โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล

มูลนิธิรักสัตว์ป่ามีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทั่วประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • 0.0
  Baht donated
 • $100000
  Baht

 • 0 ผู้ให้
 • 0 (วันที่เหลือ)

ความท้าทาย

แนวปะการังและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นระบบนิเวศที่มีคุณค่าทางชีวภาพและเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก แต่การจัดการอย่างไม่เหมาะสมในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การประมง และการจราจรทางน้ำกำลังทำลายระบบนิเวศดังกล่าว เห็นได้จากอัตราการฟอกขาวและตายลงของแนวปะการังที่กำลังเพิ่มขึ้นเป็นอุบัติการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งหมด อันถือเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า
715-2-58015-5

แนวทางการแก้ไข

มูลนิธิรักสัตว์ป่า ร่วมมือกับ New Heaven Dive School และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้แก่ไกด์ท้องถิ่น นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังที่จะสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ทั้งความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล และผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล เช่น การทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเลและมหาสมุทร เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปดำเนินการในบริเวณนี้จะไม่กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและแนวปะการัง นอกจากนี้ เรายังมองหาการวิจัยและการอนุรักษ์แนวปะการังจากการออกแบบเชิงนวัตกรรม ทั้งนี้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวปะการัง เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของแนวปะการัง ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เรายังมุ่งศึกษาการขยายพันธุ์ในน้ำ บนบก และการแพร่กระจายตัวอ่อนของสัตว์ต่าง ๆ ในบริเวณนั้นอีกด้วย

รายละเอียดภาพรวม
ผลกระทบระยะสั้น

โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า มัคคุเทศก์จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น และให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศโดยรอบและผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ แก่นักท่องเที่ยวในฐานะตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้ทราบถึงสถานการณ์ของแนวปะการังและระบบนิเวศทางทะเลที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของแนวปะการังต่อความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล และอาจกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญนี้ในท้ายที่สุด

เราเชื่อว่า ระบบนิเวศแนวปะการังและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จะสามารถฟื้นฟูได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบนิเวศแนวปะการังและขยายประโยชน์ไปโดยรอบ แนวปะการังและระบบนิเวศทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์จะนำมาซึ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้: สร้างรายได้และธุรกิจเสริม (ร้านอาหารและการท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศแนวปะการัง สร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ซึ่งอาจกลายมาเป็นอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ เปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติที่ป้องกันชุมชนชายฝั่งและชายหาดจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

เลขที่ ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 แนนซี่ ลินน์ กิ๊บสัน ผู้จัดการโครงการ N/A N/A
2 นภัส (แนป) สมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาและกิจกรรมภายนอก N/A N/A
3 เมธิรา (เม) เกษมสันต์ อาสาสมัคร N/A N/A

แนนซี่ได้เข้าทำงานที่หน่วยดูแลสัตว์ในฐานะนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นนักศึกษาชีวิตสัตว์ป่าที่ศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าแคลิฟอร์เนีย รวมถึงเป็นนักศึกษาอาสาที่องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าแล้ว แนนซี่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนานาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

เราเชื่อว่าทุกชีวิตบนโลกมีคุณค่าและจุดมุ่งหมายของการถือกำเนิดขึ้นมา และเราควรจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธรรมชาติจะดำรงอยู่ในความสมดุล ซึ่งเป็นพลังที่เราสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อม และทุกชีวิตได้ด้วยความรัก ความเคารพ และความเมตตา

No Data Available

งบประมาณโครงการ
 • รายการ

  รายการรายจ่ายทั้งหมด

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

  100000

 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

  100000

หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

แผนงานโครงการและเป้าหมายตามระยะการระดมทุน (Financial and Project Milestones)
1
100000

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

Write a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *