img

ภาพรวม

มีหลายองค์กรและโครงการเพื่อสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือ "Cheewid" ช่วยให้คุณค้นหาใครสักคนที่แบ่งปันค่านิยมและมุมมองเกี่ยวกับ ชีวิต และ การเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกัน
กับคุณ

Cheewid คือศูนย์กลางของสังคมแห่งการให้ในประเทศไทย เป็นพื้นที่ในจัดหาข้อมูลสำคัญขององค์กรและความมุ่งหมายอันหลากหลายทั่วทั้งประเทศไทย

เรามีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของการให้ในสังคม ด้วยการรวบรวมองค์กรไม่แสวงผลกำไรและองค์กรที่ท้าทายวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบเดิม ๆ

ไม่ว่าองค์กรเหล่านี้จะใช้วิธีการระดมทุนแบบใดหรือตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่แบบไหน เราเปิดโอกาสให้ทุกคนจากทุกที่สนับสนุนความต้องการขององค์กรเหล่านี้ โดยที่คุณเลือกได้เอง

ความปรารถนาของเราในเรื่องความโปร่งใสคือสิ่งที่ผลักดันให้เราจัดหาข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในรายงานความต้องการทางการเงินและความน่าเชื่อถือขององค์กร Cheewid เลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ถูกใช้โดยผู้ประเมินผลกระทบและหน่วยเฝ้าระวังในประเทศต่าง ๆ โดยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและแบบอย่างที่เราศึกษามีหลากหลายองค์กร อาทิ Charity Navigator, GuideStar, DonorsChoose, GiveWell และ GlobalGiving.org

ทำไมต้องเป็น "cheewid" และทำไมต้อง "ให้"

มีทรัพยากรมากมายเท่าไรที่ต้องสูญเสียไปเพื่อแก้ปัญหานี้ ? ทรัพยากรที่มีอยู่จะถูกจัดสรรอย่างดีเพื่อแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ?

มีเหตุผลไหมที่จะทำให้เชื่อว่าปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยรัฐบาล ?

ก่อนที่จะมีการกำจัดโรคฝีดาษ มีผู้คนกว่า 1.5 ล้านคนต่อปีที่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายนี้ แต่จากการป้องกันการเสียชีวิตที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ได้ช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้กว่า 60 ล้านคน ฝีดาษเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือที่ได้ช่วยชีวิตคนกว่า 5 เท่า ที่ world peace เคยทำได้ในช่วงนั้น – การทำดีนั้นย่อมดีกว่า William MacAskill

 • ต้นทุนและประสิทธิภาพ : การคำนวณคุณภาพชีวิต ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในการประเมินความคุ้มค่าของ “การลงทุนทางสังคม” หรือ “การให้” ในแต่ละกรณี
 • พื้นที่สำหรับการระดมทุน : คำถามเกี่ยวกับการบริจาคเพิ่มเติมที่จะส่งผลให้เกิดการระดมทุน

มีทรัพยากรมากมายเท่าไรที่ต้องสูญเสียไปเพื่อแก้ปัญหานี้ ? ทรัพยากรที่มีอยู่จะถูกจัดสรรอย่างดีเพื่อแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ? มีเหตุผลไหมที่จะทำให้เชื่อว่าปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยรัฐบาล ?

 • มูลค่าทางเศรษฐกิจ : มูลค่าของสินค้าและเงินจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหา และความคุ้มค่าจะลดลงอีกเมื่อสิ่ง ๆ นั้นมีอยู่แล้ว นี่คือหลักการที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ดังนั้น การบริจาคให้กับกลุ่มหรือองค์กรที่ด้อยโอกาสจริง ๆ จะสร้างมูลค่าได้มากกว่า

จะเห็นความคืบหน้าในการแก้ปัญหานี้ไหม และสิ่งที่คุณทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้มีความคืบหน้าหรือไม่? มีการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาอย่างไร? และหลักฐานที่อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือนั้นมีน้ำหนักพอไหม?

 • การกำหนดระยะเวลา การอัพเดทความคืบหน้า และการเตรียมเอกสาร : องค์กรใช้เงินทุนจำนวนเท่าใดในการปรับปรุงโครงการ? มีเอกสารและหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการจัดทำแต่ละโครงการหรือไม่?
 • ความสามารถในการดำเนินงาน : โครงการมีการดำเนินการอย่างไร? และใช้เงินทุนในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? องค์กรการกุศลส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ทำอยู่ ทำให้ยากที่จะประเมินประสิทธิผลขององค์กรเหล่านี้

ทักษะ ทรัพยากร  ภูมิหลัง ความรู้ ความสัมพันธ์ และความปรารถนาที่คุณมี จะสร้างความแตกต่างให้กับพื้นที่นี้ได้หรือไม่? คุณคือผู้ตัดสินใจ

 • ความปรารถนาของคุณบอกว่าอะไร? แม้ว่าเราจะมองจากมุมมองทางวิทยาการข้อมูลและการขับเคลื่อนข้อมูล แต่เราขอแนะนำให้คุณทำตามความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามความเชื่อของคุณ

ความเป็นมา

ในปี 2559 “คริษฐ์” เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ปรึกษา “Accenture consulting” ที่ได้ร่วมกันจัดทำแผนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งทำให้เขาตระหนักว่า
การลงทุนจำนวนมหาศาลทางสังคมถูกจัดสรรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การทุจริตได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง “คริษฐ์” จึงสรุปได้ว่าเขาต้องลงมือทำบางอย่าง และ Cheewid จึงถือกำเนิดขึ้นมา 

Cheewid สร้างขึ้นตามแนวคิดเรื่องความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงินและเสริมสร้างความถูกต้องผ่านข้อมูล ทั้งสองเสาหลักแห่ง Cheewid จะสร้างความก้าวหน้าเชิงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น

การออกแบบแนวคิดของ "Cheewid"

กรอบแนวคิดของ Cheewid ถูกสร้างจากการระบุช่องว่างระหว่างการพัฒนาสังคมและความจำเป็นที่ต้องการได้รับ ซึ่งก็คือ การระดมทุนและการสนับสนุนทางการเงิน

มกราคม 2561
ธันวาคม 2561

การก่อตั้ง Cheewid.com

Cheewid เปิดตัวครั้งแรกด้วยปรัชญาง่าย ๆ คือความใจดีของคนไทยและความต้องการข้อมูลในการตัดสินใจร่วมกัน

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

ในประเทศไทย การพัฒนาสังคมในด้านสุขภาพ การศึกษา กฎหมายคุ้มครองสัตว์ ศาสนาและอื่น ๆ ใช้เงินทุนเกือบ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งมีองค์กรกว่า 40,000 แห่งและสถาบันของรัฐบาลอีกมากกว่า 10 แห่งที่มีการดำเนินการเพื่อให้เข้าถึงผู้รับประโยชน์จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000,000 ราย

Cheewid มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมแห่งการให้ด้วยการผลักดันข้อมูลและระบบให้มีความโปร่งใสมากขึ้น พร้อมด้วยทรัพยากรและผลกระทบ Cheewid ต้องการเป็นแนวหน้าในการเปลี่ยนแปลงสังคม  ด้วยการเปลี่ยนวิธี “การให้” ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้

มาปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นกันเถอะ

ชุมชนของเรามีความกระตือรือร้นที่จะเป็นพยานในการเปลี่ยนแปลง อย่ารอช้า! – แสดงออกมาตอนนี้เลยว่าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนในประเทศของเรา พร้อมทั้งสนับสนุนวงจรการให้และการรับ เพียงเท่านี้ เราก็สามารถสร้างชุมชนที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นได้

สิ่งเล็กๆ มีความสำคัญ

การขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาสังคมเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตและความก้าวหน้าของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้สามารถจัดการได้ด้วยการมีส่วนร่วมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เราสามารถสร้างเครื่องมือที่มีพลังในการเปลี่ยนวิถีของสิ่งที่เป็นอยู่ได้

คิดด้วยหัวใจและความรู้สึก

วิธีการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทลายวงจรของความยากจนได้ในทั่วโลก ข้อมูลข่าวสารและความชัดเจนทางความคิดคือสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์

ในปี 2573 เราต้องการให้การพัฒนาสังคมเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวา ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ที่ Cheewid เราวางแผนการให้บริการแก่องค์กรต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรไม่แสวงผลกำไร กิจการเพื่อสังคม ห้องสมุด ศูนย์อนุรักษ์สัตว์  และอื่น ๆ

การให้โดยตรงจากทุกที่ ทุกเวลา ถึงทุกคน

ผู้ให้
เงินทุนและการขยายผล
ผลกระทบและผลตอบแทน
ผู้ได้รับประโยชน์ - องค์กรเพื่อสังคม
โครงการ
ผลป้อนกลับ
ผู้ระดมทุน - ผู้ได้รับประโยชน์

การบอกเล่าเรื่องราวแบบองค์รวม

เรื่องราวและข้อมูลจะสร้างเส้นทางที่ยั่งยืนและความมุ่งมั่นของทั้งผู้ให้และผู้รับ

การให้โดยตรง

สนับสนุนบุคคลหรือองค์ที่ขับเคลื่อนสังคมตามปัญหาที่ผู้ให้สนใจ

ชุดเครื่องมือเพื่อการเติบโต

ใช้ทรัพยากรของเราในการเปลี่ยนแปลง

องค์กรของคุณ

เป้าหมายและความมุ่งมั่นของเรา

ผลักดันการให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในข้อมูล

ค่านิยมหลักของเราคือการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ข้อมูลนั้นง่ายต่อความเข้าใจของผู้ให้ ผู้เข้าชม และภาคีของผู้รับผ่านการจัดเก็บข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างภาคีของเรา

ช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือและเงินทุน

จัดให้ภาคีของเรามีเครื่องมือที่พร้อมใช้งาน จากการระดมทุนและแบ่งปันข้อมูลผ่าน Cheewid นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการระดมทุน

ช่วยให้ผู้รับติดตามและปรับปรุงสมรรถนะได้

Cheewid มีเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกต่อผู้ให้และผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ เรายังทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและทิศทางของการพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อสร้างมาตรฐานอีกด้วย

ขยายจำนวนผู้รับใหม่ที่ยังไม่ได้สำรวจ

เราหวังว่าจะก้าวไกลไปเป็นชุมชนแห่งการพัฒนาสังคม และไม่หยุดค้นหาปัญหา องค์กรและผู้รับใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาสังคมไทย

ขยายข้อมูลและข้อกำหนดของผู้รับ

ในฐานะผู้รวบรวมข้อมูล Cheewid มีตัวชี้วัดและข้อมูลที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บสร้างและรวบรวมให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล Cheewid ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ประสบการณ์

ทีมงานหลักของ Cheewid

staff img
คริษฐ์ ศุภวัฒนกุล
ผู้ก่อตั้ง (Co-Founder and CEO)
อ่านเพิ่มเติม
staff img
ญาณพล แก้วไพฑูรย์
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (Co-Founder and COO)
อ่านเพิ่มเติม
staff img
เจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสังคม (Advisor)
อ่านเพิ่มเติม
staff img
ธีระชัย จรรยาสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Advisor)
อ่านเพิ่มเติม
staff img
พิชชาภา ศุภวัฒนกุล
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Advisor)
อ่านเพิ่มเติม
staff img
คริษฐา ศุภวัฒนกุล
ที่ปรึกษาด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพ (Advisor)
อ่านเพิ่มเติม
staff img
นิกม์ พิศลยบุตร
ที่ปรึกษาด้านการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (Advisor)
อ่านเพิ่มเติม
staff img
สิริมนัส พะชะนะ
ทีม Cheewid
อ่านเพิ่มเติม
staff img
ชนาพร อ่อนเทียน
ทีม Cheewid
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ Cheewid (Collaborators)

staff img
เอ็มม่า "เคธี่" รัสเซล
นักศึกษาฝึกงาน
อ่านเพิ่มเติม
staff img
พิชญ์สินี บริณายกานนท์
ผู้พัฒนาชุดเครื่องมือด้านกลยุทธ์
อ่านเพิ่มเติม
staff img
สุรเชษฐ์ "เจ" ตรรกโชติ
ช่างภาพ
อ่านเพิ่มเติม
staff img
Pronto Marketing
Digital Consultant & Web Design
อ่านเพิ่มเติม
staff img
เมธิศ "เมฆ" อุฒมนตรี
ช่างภาพและนักเขียน
อ่านเพิ่มเติม
staff img
เปี่ยมรัก "ปิ๊ง" หัตถกิจโกศล
นักวาดภาพประกอบ
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกับเรา

เรามองหาบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรมากขึ้นสำหรับทุกคน บุคคลที่จะมาช่วยเราขับเคลื่อนบทความออนไลน์ สร้างความสัมพันธ์

ใหม่ ๆ กับกิจการและองค์กรเพื่อสังคม และสร้างมูลค่าให้กับภาคีของเรา เรายินดีต้อนรับคุณผู้มีใจรักและความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะทำงานเต็มเวลาหรือกำลังมองหางาน และไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือโลกใบนี้ คุณสามารถเข้าร่วมกับเราได้โดยไม่มีข้อจำกัด และสามารถมาทำงานที่ออฟฟิศของเราได้เช่นเดียวกัน

เข้าร่วมกับเราในฐานะผู้รับหรือองค์กร

คุณสามารถใช้ Cheewid เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าในทุกด้านที่คุณต้องการ หากคุณหรือองค์กรของคุณมีความปรารถนาและมุ่งหมายที่จะเติบโต Cheewid คือคำตอบของคุณ

ความยืดหยุ่นของ “การให้”

เราแบ่ง “การให้” ออกเป็น 3 รูปแบบที่ผู้บให้สามารถให้กับองค์กรได้ คือการให้เงิน การให้สิ่งของ และการบริการ

 • การบริจาคเงิน: โอนเงินสนับสนุนหรือให้ผ่าน Paypal รับเงินโดยตรงด้วยการเชื่อมต่อบัญชี Paypal กับบัญชีธนาคารในพื้นที่ของคุณ
 • การบริจาคสิ่งของ: สิ่งของที่ได้รับการให้ทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ปลายทาง โดยองค์กรจะได้รับรายละเอียดทั้งหมดของสิ่งของที่ได้รับการให้
 • บริการอื่นๆ: สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือได้ โดยองค์กรจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีผู้สนใจให้ความช่วยเหลือ

การเงิน ข้อตกลง และรายงาน

Cheewid Social Fundraiser Service Agreement

 

BY CLICKING THE CREATE AN ORGANIZATION OR CREATE A CAMPAIGN BUTTON, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THIS SOCIAL FUNDRAISER SERVICE AGREEMENT (“AGREEMENT”), THE TERMS OF SERVICE (“TOS”), AND THE PRIVACY POLICY, EACH HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE, AND EXPRESSLY AGREE TO, AND CONSENT TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED THEREIN. THIS AGREEMENT SHALL HAVE THE SAME LEGAL EFFECT AND FORCE AS A WRITTEN AND SIGNED DOCUMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS, WE WILL PROMPTLY CANCEL THIS ACTIVITY AND YOU WILL BE UNABLE TO ACCESS THE CHEEWID.COM WEBSITE (THE SITE”) AND THE SERVICES THAT IT OFFERS. WE RESERVE THE RIGHT TO DECLINE YOUR REQUEST FOR SERVICES FOR ANY REASON AND WITHOUT NOTICE.

Cheewid reserves the right to ensure that this website is managed in good condition and within the scope of ethical standards. Cheewid is reserved with the right to change the terms and conditions without prior notice and/or acknowledgement of the User, Social Organization, Fundraiser, and Social Organization Representatives. All changes will be effective immediately upon posting to the Site and, by accessing or using the Site after changes are posted, you agree to those changes. We recommend you check and review the terms and conditions regularly

This Agreement is made by and between Cheewid, a service owned by Dana Project Co., Ltd a company registered in Thailand, and you, a designated delegate (“Social Organization Representative – Social Fundraiserand/orYou”) of schools, hospitals, nonprofit institutions, charities, research institutions, environmental organizations, humanisticdriven organizations, etc. (“Social Fundraisers”).

In consideration of the promises and the mutual covenants set forth herein and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties hereto covenant and agree as follows:

Legally Enforceable AgreementThis Agreement constitutes a legally enforceable contract. Cheewid and the Fundraisers acknowledge and affirm their understanding and responsibilities to be legally bound by this Agreement document.

Definitional Matters

As stated in the Terms of Service,the definition of an Organization constitutes the following:

Social Fundraiser, Campaign Creators Each NonProfit, School, Hospital, Social Enterprise, or User is permitted to designate a representative to manage its profile in Cheewid Site based on the following functions: (a) create and update organization information (b) respond to Registered Users and Site Visitors contribution comments (c) create campaigns under the Organizations profile

Cheewid is under no obligation or incentive to accept any individual as a registered user or fundraiser, and may decide whether to reject or accept the applicant based on sole discretion. In addition, Cheewid reserves the right to delete the representative and register users account at any time.

1.             Our Services and Responsibilities

Cheewid shall provide the following services (“Services”) under this Agreement with Social Fundraisers and Social Organizations:

1.1    Provide and list information on behalf of Social Fundraiserswhich includes a demonstration of the organizations governance, stewardship, financial transparency, background information, achievements, etc.

1.2    Arrange thirdparty donation tools that will process payment.

1.3    Support and manage online discussions, newsfeed, content, user content with designated Social Representatives.

2.             Fees, Payments, Taxes

2.1    Payment Operations. Cheewid will neither manage nor facilitate payment processes and it is up to the Payment Gateway Providers (such as PayPal) to handle the transaction. We merely provide the tools required to fulfill an endtoend transaction where our Vendors will be collecting payment processing fee for their services. We recommend you to read the Payment Gateway Providers’ (such as PayPal) Terms of Services to obtain clarification on the processes and methods required to conduct the transaction. You represent and warrant that the information provided to the Payment Gateway Providers is accurate and is not intended to cause disruptions in our financial facilitation.

2.2    Payment Tool Management Rights. Cheewid does not collect any transaction fee to cover for our management and technology costs. However, we reserve and hold the right to halt cashflows and financial support to Social Fundraisers that have the potential or currently, violating our terms of this Agreement in financial transparency or suspected to be engaged in fraudulent or improper behavior.

Cheewid in its sole discretion can decide to terminate the future payment transaction for the Organization when we feel it is necessary and encroach upon donors intentions and Cheewids mission. Notwithstanding the foregoing, You acknowledge and agree that, to protect its reputation and the integrity of the Site, Cheewid shall have the right to terminate all of the Social Fundraisers and Campaigns the Payment Gateway Providers Management Tool at any point, time, and reason.

2.3    Cheewid cannot be held responsible for delivering tax benefits on behalf of the Social Fundraisers, and all activities are to be managed by the Social Fundraisers. The Social Fundraisers are committed to providing tax benefits documentation via an established channel (Online via email, Physical Mail) selected by the Social Fundraisers.

You should not solely rely on information given on our website to determine the accounting, tax or financial consequences of donating using our platform. We advise you consult a qualified financial advisor prior to making financial commitments and creating the transaction.

2.4    Cheewid cannot be held responsible for the campaigns financial performance and will not compensate, or obligated, to financially support a campaign to reach its successful milestones. Campaigns fundraising progress is determined by numerous factors ranging from content provided to relative funding needs of other Social Fundraisers. Cheewid cannot guarantee baseline success for each campaign, but will be supporting each campaign with general advice

2.5    Social Fundraisers and Social Fundraiser Representatives acknowledge that raising funds via the site will be considered taxable income for the Social Fundraisers. It is the Social Fundraisers responsibility to comply with local tax laws. If a legal representative from the Ministry, Government Institution, or Public Official provides a legal inquiry on the Social Fundraisers financial standing, Cheewid will have to provide the required information in accordance with local laws.

2.6    Individual Refunds. Once a donation is confirmed, no refunds or cancellation service is permitted on our website. Refunds and cancellations can be managed by the Social Fundraisers, which is outside Cheewids scope of work and not Cheewids responsibility. All communications or disputes regarding refunds are between the Social Fundraisers and the Social Fundraisersbeneficiary and the user, donor, and giver. Cheewid will help in any way we can, but will not be liable or accountable for this service.

2.7    Cancelled or Rescheduled Campaigns. If a campaign is rescheduled for future purposes, the Social Fundraiser is responsible for holding on to current funds, and will be solely responsible when called upon to respond for campaign or management usage. Cheewid shall not be responsible for any cancellation or reschedule of any campaign.

If a campaign is officially cancelled, it is the responsibility of the organization to reissue refunds back to the donor through a selected channel determined by the Social Fundraiser. Cheewid is not obligated to provide refunds in behalf of the Social Fundraiser, and it is the sole fiduciary duty of the Social Fundraiser to do so. Donors will be sent an electronic letter to be notified of the Campaigns status and activity.

2.8    Payment Confirmation. Upon a payment authorization is covered by the Payment Gateway Providers Cheewid will, upon the Payment Gateway Providers’ approval, generate an order number unique to the transaction, and provide it to the donor and Social Fundraiser. You agree to unconditionally accept, honor, and fulfill all campaign, donation, and promises once the payment is made. by and the user, donor, and/or giver.

2.9    Payment Security. You and Social Fundraisers are solely responsible for the security of the donors confidentiality and personal identity, including full name, email verification, card information. You may not share these with or transfer them to any third party. You are obligated to notify us of any unauthorized use or beach of security.

This site is secure as we use encryption technology while antivirus practices are routinely used to detect inbound online threats. We utilize the best practices available for payment and internet security. However, you should acknowledge and accept the risks on every internet site that all sites are vulnerable to computer hackers and viruses. Despite being reasonable precautious of the security tools, we will not be liable, responsible, and held accountable for any losses and damages caused by third parties including, but not limited to, :

           Losses and damages arising from you or the Social Fundraisers failure to take reasonable precautions to prevent interceptions and attempts made to hack information

           Losses and damages arising from outdated installation of security programs, firewalls, and antivirus softwares on you or the Social Fundraisers computers

           Losses and damages arising from fraudulent or unauthorized usage by you, other agents, the Payment Gateway Providers, or the Social Fundraiser. If you are aware of any usage that violates the donors constitutional rights, you should notify the card banks issuer and all involved financial institutions

3.             Content and Provided Information

The Social Fundraiser must be accurate and truthful when providing information content that pertains to all of the Social Fundraisers background information, financial standing, materials, pictures, and Campaigns that have been requested to receive funding on our Site.

3.1    You must ensure and confirm that all submitted content does not infringe Copyright laws, previous agreements, Design, Privacy, Data Protection, Trade Mark regulations or any related laws and regulations. Furthermore, these contents do not contain offensive material that is obscene, abusive, and defamatory in nature that will harm other Social Fundraisers or Person. All submissions must be legal, and comply with applicable laws and codes of practice.

3.2    If we have determined that submitted Content and Information is unlawful or violates Cheewids standard practice, we reserve the right to terminate the Social Fundraisers and the Social Fundraiser Representatives account, remove all publicly available content, and provide full cooperation with government and legal officials. You will be cancelled pursuant to this Agreement, and Cheewid and its associates is reserved the right to pursue legal action if required and permitted by law.

3.3    We have the right to manage, post, monitor, edit, and remove content as we see fit within reasonable scope. In addition, we have the right to block all incoming channels of email, communication, and content we deem inappropriate or justified for Site usage.

3.4    You grant us nonexclusive, irrevocable, royalty free, global licensing to publish all content that you upload on our website or provide. However, you have sole responsibility for keeping us fully indemnified from all actions, claims, losses, and liability incurred to us as a result of your information provided to us and/or submitted to the Site.

4.             Social Fundraiser Representation and Warranties

Cheewid will not tolerate personification or misrepresentation of a Social Fundraisers affiliation, that will disrupt the Social Fundraiser’s activity on the platform. You agree, represent, and warrant to the following statements when abiding to this Agreement:

           You are the official delegator and representative, selected on behalf of the Board or the Highest Management Executive to manage the Social Fundraisers profile pages and campaigns on behalf of the Social Fundraiser

           You have the authority and rights to create and update organization information on our pages, respond to Registered Users and Site Visitors comments, and create campaigns under the Social Fundraisers profile

           You provide information and content that does not violate our contents code of conducts in the Services Agreement, local Thai law, and international law

5.             Support and Communication

5.1    Communication from Cheewid. Cheewid will be providing technical support via communications to the Users. You understand that as part the registration, onboarding process, and usage of the website, Cheewid is reserved the right to send communication messages from time to time, which includes the following:

           Product Announcements and upgraded features of the website

           Service Announcement updates that may disrupt the operation and usage of the website

           Campaign and Donation updates

We will support all technical and management requests in a timely matter that we see fit and to our fullest capabilities, but cannot guarantee responses within a time range.

5.2    Communication to Cheewid. Although we encourage all Site visitors and users to contact us, we do not want you to, and do not want to receive confidential information that pertains to the wellbeing of a Campaign, a Social Fundraiser, or a Social Fundraiser Representative. You should not send us information that is illegal, unethical, disclosed material, and violates the codes of practices in the industry. However, all contents we receive, not limited to ideas, concepts, techniques, and recommendations, can be further utilized by Cheewid to create a better personalized crowdfunding platform. We reserve the right to use the contents as part of our ongoing improvement website development, content production, marketing of products and services, without any fiduciary relationship or payment obligations bound to you

6.             Confidential and Business Disclaimer

You understand and acknowledge that Cheewid has ownership and has access to trade secrets, confidential, and nonpublicly available information. You acknowledge that we internally transform data to provide insight services including, but not limited to:

       Strategy and Management Consulting

       Innovation and Social Enterprise Incubation

       Market Intelligence Reporting

       Media Publications

       Industry Events Management

       Technology Development

       Tax Advisory

It is in our best interests to keep all confidential information a secret, and we have implemented processes, tools, both physical and online, to ensure that confidentiality is maintained. However, it is your responsibility to ensure that all information received from Cheewid is kept confidential, undistributed, unsold, not transmitted, licensed, or sold to any third party. If you have to disclose information due to a legal proceeding, you shall notify us promptly.

7.             Marketing and Promotion of Social Fundraiser & Campaigns

The Social Fundraiser, and the Social Fundraiser Representative is granted usage rights to reasonable display, create, product marketing material for the promotion of the Social Fundraiser and/or Campaigns on Cheewid. However, usage of content that is generated by a user will be at your own risk, and Cheewid will not be accountable for any legal obligations.

Usage of other Social Fundraisers content and information however, will constitute a prohibited usage code of conduct, unless permission and consent is obtained between Social Fundraiser(s). Cheewid encourages Organizations to agree on jointmarketing efforts with consent, respect, and mutual agreement stated between Organizations this agreement must be  promptly notified to Cheewid subsequently.

8.             Termination

This agreement is effective until terminated. Cheewid, in its sole discretion, may dismiss your access to or use of the Site and/or Services, at any time and for any reason or for convenience, including if Cheewid believes that you have violated or acted inconsistently with the letter or spirit of this Agreement. Upon any such termination, your right to access or utilize the Site will immediately cease.

9.             Governing Law and Jurisdiction

The governing law shall be the law of Thailand. This Agreement contain a binding arbitration provision. You agree that, except for certain types of disputes described in the arbitration provision below, all disputes between you and Cheewid will be resolved by mandatory binding arbitration and you waive any right to participate in a class action lawsuit or classwide arbitration.

The arbitration shall be held under the auspices of the Thailand Arbitration Centre (“THAC”) and conducted in accordance with the THAC rules. Such arbitration shall be presided by one arbitrator who shall be appointed by the partiesShould the parties be unable to agree to the appointment of an arbitrator, the Director of the THAC shall appoint the arbitrator. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the partiesAs far as applicable, any award rendered shall be enforceable in accordance with Thai lawNotwithstanding the foregoing, judgment upon the award rendered may be entered in any court having jurisdiction or application may be made to such a court for judicial acceptance of the award and an order for enforcement , as the case may be.

Cheewid Terms of Service Statement

 

The Terms of Service

Cheewid (referred to throughout as “us”, “we”, “our”, “Cheewid,” “Website,” etc.) is the owner and operator of the www.cheewid.com website, an online donation platform and information provider for all social fundraisers. Any party that accesses, uses, or registers with the Website (such party referred to throughout in the second person “you”, “visitors”, “User”, “registered users,” “Social Fundraisers,” etc.) agrees to be contractually bound by these Terms of Service (the “Terms”).

1. Terms and Conditions

These Terms of Service apply to the www.cheewid.com website, Cheewid’s Privacy Policy, any subdomains thereof, any API integrations or tools we offer, and any other related website or webpages we own or operate that include a link to this statement (together collectively referred to as the “Website”).

The use of this Website by you, the User, shall be used under the Terms of Service. The User should study the Terms of Service on the Website before browsing displayed information or using Cheewid’s services. Your use of the Website, or any of the services or features accessible therein, represents your acceptance of the Terms of Service. If you do not wish to use the Website in accordance with the Terms, then you must refrain from using and browsing Cheewid and the Website.

By making a donation, you acknowledge and agree that you are at least twenty years of age, legally competent, and that you are entering legally binding agreement with all the Terms including our specific “Supplementary Terms”, or any related terms each with incorporated conditions. In addition, all individuals are subjected to the terms and conditions set forth in the appendices in the Application Submission Document.

You agree that a printed version or an electronic communication of this agreement from the Website shall be admissible in judicial or administrative proceedings.

2. Amendment and Future Revisions

Cheewid reserves the right to modify this Agreement from time to time, with or without any notice, by posting an announcement of such changes on the Site, along with the revised Agreement marked to show the date of last revision. By continuing to browse the Website after such changes are posted, you acknowledge and agree to be bound by the Agreement as revised.

We recommend all our users to check the terms and conditions regularly before utilizing the Website’s content and resources.

3. Modification, Suspension, and/or Cancellation

Cheewid reserves the right to modify the Site, change, suspend, or discontinue providing all or part of the content or functionality of the Website, with or without notice. You agree that Cheewid shall not be liable to you or to any third party for any such actions.

This agreement is effective until Cheewid is terminated. Upon any such termination, your right to use the Website will immediately cease. You agree that any termination of your access to or use of the Website may be affected with or without prior notice, and that Cheewid may immediately delete your User ID, and all related information and files associated with such credentials including, without limitation, your Submissions, and/or bar any further access to such information or files.

You acknowledge and agree that Cheewid shall not be liable to you or to any third party for any modification, suspension and/or cancellation of our services.

4. User Credentials and Responsibilities

We provide Visitors, Registered Users, and Social Fundraisers with access to the Services as described in this Agreement. Like any community, Cheewid best operates in an environment when its users follow all simple rules.

For all types of users, you agree to the following conditions:

4.1 The User/Fundraiser agrees to keep the username and password confidential. If you give or allow any other party to use the personal information and/or username and password for any purpose, it shall be deemed that such use was made by you as the service user yourself and shall be legally binding for you as the service user under Thai law.

4.2 Cheewid reserves the right to revoke and terminate user information without prior notice if the following actions are committed by the user:

       4.2.1 The User falsified information, that is inaccurate, misrepresentative, and harmful of the organization or the site visitors

       4.2.2 The User fails to keep their username and password confidential, that will harm or cause damage to other users or an organization

       4.2.3 The User’s activity and intentions are based on improper, illegal, fraudulent, or immoral grounds in Thai or International Law

       4.2.4 The User republishes or distributes information from the Website without Cheewid’s consent or prior knowledge. This is to protect the public from misreading and having possession of outdated information

       4.2.5 The User attempts to disassemble, hack, or otherwise reverse engineer the Website, compromising website operations and its contents

       4.2.6 The User spams advertising or any unsolicited material that infringes on other organization’s products or services

       4.2.7 The User is under the legal age and fails to fulfill all conditions of having parental control or guardianship despite being informed

       4.2.8 The User has acted or is suspected to be acting in any improper manner. Any act of the User maybe interpreted as improper manner upon the sole discretion of Cheewid

4.3 All Users who are younger than twenty must have parental or legal guardian consent before completing any donation transaction or participate in any physical goods exchange with organizations

4.4 Definitions of Visitors, Registered Users, and Social Fundraisers are based on the following conditions:

Visitors – Visitors, as the term implies, are people who don’t have a registered user information, but publicly browse through organization’s information and services. No login is required for Visitors. Visitors can: (a) view all publicly-available content (b) access and/or submit content to certain third-party applications (for example, by making donations to organizations and publishing comments on organization’s profiles) (“Third-Party Applications”); and (c) e-mail us.

Registered Users – Registered Users are people who have signed up and have a registered account with Cheewid.com. To be a registered user and comply to all activities set forth by website, logging in will be required: Registered Users can (a) donate to charities of interests with a visible public profile (b) update their account information (c) sign up for Cheewid’s newsletters, alerts, and other services that are only available for Registered Users (These services are being developed and will be available for usage in accordance to Cheewid’s pace of development) 

In signing up or logging in as a Registered User, you agree to (a) provide correct and complete personal information that will violate any legal constitutions and (b) take responsibility for, but not limited to, the transaction of the donation activity itself.

Social Fundraisers, Campaign Creators – Each Non-Profit, School, Hospital, or Social Enterprise is permitted to designate a representative to manage its Cheewid Organization profile based on the following functions: (a) create and update organization information (b) respond to Registered Users and Site Visitors’ contribution comments (c) create campaigns under the Organization’s profile

Cheewid is under no obligation or incentive to accept any individual as a Registered User or Social Fundraisers, and may decide whether to reject or accept the applicant based on sole discretion. In addition, Cheewid reserves the right to delete the representative and register user’s account at anytime, given evidence that the User has violated an agreement or legal ramifications in Thailand, or has acted or is suspected to be acting in any improper manner. Any act of the User maybe interpreted as improper manner upon the sole discretion of Cheewid.

This Website is not intended for use by nonprofit or Social Fundraisers organized under the laws of countries other than those of Thailand. If you choose to use this Website, you are solely responsible for compliance with all applicable local laws and you consent to having your data transferred, processed, and stored in Thailand.

5. Personal Information

Cheewid’s use of personal information collected from and about you in connection with your use of the Site (e.g., as part of your Profile) is governed by our Privacy Policy, (the “Privacy Policy”), and which is incorporated by reference into this Agreement as a Supplementary Term.

6. Liability and Rights

We do not have warranties or representations about the contents of the services whatsoever. You use the contents, information, and services at your own risks and comprehension. In no event shall we be liable for any damages whatsoever, resulting from information consumption, misuse of information, display of content, or any act committed by any other party whatsoever, etc.

In no event shall Cheewid or its directors, employees or agents be liable to you or any third person for (1) any indirect, consequential, exemplary, incidental, special or punitive damages, (2) any loss of profits or data due to your use of the Services, any platform applications, or any of the Content or other materials on, accessed through, or downloaded from the Website, even if Cheewid is aware of or has been advised of the possibility of such damages, (3) the Campaigns, and other available programs accessible or available through the Website by Members or Users, (4) any act or omission of the Members, the Users, an Member’s failure to comply with applicable law or any circumstance beyond control of Cheewid, (5) any conduct, speech or Content, whether online or offline, of any other third party, (6) these Terms.

6.1 Content Rights – The services or information contain material, such as software, text, graphics, images, sound recordings, audiovisual works, and other material provided by or on behalf of Cheewid (collectively referred to as “Content”). Content may be owned by us or by third parties.

       Organization Content – Although Cheewid regularly conducts reviews on the content relevancy and recency, we cannot guarantee and will not be responsible that all contents are current, accurate, complete, and consistent with the organization. Most of Cheewid’s content is supplied by third parties, social enterprises, and the social fundraisers. The organization is obligated to ensure that all contents on Cheewid reflects their current state in financial, social, and any other related operational matters. Cheewid will therefore not take accountability or be responsible for any misinformation, delayed information, or any information on behalf of the organization. We will be working with organizations to ensure information matters are informed, but it is eventually the organization and the fundraiser’s sole obligation to provide us with all content material.

       User Content – By posting, uploading, or transmitting content or information to, or through, the Website you grant us an irrevocable, worldwide, sub-licensable (through multiple-tiers), royalty-free license to copy, store, transmit, publish, publicly display, publicly perform, and otherwise use this content or information to operate the Website as we reasonably see fit. If you submit User Content to us, each such submission constitutes a representation and warranty to Cheewid.

6.2 Intellectual Property Rights – The Website and its displayed contents (images, designs, texts), its various features and services, and underlying software and code belong exclusively to us and our Partners. You understand and agree that your use of the Website gives you no right to ownership, title, or interest in the Website or our intellectual property. the Website and its various components are protected by Copyright law, Intellectual Property law, Trademark law, Trade Secret law, and other referenceable documents to the protection of Intellectual Property rights.

6.3 Responsibility of Events and Services – All site visitors, users, and organizations acknowledges that Cheewid is only a donation platform for third-party Social Fundraisers. Cheewid shall not be responsible for any damages caused by the registered Social Fundraiser or any third parties.

6.4 Donation Refunds – Once a donation is confirmed, no refunds or cancellation service is permitted on our Website. Refunds and cancellations can be managed by the individual organization, which is outside our scope of work and not our responsibility. All communications or disputes regarding refunds are between the organization beneficiary and the user, donor, and giver. Cheewid will help in any way we can, but will not be liable or accountable for this service.

6.5 Service and Transactions Management – Cheewid will not be held liable for any loss or damage of donation, financial transactions, or form inquiries resulting from our partners and technology vendors. Exchanges or transfers of tax benefits between users will not be allowed.

6.6 Tax Benefits – Cheewid shall not be responsible for the tax benefits documentation and delivery, while the designated beneficiary organization is committed to the activity on a case-by-case basis. We disclaim all warranties where express, implied, statutory, or otherwise concerning the Website allowed by applicable law.

As a business-registered entity, Cheewid cannot provide tax benefit deductions but can only facilitate transactions via our platform system. Prior to conducting a transaction, we advise you to consult with a lawyer, legal representative, or tax advisor to obtain the optimized tax benefits for your company or as an individual.

7. Fundraising and Donation Campaigns

The site is a venue for fundraising. The Site allows certain users (“Campaign Creators”) to list campaigns and campaign index (“Campaigns” and “Campaign Index”) and raise funds from other users. Each Campaign Creator will create a target donation objective and goal, and each user may pledge amounts to the project via Payment Gateway Providers such as PayPal. Cheewid gives all that is raised throughout the campaign milestones to the Social Fundraiser or the Social Fundraisers regardless of donation amount. The donation amount will be distributed to PayPal or to a Payment Gateway Provider for payment processing fees.

7.1 As a user, you understand that making a donation to the campaign does not indicate your rights in the control, ownership, distribution rights, of the project or campaign. Ownership of the campaign remains between a bi-partisan party of Cheewid, the Social Fundraiser, Representative, and Social Enterprises on a case-by-case basis.

7.2 Cheewid is not liable for your interactions with any organizations and/or individual, which includes delivery of goods or services, terms, conditions, warranties, or representations associated with the Campaign’s creation. Cheewid does not oversee the performance or punctuality of projects, and makes no warranties about the content or integrity of the campaign including the achievement of the Campaigns created by the Campaign Creators Cheewid shall not be responsible for any damages caused by the campaign, and all deals are between you and such organizations and/or Social Fundraisers.

 

7.3 Cheewid cannot be held liable for the actions of the Campaign Creator, the Social Fundraiser, and the Social Fundraisers. We reserve the right to cancel the Campaign’s running progress at any time for any reason that violates our code of ethics. Social Fundraiserss and Campaign Creators are responsible for ensuring that each campaign complies to local law and regulations.

7.4 Cheewid cannot be held accountable or responsible for the poor performance of Payment Gateways utilized in the Website, such as PayPal. All activities regarding financial payment are to be managed internally between payment gateway providers and users.

7.5 Social Fundraisers, Campaign Creators, and Social Fundraiserss can initiate refunds at their own discretion and risk. Cheewid is not responsible for all actions pertaining the refunds that has been collected by the Organization.

8. Fees, Payments, and Taxes

8.1 Joining Cheewid is free. Using Cheewid is an ongoing platform for campaign services and an information platform is free. No users have to incur any costs from using Cheewid’s venue. Given that our services are free, we are also exempted from responsibilities and services on the following conditions:

8.1 Cheewid cannot be held responsible for delivering tax benefits on behalf of the Social Fundraisers, and all activities are to be managed by the organization. We advise you consult a qualified financial advisor.

8.2 Cheewid cannot be held responsible for the campaign’s financial performance and will not compensate, or obligated, to financially support a campaign to reach its successful milestones.

8.3 Social Fundraisers, Social Fundraiserss, and Campaign Creators should acknowledge that raising funds via the site will be considered taxable income for the organization. It is the Social Fundraiser’s responsibility to comply with local tax laws. Cheewid will not be responsible for any tax liability, both civil and criminal liabilities, of the Social Fundraiser.

9. External Sites and Link to Other Website

The information displayed on the Website, either generated by our third-party organizations or by our users, may display external sites. These external sites create content that is developed and maintained by others and not Cheewid. We are not responsible for the consumption of content at the external site, and are not responsible for your activities on the site thereof. You access the external sites at your own risk and consent.   

10. Compliance with Thai Law

The service is based in Thailand and are under legal duties as a registered Thai business entity. We are not responsible for claims concerning content or user content that is viewed, downloaded, or consumed outside of Thailand. If you access the services and content from outside of Thailand, we are not bound to your country’s legal ramifications.

The governing law shall be the law of Thailand. This Agreement contain a binding arbitration provision. You agree that, except for certain types of disputes described in the arbitration provision below, all disputes between you and Cheewid will be resolved by mandatory binding arbitration and you waive any right to participate in a class action lawsuit or class-wide arbitration.

The arbitration shall be held under the auspices of the Thailand Arbitration Centre (“THAC”) and conducted in accordance with the THAC rules. Such arbitration shall be presided by one arbitrator who shall be appointed by the parties.  Should the parties be unable to agree to the appointment of an arbitrator, the Director of the THAC shall appoint the arbitrator. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the parties.  As far as applicable, any award rendered shall be enforceable in accordance with Thai law.  Notwithstanding the foregoing, judgment upon the award rendered may be entered in any court having jurisdiction or application may be made to such a court for judicial acceptance of the award and an order for enforcement, as the case may be.

 

11. Warranty Disclaimer

Cheewid has no relationship with or legal duties to you or any user. You agree that utilizing the site’s contents, user-generated contents, or services will be at your own risks. We make no warranties or representation about the contents of the services (including without limitation, any reviews, ratings, or financial data), or user contents. We make no warranties regarding the Website’s functionality, security, or quality of contents. Cheewid’s features, contents, and services are provided “as-is” and “with all faults.” Cheewid has no control over, and no duty to take any action whatsoever regarding any uprising issue including, but not limited to, :

       Which users or site visitors gain access to the site

       What content you access via the site

       What services or goods you inquire from the organization

       What effects the content may have on you

       How you may have understood, comprehended, or used the content

       What actions you may take as a result of having been exposed to the content

12. Advertising  

Cheewid may publicly display advertisements and other information adjacent to or included with your contents or anywhere on our site at our sole discretion. You are not subjected for any fees for such advertisements. The manner, mode, and advertising methods are subjected to future change with or without prior notice to you, the organization, or the Social Fundraisers.

13. Indemnity

You agree to defend, indemnify, and not harm Cheewid and its respective successors, boards, sponsors, employees, directors, shareholders, agents, representative, suppliers, members and any related parties from all claims, losses costs, and expenses.

14. Release Clause

You agree to hereby release us, our successors, boards, sponsors, employees, directors, shareholders, agents, representative, suppliers, members, and any related parties from all liability, costs, expenses, losses, damages, and claims which may arise from your actions and activity.

Cheewid will not be responsible for any of your actions after you access contents on our website specifically if an event hosting is posted on the Website, or acts and omissions of third parties you interact with through the Website.

15. Severability

If any of the provisions are found to be unenforceable, invalid, or illegal by Thailand’s court, this finding shall not render any other provision of the terms unenforceable.

This Terms of Services was last edited on June 5, 2018.

 

 s

Cheewid Privacy Policy Agreement

 

Privacy Policy

Cheewid.com (“Cheewid”) operates to serve all site visitors. That goal powers all decisions we make, including how we gather and respect personal information. This privacy policy (“Privacy Policy”) has been compiled by practices and assessed to serve you with our paramount services. Our aim is for you (“You,” “user,”) — a valued user of our site — to sincerely feel safe and always empowered with respect to your privacy on Cheewid. 

This Privacy Policy applies to all information received by Cheewid, both online and offline, when you use our Platforms, (“Platforms”, includes http://www.cheewid.com (the “Website”), and, social media), as well as any electronic, written, verbal, or any mean of communications.

Acceptance of Terms

By visiting Cheewid and/or using our related services (“Services”), you agree to the terms and conditions (“Terms”) of this Privacy Policy and our accompanying Terms of Service posted at http://www.cheewid.com/aboutus If you do not agree to this Privacy Policy or the Terms of Service (collectively, this “Agreement”), please do not use or access (or continue to access) the Website or the Services available through the Website.

Donor & User Privacy Policy

We recognize that our donors care deeply about how their personal information is used and shared, and we value the privacy and security of our donors. Cheewid will not sell, share or trade our donors’ nonpublic personal information with any other entity.

To the extent any donations are processed through a third-party service provider, our donors’ information will only be used for purposes necessary to process the donation.

Information we collect

Cheewid collects information when you visit our Website, or conduct activities or transactions on our Platforms. All technical information is automatically logged by our Partners. Outlined below are the types of information, both directly from you and indirectly through the collection of information by third-party service providers (together, “Partners”) that we specifically collect.

You authorize us to use, store and otherwise process any personal information which relates to and identifies you, including (but not limited to) your name, address and e-mail address, to the extent reasonably necessary to provide the Services which are available through our Website, our Partners, successors, assignees, associates, sub-contractors, or other third parties.

 1. Personal Information (“Personal Information”): For purposes of this Privacy Policy, Personal Information means any information or set of information that identifies or could be used by or on behalf of Cheewid, or any of our Partners to identify a legal person. Personal Information does not include information that is encoded, aggregated, anonymized, or publicly available information that has not been combined with non-public Personal Information.

Examples include: Registration information for registered users, Personal information linking to Donations, Job applications, Surveys, Voluntary submissions from form inquiries, E-mail Subscriptions, etc.

 1. Non- Personal Information: In addition to the Personal Information, we may collect additional information that does not personally identify you (“Other Information”).

Other Information may include information collected: Activity and tracking of platform usage, number of visits, average time, operating systems, geographic browsing area, etc.

How we use the information:

We use Personal Information and other information to provide you services, process your donations, inform you about our products and services, and personalize communication that we believe will be of interest to you.

These services allow us to personalize user experience and deliver quality contents. In specific activities, certain information is required to process your transactions and drive activities with our Partners. Other information about the information usage is described below:

       All of your profile and user content will be publicly viewable unless it is personally identifiable information

       Occasionally, we may share information with Organization’s Representative Users to help them manage their organization profile. However, compliance on personal information will be limited to the extent required by law.

       We employ other companies and partners on our behalf. Examples may include providing web hosting services and technical assistance. These companies have access to personal information to conduct business activities but are required to comply to the law.

       We may be required to act accordingly to legal requests and regulatory requirements, for example, when a law enforcement authority provides a warrant. Disclosing such information is necessary to protect the rights, property, or safety of Cheewid or other Users.

How we protect user information:

We have enforced security measures with our partners to demonstrate our commitment to data security. To prevent unauthorized access, maintain data usage within internal parties, and ensure correct use of information, Cheewid and our Partners have established physical, electronic, and managerial procedures. Only those with authorized access contained behind secured networks and access rights are granted access to user information.

Utilization of Cookies:

Browsing through our site will allow advertising cookies to be placed on user’s computer so that we can understand your interests and engage you with meaningful contents. Cookies are  files that enable Cheewid to provide a comprehensive service, recognize browsers, and recall historical information. The cookies are maintained by our Partner, who help us compile aggregate data about site traffic and site interaction to offer better site services and tools.

If you disable cookies in your browser, some features may be turned off. Turning off the cookies will disallow personalized site experiences and efficient service of our products

Payment Transactions and Credit Card Information

We do not process any underlying payments facilitated by the Website; payments are processed by  the third-party providing payment services, currently includes PayPal. All credit information you input to create a transaction is encrypted using Security Sockets Layer [full term is suggested before abbreviation] (SSL)  technology and sent to the payment provider. Only the Payment Gateway Provider has access to your credit card number. Cheewid does not have access to and will not be responsible to your credit card number or other related information. Data managed by our Payment Gateway Provider is subjected to the Payments Gateway Provider’s terms (i.e. PayPal) and privacy policy.

Partner and Third-Party Activities

We do not sell, trade, or otherwise transfer personally identifiable information to outside parties without advanced notice. This does not include website hosting partners and other parties who assist us in operating our Website, conducting our business related to the Services, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. However, we may release your information when it is appropriate to comply with the regulatory requirements, enforce our site policies, or protect ours or others’ rights, property, or safety.

Personal Information Access

We share your personal information with other social enterprise and business partners who assist us in performing core services (such as hosting, data storage, security, due diligence, impact assessment, etc.) related to the operation of the campaigns and organization information.

These social enterprise and business partners only use your Personal Information to perform these core services, which are necessary for the orderly operation for the Website’s purpose as an information portal.

Any organization you make a donation to, inquire service and gifts through the Website will have access to your Personal Information (except for your credit card number); note that making a donation “anonymous“ as a “guest” only hides your donation from public activity feeds, not the underlying organization beneficiary as per Payment Gateway privacy statements[to check this defined term]. You consent to the foregoing and agree that we, “Cheewid.com,” are not responsible for how these organizations or organization representatives handle your Personal Information or any related information. Each organization has unique privacy policies and data usage practices that are operated through different means. When you use a link to go from our Website to another website, such as that of our payments processors, the privacy statement for the other website governs. We encourage you to carefully read and understand the privacy statement of any website you visit.

What is an Organization Profile?

Each non-profit, school, hospital, social enterprise, social fundraiser, and social organization / individual that registers with the website is given an organization profile. The organization profile displays the organization’s active campaigns, projects, and updated information. Each organization’s information is made public and can be located via our internal search system or any external search engine.

Organizations create a campaign profile to request for funding in a timely basis and through independent set of activities. A Campaign profile maintains its own budget and target mission, but remains a subset of the organization’s entity.

What other information is public?

Information you post on campaign pages, personal fundraising pages, an organization’s profile, or other public pages on the Website can be accessed and viewed by all site visitors. You should exercise caution when deciding to share information on public pages. We cannot influence and will not be responsible for those who can access shared information or how other parties will use that information.

Can Children use the website?

Our Website is for a general audience and is not targeted towards children. Children under 13 years of age are prohibited from using the Website per our Terms of Service. We fully comply with the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) and are obligated to help all involved law enforcements (Federal Trade Commission) to protect children’s private information and safety online.

If your child has used the Website and submitted personal information to us, please contact us and we will remove that information from the website and our database.

Prevailing Language

In the event of any conflict between the English language version of this Privacy Policy and any foreign language translation versions, the English language version shall prevail. All disputes, claims and causes of action (and related proceedings) will be communicated in English.

Future Changes in Privacy Policy

Cheewid reserves the right to ensure that this website in maintained in good condition and within the scope of good ethical standard. Cheewid has the right to change the terms and conditions with no prior notice and/or acknowledgement of the user. We recommend you check and review the terms and conditions regularly.  If we make a material change to our privacy policies and procedures as to the collection, use or disclosure of your Personal Information, we will post a notice of those changes on our Website or notify you by email (sent to the email address specified in your account) to keep you aware of what information we collect, how we use it and under what circumstances we may disclose it, prior to the change becoming effective. You are bound by any changes to the Privacy Policy when you use the site after those changes have been posted. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

Compliance with Thai Law

The service is based in Thailand and are under legal duties as a registered Thai business entity. We are not responsible for claims concerning content or user content that is viewed, downloaded, or consumed outside of Thailand. If you access the services and content from outside of Thailand, we are not bound to your country’s legal ramifications.

The governing law shall be the law of Thailand. Privacy Policy contains a binding arbitration provision. You agree that, except for certain types of disputes described in the arbitration provision below, all disputes between you and Cheewid will be resolved by mandatory binding arbitration and you waive any right to participate in a class action lawsuit or class-wide arbitration.

The arbitration shall be held under the auspices of the Thailand Arbitration Centre (“THAC”) and conducted in accordance with the THAC rules. Such arbitration shall be presided by one arbitrator who shall be appointed by the parties.  Should the parties be unable to agree to the appointment of an arbitrator, the Director of the THAC shall appoint the arbitrator. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the parties.  As far as applicable, any award rendered shall be enforceable in accordance with Thai law.  Notwithstanding the foregoing, judgment upon the award rendered may be entered in any court having jurisdiction or application may be made to such a court for judicial acceptance of the award and an order for enforcement ,as the case may be.

 

This Privacy Policy was last edited on January 24, 2017.

Our Annual Report will be coming out sometime in 2019! We are honored to be working closely with esteemed and reputable institutions who specialize in impact reporting. We are taking time to review the different priority metrics that reflect localized social changes on the ground. We are also diligently reviewing performance of each of our digital and technology channels as well.

 

If there are any questions, do reach us out at hello@cheewid.com directly. You can also contact us via other channels: Facebook, Instagram, and LinkedIn! We’ll be responding within a 24-hour timeframe (but usually we are much more responsive)! Don’t be scared to ask us any questions! 

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับผู้ให้

คุณต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้งานได้เพื่อบริจาคให้กับโครงการที่คุณต้องการ การช่วยเหลือทางด้านการเงินในรูปแบบอื่น ๆ จะไม่ปรากฏบนหน้าของโครงการ

เมื่อคุณดำเนินการบริจาค หน้ารายละเอียดการบริจาคผ่าน Paypal จะปรากฏขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการจะบริจาค และข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้ คุณสามารถเลือกเข้าสู่ระบบและจ่ายผ่านบัญชี Cheewid ของคุณ หรือจะดำเนินการต่อในฐานะผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยการป้อนข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม

เมื่อคุณป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน หากการบริจาคของคุณสำเร็จ ข้อความขอบคุณการบริจาคจะปรากฏขึ้นมา พร้อมอีเมลยืนยันและหมายเลขการบริจาคที่คุณสามารถติดตามผลได้

คุณต้องมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้งานได้เพื่อบริจาคให้กับผู้รับที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถค้นหาชื่อผู้รับต่าง ๆ  ได้จากแถบการค้นหาด้านบนที่เขียนว่า “ผู้รับ”

การบริจาคให้กับผู้รับ เงินบริจาคจะเข้าสู่กองทุนกลางของผู้รับ ซึ่งหมายความว่า ผู้รับสามารถใช้เงินบริจาคนี้ได้อย่างอิสระ โดยไม่จำกัดโครงการหรือเงื่อนไขใด ๆ

เงินบริจาคของคุณสามารถนำไปหักภาษีได้ก็ต่อเมื่อ ผู้รับ องค์กรหรือโครงการที่คุณบริจาค ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเพื่อการกุศล โรงเรียน หรือโรงพยาบาลกับทางกรมสรรพากร (กระทรวงการคลัง)  โดยกรมสรรพากรจะหาสถานะการยกเว้นภาษีของแต่ละองค์กร องค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารและใบเสร็จกำกับภาษีให้กับคุณ

เพื่อตรวจสอบว่าองค์กรต่าง ๆ ได้รับการยกเว้นภาษีและสามารถออกใบเสร็จให้คุณได้ คุณสามารถติดต่อกับองค์กรได้โดยตรงผ่านทางข้อมูลผู้ติดต่อที่ได้รับ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อกับที่ปรึกษาด้านภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่สามารถช่วยเหลือและแนะนำคุณในส่วนของการหักภาษี

ผู้ได้รับประโยชน์และองค์กรการกุศลจะได้รับเงินบริจาค 100% เต็มจากจำนวนเงินบริจาคหลังหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางธุรกรรมการเงินเรียบร้อยแล้ว

ในฐานะผู้ให้ คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Paypal อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับประโยชน์หรือองค์กรเพื่อสังคมจะต้องมีบัญชี Paypal เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและรับเงินบริจาค

หากเงินบริจาคไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่โครงการตั้งไว้ เงินบริจาคในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้กับเป้าหมายที่สำคัญรองลงมาซึ่งได้มีการตกลงไว้ล่วงหน้า โดยในแต่ละกิจกรรมของโครงการได้มีการวางแผนไว้เพื่อรองรับระดับเงินบริจาคที่แตกต่างกัน

การขอเงินบริจาคคืน ขึ้นอยู่กับผู้รับหรือโครงการที่คุณได้บริจาคให้ จะไม่สามารถขอเงินคืนจาก Cheewid.com ได้ เนื่องจากเป็นส่วนความรับผิดชอบของผู้รับที่ลงทะเบียนกับ Cheewid.com ในการดำเนินการใด ๆ หลังการได้รับเงินบริจาค รวมถึงการคืนเงินหากผู้บริจาคร้องขอ

Cheewid จะช่วยคุณติดต่อกับผู้รับที่คุณส่งเรื่องร้องขอเงินบริจาคคืน แต่ไม่สามารถรับประกันการได้เงินบริจาคคืนได้

ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการและองค์กรได้ โดยมี 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. การบริจาคเงิน –คุณสามารถโอนเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อสนับสนุนโครงการและองค์กรต่าง ๆ ได้ โดยการทำธุรกรรมทางการเงินในแต่ละครั้งจะดำเนินการผ่านทาง Paypal ซึ่งองค์กรแต่ละแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกลางขององค์กรที่เชื่อมต่อกับ Paypal โดยตรง
 2. การบริจาคสิ่งของ –คุณสามารถบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรปลายทางได้โดยใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อกลาง และคุณสามารถจัดการการบริจาคสิ่งของและการจัดส่งได้ด้วยตัวเอง
 3. การบริการ – คุณสามารถสนับสนุนการให้ผ่านการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการเพิ่มเติมได้ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร หากคุณต้องการให้เวลา ให้พรสวรรค์ ให้การอาสา ให้คำปรึกษาของคุณแก่องค์กรเหล่านี้ กรุณาใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อกลาง

การบริจาคแบบไม่เปิดเผยชื่อ คุณสามารถดำเนินการได้โดยการเลือกสถานะเป็น “ผู้เข้าชม”  ซึ่งข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกบันทึกไว้ ในขณะที่การแสดงสถานะผู้บริจาคของคุณจะขึ้นว่า “ไม่ระบุชื่อ” บนหน้าเว็บไซต์

โปรดทราบว่าองค์กรการกุศลและองค์กรเพื่อสังคมจะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ หากคุณต้องการเอกสารกำกับภาษี การบริการนี้จะพร้อมใช้งาน

คุณสามารถติดต่อทีมบริหารของ Cheewid ได้โดยตรงที่ hello@cheewid.com เราจะดำเนินการแก้ไขและหารือกับผู้จัดโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการให้ดีที่สุด

ข้อผิดพลาดในการให้ที่พบได้ทั่วไป

การปฏิเสธบัตรเครดิต:  บัตรเครดิตอาจจะถูกปฏิเสธได้จากหลายปัจจัย เช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ สัญญาณการส่งข้อมูลขาดหาย และอื่น ๆ

ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์:  เบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการอัปเดตให้อยู่ในเวอร์ชันปัจจุบัน (เช่น Google Chrome, Safari, Internet Explorer และอื่นๆ)

ข้อจำกัดของประเภทการชำระเงิน:  Paypal รองรับเพียงบัตร  Visa, MasterCard, Discover และ American Express

รายชื่อประเทศ:  หากคุณไม่สามารถหาชื่อประเทศของคุณได้ในหน้าการค้นหา ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินก็ไม่สามารถดำเนินการการบริจาคในประเทศของคุณได้

ข้อจำกัดของจำนวนเงินบริจาค:  มีการจำกัดจำนวนเงินบริจาคต่อหนึ่งธุรกรรมการเงิน กำหนดโดยผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน

องค์กรการกุศลแต่ละแห่งของเราต้องพึ่งพาการสนับสนุนและคำแนะนำจากคุณเพื่อดำเนินการในแต่ละโครงการ หากคุณต้องการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อองค์กรได้โดยตรงผ่านทางอีเมลขององค์กรที่ระบุไว้ในข้อมูลการติดต่อ

นอกเหนือจากการให้แล้ว การแบ่งปันข้อมูลและภารกิจของโครงการให้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมทุนได้เช่นกัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการแบ่งปันทางสังคมของเราได้โดยตรงด้วยการเลือกไอคอนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อส่งต่อไปที่หน้าการแบ่งปัน

สำหรับองค์กรหรือผู้ได้รับประโยชน์

เมื่อคุณสร้างหน้าโครงการและหน้าองค์กรของคุณบน Cheewid.com คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Paypal กลางขององค์กรได้ ซึ่งบัญชีนี้จะผูกกับบัญชีธนาคารหรือบัตรที่ออกให้โดยธนาคารแต่ละแห่งที่องค์กรของคุณมี

คุณจะได้รับเงินบริจาคทั้งหมดผ่านบัญชี Paypal ที่ผูกกับโครงการโดยตรง แต่ละยอดการทำธุรกรรมจะเท่ากับยอดที่ถูกจัดสรรในหนึ่งธุรกรรม และค่าธรรมเนียมในการชำระเงินได้ถูกเพิ่มเข้าไปก่อนกระบวนการให้จะเกิดขึ้น

ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจจะถูกขอเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบบัญชีโดยบุคคลที่สาม และเพื่อสร้างบัญชีที่สามารถเรียกดูการทำธุรกรรมทั้งหมดสำหรับการบริจาคเงินให้กับองค์กรในแต่ละครั้ง ซึ่งใช้เวลาในการตั้งค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

คุณสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินในแต่ละครั้งได้ โดยการเข้าสู่ระบบ Paypal ของคุณเพื่อดูรายงานธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินอื่น ๆ อาจเข้ามาใช้งานได้ในอนาคต

ในปัจจุบัน ผู้ให้จะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน (2.9%+$0.30ดอลลาร์สหรัฐ) องค์กรจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

หากต้องการให้โครงการหรือองค์กรของคุณได้รับการนำเสนอที่หน้าหลัก กรุณาอ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. การพัฒนาการเขียนเนื้อหา: Cheewid ให้ความสำคัญกับการเขียนรายละเอียดของโครงการและองค์กรของคุณ โดยความตั้งใจในการให้ข้อมูลของคุณจะสะท้อนความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการพัฒนาโครงการและองค์กรของคุณ ซึ่งผู้ให้เองก็ให้คุณค่ากับความโปร่งใสและที่มาที่ไปของโครงการและองค์กรมากที่สุด
 2. การพัฒนาภาพลักษณ์ของเนื้อหา: การใช้ประโยชน์จากรูปภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นปัญหา การแก้ไขและผลกระทบเป็นการบูรณาการเพื่อเพิ่มความสำเร็จของโครงการและองค์กร เราแนะนำให้แต่ละโครงการหรือองค์กรแสดงภาพ 5-10 ภาพ เพื่อให้เห็นการอัปเดตโครงการและองค์กรของคุณ
 3. การยืนยันตัวตนของบุคคลที่สามและภาคี: การมีหลายฝ่ายช่วยตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเป็นสิ่งจูงใจที่ดีเพื่อให้ผู้ให้เห็นถึงความโปร่งใส ภาคีที่เป็นบุคคลที่สามอาจได้รับมอบหมายจากองค์กรการกุศลท้องถิ่นหรือองค์กรระดับสังคมซึ่งสามารถตรวจสอบโครงการหรือองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
 4. การเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร: เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับผู้ให้บริการการชำระเงินบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อใช้บริการด้านการบริจาค การมีสถานะออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสามารถช่วยขยายการระดมทุนให้กว้างยิ่งขึ้น และช่วยให้โครงการหรือองค์กรเป็นที่รู้จักของผู้บริจาครายใหม่ ทั้งนี้ โครงการหรือองค์กรที่แสดงบนหน้าหลักของ Cheewid.com  จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการผลักดันจนโครงการประสบความสำเร็จ
 5. ภารกิจและความมุ่งมั่น: แสดงความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณในการดำเนินการโครงการหรือองค์กรที่มากเกินกว่าผู้ให้คาดหวังไว้ ความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่เป็นธรรมชาตินี้คือสิ่งที่จะดึงให้ผู้คนอยากเข้ามามีส่วนร่วม

หากคุณมั่นใจว่าโครงการของคุณน่าสนใจ สามารถส่งรายละเอียดเข้ามาที่ Hello@cheewid.com เราจะพิจารณาอย่างดีที่สุด แต่โปรดรู้ว่าเราไม่สามารถรับรองได้ว่าทุกโครงการจะได้รับการอนุมัติ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา: เขียนอีเมล์ถึงพวกเราผ่านทางแบบฟอร์ม หรือส่งตรงมาได้ที่ hello@cheewid.com

ที่อยู่สำนักงาน: The Workloft Co-Working Space สีลม1 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ที่อยู่ไปรษณีย์: บริษัท ดานา โปรเจค จำกัด
เลขที่ 1-7 ชั้น 8 และ 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บอกเล่าเรื่องราวของคุณที่นี่

โครงการพิเศษและบริการระดมทุนอื่นๆ

เรามีความตั้งใจที่จะชี้แจงการคิดค่าบริการในการใช้เครื่องมือและข่าวสารทางการตลาดที่เชื่อถือได้ของเราในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 เราตั้งใจให้ผู้ใช้บริการของเราสามารถใช้เครื่องมือ ข่าวสาร และรายงานต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการในอนาคต ทางเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทุกท่านทราบโดยทันที

ในปี 2019 แพลตฟอร์มของเรายินดีตอบรับโครงการพิเศษที่ต้องการการสนับสนุนอื่นๆ นอกเหนือจากการระดมทุนออนไลน์ ทั้งโครงการของกิจการเพื่อสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร และองค์กรระหว่างประเทศ

ให้คำปรึกษาด้านการขยายผลกระทบ

เราตอบรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขยายการสร้างผลกระทบ
ทางสังคม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างแบรนด์
ซึ่งการสร้างผลกระทบจะเกิดขึ้นได้ เงินทุนคือปัจจัยส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนผลกระทบนี้

การระดมทุน

เรามีความเชี่ยวชาญในการระดมทุนสำหรับกิจการเพื่อสังคม
และองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ เราให้ความสำคัญกับการระดมทุน
เนื่องจากโครงการหรือองค์กรส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนในการขับเคลื่อน