ระดมทุนศึกษาต่อศาสตร์ละครบำบัดเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย

ความเจ็บปวดและความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน บางครั้งเราผ่านมันมาได้และเรียนรู้จากมัน บางครั้งเราแค่ต้องรีบไปต่อจนกดทับความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้โดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งตัวเราเอง เพื่อน และผู้คนมากมาย ต่างมีบางสภาวะความทุกข์ที่ไม่ได้ถูกคลี่คลาย ไม่สามารถแสดงออกได้ หรือมีสภาวะซึมเศร้า ปีที่แล้วเราได้เข้าร่วมกิจกรรมละครบำบัด ทำให้เราเองได้ทำงานกับประเด็นใหญ่ๆที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง ซ่อนในแบบที่เราไม่มีทางรับรู้ผ่านการคิดว่ามันมีอยู่และส่งผลต่อชีวิตเราหลายๆด้านขนาดนี้ หลังจากนั้นได้เรียนรู้ศาสตร์การบำบัดมากขึ้น และยังทำงานกับเครื่องมือละครบำบัดนี้ต่อเนื่อง ในมุมมองส่วนตัว ละครบำบัดเป็นการทำงานกับภายในแบบองค์รวม ใช้เวลาไม่นาน ผู้คนก็ได้คลี่คลาย พบความรู้สึกปลดปล่อยมีอิสระภายใน พบความเข้าใจใหม่ในชีวิต พบศักยภาพใหม่ของตัวเอง เราจึงมีความต้องการเรียนรู้ศาสตร์นี้อยากลึกซึ้ง เพื่อนำมาขยายผลการดูแลผู้คนให้กว้างขึ้น เป็นที่มาของการระดมทุนเรียนต่อด้าน Drama and Movement Therapy 2 ปี ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อนำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในประเทศไทย

 • $30000
  Baht donated
 • $500000
  Baht

 • 1 ผู้ให้
 • 0 (วันที่เหลือ)

ความท้าทาย

ประเทศไทยมีนักละครบำบัดจำนวนน้อยมาก และยังไม่มีหลักสูตรละครบำบัด (Drama Therapy) ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ทำงานกับองค์รวมของชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ เปิดพื้นที่ให้มนุษย์ได้แสดงออกอย่างอิสระ เพื่อค้นพบประเด็นที่ถูกกดทับไว้ภายใน หรือค้นพบศักยภาพภายในตัวเอง

แนวทางการแก้ไข

เรียนต่อด้านละครบำบัดโดยเฉพาะ จากหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนี้ที่ประเทศอังกฤษ คือ The Royal Central School of Speech and Drama (คือโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับศาสตร์การละครต่างๆ ที่แยกออกมาจาก University of London) เพื่อนำองค์ความรู้มาสื่อสารระหว่างเรียน และหลังจากเรียนจบ จะนำองค์ความรู้มาใช้ในการบำบัดและพัฒนาศักยภาพผู้คน รวมทั้งสร้างหลักสูตรละครบำบัดในประเทศไทย

รายละเอียดภาพรวม
ผลกระทบระยะสั้น

ตลอดระยะเวลาการเรียน : เราจะผลิตชิ้นงานสื่อเพื่อสื่อสารความรู้ที่กำลังเรียน สกัดมาเป็นเทคนิคในการดูแลตนเองและคนรอบข้างที่ทุกคนนำไปปรับใช้ได้ :)

หลังจากเรียนจบ : นำองค์ความรู้มาใช้ในการบำบัดและพัฒนาศักยภาพผู้คนหลากหลายกลุ่ม (สนใจกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ เช่น คนไร้บ้าน ผู้ต้องขัง) รวมทั้งสร้างหลักสูตรละครบำบัดที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย (เท่าที่ศึกษามา ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะสำหรับสร้างนักละครบำบัดที่ได้รับการรับรองในเอเชีย)

เลขที่ ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 ปรีห์กมล จันทรนิจกร - gift@madeehub.com 0626649364

สนใจประเด็นสังคม และทำโครงการอาสาสมัครมาตั้งแต่ยังเด็กจนโต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นเรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พัฒนา และเรียนด้านพัฒนาชนบท ทำงานในวงการนวัตกรรมสังคมและเพื่อสังคมหลายปี ตั้งธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองชื่อ Ma:D Club for Better Society เพื่อให้เป็นชุมชนกัลยาณมิตรในการสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านสังคม เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการริเริ่มความฝัน ระหว่างทางได้พบประเด็นเรื่องการดูแลจิตใจตัวเอง คนทำงานสังคมหลายคนลืมที่จะดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการสนใจศาสตร์ด้านการบำบัด และได้ร่วมกิจกรรมละครบำบัด หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับละครบำบัด ก็ได้นำเครื่องมือนี้มาใช้กับตัวเองและพบว่ามันมีพลังในการทำงานกับประเด็นที่ถูกกดทับไว้ และช่วยให้เราพบศักยภาพภายในได้ จึงสนใจอยากศึกษาต่อด้านนี้ Drama and Movement Therapy ที่มหาวิทยาลัย The Royal Central School of Speech and Drama ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

เรามั่นใจว่า เครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์กับคนไทยมากจริงๆ ในหลายมิติ เพราะการไปเรียนต่อครั้งนี้ ประมวลจากหลายๆประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตจริงค่ะ :) -เกิดจากการผ่านความทุกข์ และหาวิธีรับมือกับความทุกข์ของตัวเองด้วยประสบการณ์จริง -เกิดจากการพูดคุย และทำงานภายในกับคนมากมายแบบลงลึกเป็นเวลา 2 ปี -เกิดจากการได้ทำงานกับเครื่องมือละครบำบัดจริงต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปีกว่า -เกิดจากการที่พบผู้คนจำนวนหนึ่งอยากเรียนเป็นนักละครบำบัด แต่ไม่มีให้เรียนในไทยและเอเชียเลย จึงอยากสร้างหลักสูตรนักละครบำบัดที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยค่ะ -มีกลุ่มคนที่เราสนใจเป็นพิเศษที่อยากทำงานบำบัดด้วย คือ กลุ่มคนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว -มีเครื่องมือทางละครบำบัดมากมายที่เราอยากจะเผยแพร่ เช่น Insight Improvisation ที่ผสานการละคร การบำบัด และการภาวนาเข้าด้วยกัน แต่เราจะเผยแพร่ไม่ได้ ถ้าไม่ได้ฝึกมาเป็นนักบำบัดจริงๆ

No Data Available

งบประมาณโครงการ
 • รายการ

  รายการรายจ่ายทั้งหมด

 • สนับสนุนการเรียนต่อ

  500000

 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

  500000

หมายเหตุทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร (รวมค่าเทอม ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียน) คิดเป็นเงินไทย ประมาณ 1,000,000 บาท (24,000 Pound sterling) ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย (ค่าที่พัก อาหาร เดินทาง แบบประหยัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้) คิดเป็นเงินไทย ประมาณ 840,000 บาท (20,000 Pound sterling) รวมแล้วประมาณ 1,840,000 บาท หลังจากที่ลองรวบรวมเงินที่มี รวมกับจำนวนที่วางแผนจะทำงานพิเศษตอนเรียนแล้ว เราต้องการระดมทุนในส่วนของค่าเรียนที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน 500,000 บาท *หากมีเหตุใดใดให้ไม่ได้ไปเรียนตามข้อความที่กล่าวมาเบื้องต้น จะทำการคืนเงินให้กับทุกคนค่ะ 😊

แผนงานโครงการและเป้าหมายตามระยะการระดมทุน (Financial and Project Milestones)
1
500,000

ผลิตชิ้นงานสื่อเพื่อสื่อสารความรู้ที่กำลังเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี สกัดมาเป็นเทคนิคในการดูแลตนเองและคนรอบข้างที่ทุกคนนำไปปรับใช้ได้ :)

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

Write a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *