img
ตัวกรองทั้งหมด
  • ทั้งหมด
  • ยอดสนับสนุนสูงสุด
  • จำนวนผู้ให้สูงสุด
Media Camp – Film Production and Web Design
เวย์หา

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้ทั้งทักษะและประสบการณ์จริงและค้นหาตัวเองว่าชอบงานอะไร ผ่านการลงมือถ่ายทำหนังสั้นและสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

0.06%

EXP101- ค่ายค้นหาตัวเอง
เวย์หา

ค่ายแนะแนวที่จะช่วยให้เด็กไทยรู้จักและเข้าใจถึงความชอบและความถนัดของตนเอง สามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการเลือกคณะและอาชีพในอนาคตของที่เหมาะสมกับตัวเองได้

0%

โครงการอนุรักษ์วาฬและโลมา
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

โครงการอนุรักษ์วาฬและโลมา เป็นโครงการเพื่อการป้องกันการลักลอบค้าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความรู้และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสัตว์จำพวกวาฬและโลมาในอ่าวไทย ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

0.02%

โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

มูลนิธิรักสัตว์ป่ามีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทั่วประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

0%

เครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชน (Youth Ecological Network : YEN)
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

The Youth Ecological Network (YEN) เป็นเครือข่ายนักเรียนที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ

0%

โครงการอนุรักษ์ลิงลม (Slow Loris Conservation)
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

ร่วมปกป้องลิงลมผ่านโครงการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และฟื้นฟูสมรรถภาพของลิงลมไปพร้อมๆ กับมูลนิธิรักสัตว์ป่า

0.11%