img
BACK TO BLOG & NEWS

นักสังคมสงเคราะห์อิสระ กับตั๋วเดินทางสู่ Shelter ในชายแดนทางภาคเหนือไทย

เราขอมอบตั๋วใบหนึ่งให้กับคุณเพื่อเข้าไปสัมผัสเรื่องราวใน Shelter ชายแดนทางภาคเหนือของไทย

ที่ที่มีปัญหาสังคมเกิดขึ้น แต่หลายคนยังเข้าไม่ถึงเรื่องราวเหล่านี้  ผ่านมุมมองการวิเคราะห์ของ ‘อลิตเติ้ลกอล์ฟ พงศธร จันทร์แก้ว’ นักสังคมสงเคราะห์อิสระ ผู้ที่เคยใช้ชีวิตการทำงานอยู่ใน Shelterชายแดนทางภาคเหนือของไทย กับประเด็นปัญหาเรื่อง Literacy การอ่านออกเขียนได้

“เราไปทำงานใน Shelter ในชายแดนมา 1 เดือน เด็กในพื้นที่ชายแดนจะมีปัญหาเรื่องสถานะ คือไม่มีสัญชาติ หรือเด็กที่รออยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ อย่างเรามีสัญชาติคือ ‘รัฐไทยจะปกป้องคุ้มครองเรา’ แต่เด็กบางคนเค้าไม่มีรัฐไหนที่ให้เค้าไปติดอยู่เลย นั้นหมายถึงว่า สิทธิ สวัสดิการที่เขาควรจะได้รับมันก็ไม่ได้ ซึ่งรวมถึง ‘การศึกษาด้วย’ บริบทของเด็กกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกติ จากที่ปกติอายุเท่านี้ต้องเรียนตามพัฒนาการ แต่ของเขามันไม่เป็นไปตาม Step นั้น มันถูกก่อกวนด้วยเหตุการณ์บางอย่าง เช่นเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ เลยต้อง move มาอีกที่ มันก็เลยหมายถึงว่าพวกเขาขาดโอกาสในการเรียนและ ‘ทุกวันของเด็กถ้าเขาไม่ได้เรียนมันคือการเสียโอกาส’

ต้องทำยังไงก็ได้ให้ดึงเด็กเหล่านี้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนให้เร็วที่สุด อย่างน้อยให้เขาได้อ่านออกเขียนได้ พอเขารู้ภาษานั้นหมายถึงเขาจะออกไปเผชิญโลกกว้างได้เพียงแค่อ่านหนังสือ อีกอย่างคือการเขียน สำหรับคนแบบเราการเขียนได้มันคือสิ่งธรรมดา แต่พอเขียนไม่ได้ใครจะไปรู้ว่ามันมีผลกระทบกับทางจิตใจด้วย โดยปกติเวลาเราอัดอั้นตันใจ ถ้าไม่มีคนที่เราคุยด้วยสิ่งที่เราทำก็คือเขียน พิมพ์ แต่คนเหล่านี้เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ ‘How to เขียน’ สื่อสารไม่ได้ก็อึดอัด เขียนก็ไม่ได้อีก มันก็ค่อยๆ กัดกินความรู้สึกคนไปทีละนิด” 

“ดังนั้น Literacy มันคือตัวตนบางอย่างของคน แต่เขาเหล่านี้ดึงมันออกมาไม่ได้ เพราะเขาถูกกักอยู่ในข้อจำกัดที่ว่าเขาอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้”

Comment List

There are no comments yet.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *