โครงการอนุรักษ์ลิงลม (Slow Loris Conservation)

ร่วมปกป้องลิงลมผ่านโครงการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และฟื้นฟูสมรรถภาพของลิงลมไปพร้อมๆ กับมูลนิธิรักสัตว์ป่า

 • $1100
  Baht donated
 • $552000
  Baht

 • 4 ผู้ให้
 • 0 (วันที่เหลือ)

ความท้าทาย

ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลิงลมเป็นสัตว์ที่ถูกลักลอบนำมาขายในตลาดค้าสัตว์เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าอยู่ก็ตาม ลิงลมเหล่านี้ถูกนำเข้าสู่ระบบการค้าสัตว์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ของประดับ และการแพทย์แผนจีน ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เราพบว่าในกระบวนการลักลอบค้าลิงลมมีการตัดเขี้ยวของลิงลมก่อนนำส่งสู่ตลาดเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ รวมถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากผู้ซื้อไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับวิถีชีวิตและอาหารของลิงลม ซึ่งส่งผลให้ลิงลมที่ได้รับความช่วยเหลือไม่สามารถปกป้องตัวเองและกลับมาดำเนินชีวิตตามธรรมชาติได้ ผลที่ตามมาคือ แนวโน้มการสูญพันธุ์ของลิงลมในอนาคต และเป็นการทำลายห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศอย่างร้ายแรง เนื่องจากลิงลมมีบทบาทสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและผสมเกสรดอกไม้

ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิรักสัตว์ป่า
715-2-58015-5

แนวทางการแก้ไข

เราหวังว่าโครงการ #SAVETHELORIS จะช่วยปกป้องลิงลมจากการสูญพันธุ์และการทารุณกรรมในกระบวนการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ โดยเรามุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิจัยและการฟื้นฟูลิงลมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยผ่านโครงการเครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชนและความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อันเป็นการสร้างความมั่นใจถึงความยั่งยืนทางสายพันธุ์ และเพื่อให้แน่ใจถึงการมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีอิสระตามธรรมชาติของลิงลม ทั้งนี้ ขั้นตอนการฟื้นฟูลิงลมกลับคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ การรักษาอาการติดเชื้อที่ฟันและภาวะทุพโภชนาการ  โดยจะมีสัตวแพทย์เข้าไปดูแลรักษาเป็นประจำทุกสัปดาห์ และมีพยาบาลสัตว์คอยดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการต่อสู้และอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

รายละเอียดภาพรวม
ผลกระทบระยะสั้น

การดูแลลิงลมที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรมและการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายให้กลับมามีสุขภาพดี ด้วยการผสมผงหมากฝรั่งเพื่อสุขภาพ (Powdered Gum) เข้ากับอาหารประจำวันของลิงลม

เราหวังว่าจะสามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูลิงลมเหล่านี้ให้พร้อมกลับสู่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและติดตามสุขภาพของลิงลมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่พวกมันใช้ชีวิตอยู่ในป่า แต่อีกหนึ่งจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของเราคือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลิงลม ผ่าน #SAVETHELORIS เพื่อให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงชะตากรรมที่ลิงลมเหล่านี้ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เรายังต้องการสร้างประโยคที่มีความรุนแรงเพื่อแสดงถึงการต่อต้านการลักลอบค้าลิงลมอย่างผิดกฎหมายอีกด้วย

ณ จังหวัดชลบุรี มีลิงลมจำนวน 92 ตัว ได้รับการดูแลภายใต้โครงการนี้

เลขที่ ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 แนนซี่ ลินน์ กิ๊บสัน ผู้จัดการโครงการ N/A N/A
2 นภัส (แน็ป) สมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม และสร้างการตระหนักรู้แก่คนทั่วไป N/A N/A
3 วงศกร (ยุ) ดวงพยัพ พยาบาลสัตว์ N/A N/A
4 เคย์ล่า แบลนตัน เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการอนุรักษ์ลิงลม N/A N/A

แนนซี่ได้เข้าทำงานที่หน่วยดูแลสัตว์ในฐานะนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นนักศึกษาชีวิตสัตว์ป่าที่ศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าแคลิฟอร์เนีย รวมถึงเป็นนักศึกษาอาสาที่องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าแล้ว แนนซี่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนานาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

เราเชื่อว่าการป้องกันเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตนี้ รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่เกี่ยวกับการค้าที่ผิดกฎหมาย และการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่างประเทศ

No Data Available

งบประมาณโครงการ
 • รายการ

  รายการรายจ่ายทั้งหมด

 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

  552000

 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

  552000

หมายเหตุทางการเงิน

การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพลิงลมแต่ละตัวมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500 บาท ซึ่งในขณะนี้ มีลิงลมที่อยู่ในโครงการทั้งสิ้น 92 ตัว คิดเป็นเงิน 46,000 บาทต่อเดือน หรือ 552,000 บาทต่อปี

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

แผนงานโครงการและเป้าหมายตามระยะการระดมทุน (Financial and Project Milestones)
1
552000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

Write a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *