“สานฝันเด็กผู้ป่วยให้เป็นจริง ประเทศไทย”

ทุกคนมีความฝัน แต่สำหรับบางคนการทำฝันให้เป็นจริงอาจจะเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม โดยเฉพาะฝันของน้องๆ ที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายแรง มูลนิธิทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Make-A-Wish Foundation International มีจุดมุ่งหมายในการสานฝันของน้องที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้เป็นจริง ทุกฝันที่เราสานได้นำทั้งความหวัง ความเข้มแข็ง และความสุขมาให้แก่น้องทุกคน และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ในการต่อสู้กับโรคร้ายและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เราไม่สามารถดำเนินกิจกรรมสานฝันต่อไปได้ หากปราศจากการสนับสนุนของผู้บริจาคทุกท่าน การบริจาคทั้งหมด มูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนความฝันของน้องผู้ป่วยทุกคนที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วย ความฝันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ ทุกคนมีความหวังในการรักษาตัวและช่วยสร้างความเข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้าย ร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ บัญชีออมทรัพย์ 049-447917-0 โทร : +66 (0) 2 2559137 มือถือ: +66 (0) 9 59489769 อีเมล์ : Thailandmakeawish@gmail.com

 • 0.0
  Baht donated
 • $500000
  Baht

 • 0 ผู้ให้
 • 0 (วันที่เหลือ)

ความท้าทาย

Make-A-Wish เป็นองค์กรการกุศล ทำหน้าที่สานฝันให้กับเด็กผู้ป่วยกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 1980 จากความฝันของเด็กชาย Chris Greicius อายุ 7 ขวบ อาศัยอยูู่ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างกล้าหาญ น้อง Chris มีความฝันอยากเป็นตำรวจเพื่อตามจับผู้ร้ายแต่ความฝันนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เพราะน้องต้องต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้าย ความฝันของน้อง Chris จุดประกายความหวังของกลุ่มคนในเมือง ทุกคนต่างพากันรวมตัวจัดเตรียมประสบการณ์พิเศษตัดชุดตำรวจให้น้อง พาน้องนั่งรถตำรวจตระเวนตรวจงานรอบเมือง ทุกคนรวมตัวกันโดยไม่มีค่าตอบแทนในกิจกรรมนี้มีแต่รอยยิ้มและคำขอบคุณอย่างสุขใจจากเด็กชายคนหนึ่ง น้อง Chris ได้จากไปอย่างสงบไม่นานหลังจากได้เห็นความฝันของตนเป็นจริงประสบการณ์ที่พิเศษในวันนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรการกุศลระดับโลก Make-A-Wish Make-A-Wish Thailand หรือ มูลนิธิทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 และได้ดำเนินการสานฝันให้กับเด็กผู้ป่วยมาแล้วกว่า 100 คน โดยน้องผู้ป่วยมีอายุ 3 – 18 ปี ป่วยเป็นโรคร้ายแรงและคุกคามการดำเนินชีวิต  

แนวทางการแก้ไข

ทำไมการสานฝันจึงเกิดขึ้น ในปี 2015 Make-A-Wish Israel ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของเด็กผู้ป่วยหลังจากที่ได้รับการสานฝันว่ามีผลต่อการรักษาทางการแพทย์อย่างไร ซึ่งผลปรากฏว่าความปรารถนาที่กลายเป็นจริง ไม่เพียงเป็นการสร้างความหวังเท่านั้น ยังส่งผลให้สุขภาพทางกายและอารมณ์ของเด็กผู้ป่วยดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆ คลายความกลัว ความเศร้า และความกังวล ถูกเติมเต็มด้วยความมั่นใจ ความสุข และมีความหวัง งานวิจัย และแพทย์ได้ลงความเห็นว่าความปรารถนาที่กลายเป็นจริงช่วยทำให้คุณภาพชีวิต  และผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีขึ้นด้วย

รายละเอียดภาพรวม
ผลกระทบระยะสั้น

เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต ได้ทำความใฝ่ฝันของพวกเขาได้เป็นจริง เพื่อเป็นกำลังใจให้สามารถต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างมีความหวัง มีพลัง และมีความสุขในทุกช่วงของชีวิต สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากมูลนิธิเป็นมูลนิธิร่วมที่อิสระ ไม่คำนึงถึงศาสนาหรือปูมหลังทางชาติพันธ์หรือสังคม ทำให้เกิดความเท่าเทียมของเด็กที่ได้เข้าร่วมโครงการ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลแก่เด็กผู้ป่วยที่ได้รับการสานฝันโดยจากการศึกษาข้อมูลพบว่าบุคคลากรทางการแพทย์เชื่อว่าฝันจะช่วยให้การรักษาพยาบาลมีผลดีขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของครอบครัวผู้ป่วยและภาครัฐในบริการด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กผู้ป่วยที่ได้รับการสานฝันให้เป็นจริง มูลนิธิฯ ได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือกับเด็ก อาสาสมัคร พนักงานและคณะกรรมการทุกคน ทำให้เกิดการดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรเพื่อการกุศล องค์การสาธารณประโยชน์หรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการสนับสนุนในการสานฝันให้กับเด็กผู้ป่วยมากขึ้น

ในปี2562 นี้มีเป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมสานฝันให้แก่เด็กผู้ป่วย อย่างน้อย50 คน โดยตั้งแต่ต้นปี62 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมสานฝันไปแล้วทั้งสิ้น8 คน

เลขที่ ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 พงศกร สาระเห็ด เจ้าหน้าที่สานฝัน pskornsrh@gmail.com 080-669-3196

Make-A-Wish เป็นองค์กรการกุศล ทำหน้าที่สานฝันให้กับเด็กผู้ป่วยกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 1980 จากความฝันของเด็กชาย Chris Greicius อายุ 7 ขวบ อาศัยอยูู่ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างกล้าหาญ น้อง Chris มีความฝันอยากเป็นตำรวจเพื่อตามจับผู้ร้ายแต่ความฝันนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เพราะน้องต้องต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้าย ความฝันของน้อง Chris จุดประกายความหวังของกลุ่มคนในเมือง ทุกคนต่างพากันรวมตัวจัดเตรียมประสบการณ์พิเศษตัดชุดตำรวจให้น้อง พาน้องนั่งรถตำรวจตระเวนตรวจงานรอบเมือง ทุกคนรวมตัวกันโดยไม่มีค่าตอบแทนในกิจกรรมนี้มีแต่รอยยิ้มและคำขอบคุณอย่างสุขใจจากเด็กชายคนหนึ่ง น้อง Chris ได้จากไปอย่างสงบไม่นานหลังจากได้เห็นความฝันของตนเป็นจริงประสบการณ์ที่พิเศษในวันนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรการกุศลระดับโลก Make-A-Wish Make-A-Wish Thailand หรือ มูลนิธิทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 และได้ดำเนินการสานฝันให้กับเด็กผู้ป่วยมาแล้วกว่า 100 คน โดยน้องผู้ป่วยมีอายุ 3 – 18 ปี ป่วยเป็นโรคร้ายแรงและคุกคามการดำเนินชีวิต

  มูลนิธิดำเนินงานใน 50 ประเทศทั่วโลก ผ่าน 41 องค์กรความร่วมมือ และได้มอบความฝันที่เป็นจริงให้เด็กไปแล้วกว่า 480,000 ความฝัน โดยได้รับการสนับสนุนการส่งรายชื่อเด็กๆที่ป่วย จากทางครอบครัวผู้ป่วยโดยตรง จากทีมแพทย์ พยาบาลหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ทำงานในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพฯและอื่นๆ โดยในปี2561 มูลนิธิ Make A Wish ประเทศไทย ได้ดำเนินการสานฝันให้กับเด็กๆผู้ป่วยทั้งสิ้น 23 ราย ด้วยงบประมาณที่มีอย่างจำกัดจึงเป็นข้อจำกัดต่อทางมูลนิธิฯในการจัดกิจกรรม อีกทั้งในปี2562 ทางมูลนิธิฯมีเป้าหมายที่จะดำเนินการสานฝันให้กับเด็กผู้ป่วยทั้งสิ้น 50 ราย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อยากให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำฝันให้เป็นจริงของเด็กๆด้วยการร่วมบริจาคให้กับเรา

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

มูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย (Make-A-Wish Foundation Thailand) เป็นส่วนหนึ่งของ (Make-A-Wish Foundation International) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ได้รับการรับรองจากองค์กรสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายคือ การช่วยให้เด็กๆที่มีโรคร้ายคุกคามชีวิตหรือเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ทำตามความใฝ่ฝันของเขาให้กลายเป็นจริง เพื่อให้พวกเขามีความหวัง มีพลัง และมีกำลังใจในการรักษาต่อหรือมีความสุขที่ได้ทำฝันสุดท้ายในชีวิตให้เป็นจริง โดยกิจกรรมหลักที่ทางมูลนิธิฯดำเนินการคือการจัดกิจกรรมตามความฝันของเด็กผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ เช่น อยากไปที่ไหน อยากได้อะไร อยากเป็นอะไร หรืออยากทำอะไร โดยให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับความฝันของเด็กผู้ป่วยให้มากที่สุด • ความฝันที่กลายเป็นจริง ได้สร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ทำให้พวกเขามีแรงที่จะสู้กับโรคร้ายของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น”เมื่อเด็กๆ ได้รับการ Grant wish พวกเขาได้รับมากกว่าประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแค่หนึ่งวัน สองวันหรือเป็นอาทิตย์, แต่ประสบการณ์นั้นได้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา และ ครอบครัว“ความฝัน” สาหรับพวกเขาแล้ว มันไม่ใช่แค่สิ่งสวยงาม แต่มันเป็นสิ่งที่มีค่า และช่วยยืดเวลาของพวกเขาได้หรือแม้ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเด็ก ผู้ปกครอง คุณหมอ อาสาสมัคร และทุกๆคนที่เข้าร่วม พูดเหมือนกันว่า.. “ประสบการณ์ในการ Grant Wish ได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล”

No Data Available

งบประมาณโครงการ
 • รายการ

  รายการรายจ่ายทั้งหมด

 • ค่าเดินทางในการลงพื้นที่ เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โรงพยาบาล หรือการเดินทางของผู้ป่วยเพื่อสานฝันตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ

  100000

 • ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมกิจกรรมการสานฝัน รวมถึงการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของมูลนิธิฯ

  150000

 • ค่าที่พัก อาหาร และสถานที่

  150000

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการของมูลนิธิฯ

  100000

 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

  500000

หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

แผนงานโครงการและเป้าหมายตามระยะการระดมทุน (Financial and Project Milestones)
1
500000

การช่วยให้เด็กๆที่มีโรคร้ายคุกคามชีวิตหรือเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ทำตามความใฝ่ฝันของเขาให้กลายเป็นจริง เพื่อให้พวกเขามีความหวัง มีพลัง และมีกำลังใจในการรักษาต่อหรือมีความสุขที่ได้ทำฝันสุดท้ายในชีวิตให้เป็นจริง โดยกิจกรรมหลักที่ทางมูลนิธิฯดำเนินการคือการจัดกิจกรรมตามความฝันของเด็กผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ เช่น อยากไปที่ไหน อยากได้อะไร อยากเป็นอะไร หรืออยากทำอะไร โดยให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับความฝันของเด็กผู้ป่วยให้มากที่สุด

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

Write a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *