img
ตัวกรองทั้งหมด
  • ทั้งหมด
  • ยอดสนับสนุนสูงสุด
  • จำนวนผู้ให้สูงสุด
Ready Set Grow

กิจการเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนวัยทำงานรู้จักและเข้าใจตัวเอง มีความสัมพันธ์ที่สุขภาพดี มีวิธีจัดการปัญหาและความทุกข์ เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม
เวย์หา

ค่ายที่จะช่วยติดอาวุธให้เด็กไทยค้นพบศักยภาพในตัวเอง พร้อมยุทโธปกรณ์ทางความคิดและวิธีการในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง ผ่าน workshop ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการลงมือทำ เพื่อทำให้เด็กไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
a-chieve

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้นักเรียนมัธยม(หรือเทียบเท่า)ทั่วประเทศสามารถออกแบบชีวิตทั้งการเรียนและอาชีพได้อย่างมั่นใจ ตรงกับ ความชอบ ความถนัด และคุณค่าในชีวิตของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม
Cheewid

Cheewid คือ แพลตฟอร์มเพื่อสังคมแห่งการให้ ที่ทุกคนสามารถแบ่งปันจากทุกที่ ทุกเวลา ถึงทุกคน เราตั้งใจที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในการรวบรวมกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิ และองค์กรทางสังคมต่างๆ ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
Courageous Kitchen Inc.

ห้องครัวที่จะจุดประกายความเป็นผู้นำของเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือให้มีทักษะการใช้ชีวิต ความรู้ด้านโภชนาการ การศึกษา และความนับถือตนเองผ่านการทำอาหารที่สนุกสนาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่และการรักษาพยาบาลที่เร่งด่วนแก่ครอบครัวผู้ลี้ภัย

อ่านเพิ่มเติม
EM.PARTY

เราเป็นองค์กรที่ออกแบบและสร้างสรรค์นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และอีเวนต์ด้วยความเข้าใจอย่างร่วมรู้สึก (Empathy) เพื่อตอบโจทย์ที่ตรงใจของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม
Peace Creative for Human Value

องค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยการสื่อสารที่มีความหมาย คุณค่าชีวิต ผ่านการสร้างแบรนด์ที่ดีด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะการออกแบบ

อ่านเพิ่มเติม
FARMTO (ฟาร์มโตะ)

ช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรที่จะเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค ผ่านการร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่เริ่มปลูก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค

อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข

มูลนิธิของขวัญแห่งความสุขมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบความสุข รอยยิ้มและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่เด็กด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากจนทั่วประเทศไทยผ่านการแสดงตลกร่วมกับการบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า เครื่องนอน ของใช้ในห้องน้ำ และของเล่น

อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้หญิงและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสเข้าถึงอาชีพที่หลากหลาย มีเงื่อนไขการทำงานที่ดี และมีรายรับเพิ่มขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเราสามารถนำพาตนเองและครอบครัวไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม
มหาลัย 3 นาที

แนะแนวเด็กไทย ผู้ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิต ทุกแง่มุมของชีวิตมหาวิทยาลัย และแนวคิดด้านการศึกษาเจ๋งๆ เจอได้ที่นี่ ย่อยง่าย อ่านเข้าใจได้ใน 3 นาที

อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญของสัตว์ป่าและความเชื่อมโยงของเรากับโลกที่เราอาศัยอยู่

อ่านเพิ่มเติม