โครงการอนุรักษ์วาฬและโลมา

โครงการอนุรักษ์วาฬและโลมา เป็นโครงการเพื่อการป้องกันการลักลอบค้าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความรู้และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสัตว์จำพวกวาฬและโลมาในอ่าวไทย ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

 • $5050
  Baht donated
 • $240000
  Baht

 • 2 ผู้ให้
 • 0 (วันที่เหลือ)

ความท้าทาย

“วาฬบรูด้าและโลมา” อาจเรียกได้ว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของอ่าวไทย เนื่องจากอาศัยอยู่ในอ่าวไทยมาอย่างช้านาน คงดีไม่น้อยหากเรามีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเหลือเชื่อเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเลอย่างอิสระ แต่หากลองย้อนถามตัวเองอย่างจริงจัง เราพบเห็นสัตว์น้ำเหล่านี้ที่ใด เชื่อได้เลยว่าคำตอบจากหลายๆ คนคงเป็นสวนสัตว์หรือไม่ก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ในปัจจุบันการจ่ายเงินเพื่อซื้อตั๋วเข้าชมสัตว์น้ำที่อยู่เบื้องหลังตู้กระจกใส่น้ำขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนทำกัน เรากำลังส่งเสริมธุรกิจซึ่งไร้มนุษยธรรมและลดทอนสวัสดิภาพของสัตว์อยู่หรือเปล่า ลองจินตนาการถึงการใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องแคบๆ ที่ขยับไปทางไหนก็ชนเข้ากับกำแพงดูสิ เราจะรู้สึกอย่างไร คงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมใช่ไหม

ไม่เว้นแม้แต่การท่องเที่ยวที่พาชมวาฬและโลมาตามธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศไทย แต่กฎระเบียบนี้กำลังทำให้สัตว์น้ำเป็นอันตรายอยู่หรือเปล่า มีกฎหมายสักฉบับไหมที่ปกป้องคุ้มครองสัตว์เหล่านี้ต่อการถูกใช้ประโยชน์อย่างมิชอบ อย่างการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ หรือการถ่ายรูป มีสักเดือนไหมที่บริษัทท่องเที่ยวจะไม่จัดทริปเฝ้าดูวาฬและโลมาทั้งที่เป็นฤดูผสมพันธุ์และการเตรียมคลอด มันอาจไม่ใช่ความตั้งใจของบริษัทท่องเที่ยวในการลดปริมาณประชากรของวาฬและโลมา แต่การขาดความรู้ในการเข้าชมวาฬและโลมากำลังรบกวนการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้อยู่หรือเปล่า

ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า
715-2-58015-5

แนวทางการแก้ไข

Love Wildlife Foundation ใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบในการปกป้องวาฬและโลมาในประเทศไทย

 • โครงการติดตามสัตว์จำพวกวาฬและสัตว์เลื้อยคลาน เรามุ่งมั่นในการสำรวจวาฬและโลมาเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสัตว์เหล่านี้ ซึ่งทำให้เราสามารถจับกุมการลักลอบนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำได้ ทั้งการนำเข้าวาฬ 3 ตัวจากเมืองไทจิ ประเทศญี่ปุ่น และการนำเข้าวาฬเบลูก้าจากประเทศรัสเซีย จากการทำงานร่วมกันระหว่าง Love Wildlife Foundation และกรมประมง ทำให้การกระทำผิดกฎหมายลดลง
 • โครงการชมวาฬ ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เรากระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเคารพการดำเนินชีวิตของสัตว์ตามธรรมชาติและเคารพในทุก ๆ สถานที่ที่ไปเยี่ยมชม เราสอนให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการของเราไม่ล่าสัตว์หรือไล่ตามวาฬ แต่เราสนับสนุนให้พวกเขาแล่นเรือตามเจ้าบ้านอย่างวาฬด้วยความเป็นมิตร นอกจากนี้ เรายังศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ในการดูวาฬของแต่ละประเทศ เพื่อดำเนินการยื่นเสนอให้มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติในการดูวาฬของประเทศไทย โดยเราตั้งใจจะยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • โครงการรับรองผู้ดำเนินการท่องเที่ยงทางเรือ เรามุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นดำเนินการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อประชากรวาฬและโลมาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้น
 • รายละเอียดภาพรวม
  ผลกระทบระยะสั้น

  โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสวยงามของการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์สองทาง คือ เรากำลังเรียนรู้สัตว์เหล่านี้ และสัตว์เหล่านี้ก็กำลังเรียนรู้เราเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวควรตั้งอยู่บนความรับผิดชอบและคงไว้ซึ่งความเท่าเทียมกันภายใต้ข้อบังคับการท่องเที่ยวและการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์เหล่านี้

  โครงการอนุรักษ์วาฬและโลมา มีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมุมมองของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในท้องถิ่น เพื่อเอื้อให้วาฬและสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถเจริญเติบโตตามธรรมชาติในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยและสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้เกิดขึ้น เรายังมุ่งหวังว่า การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในอ่าวไทยจะคงอยู่อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น และอุตสาหกรรมการประมงและการท่องเที่ยว ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เราเชื่อว่า พฤติกรรมและมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปต่อวาฬ โลมา และทรัพยากรทางทะเลจะขยายไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษ์ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การอนุรักษ์นกและสัตว์ป่า

  (2018) มีวาฬและโลมาที่ได้รับติดตามอย่างใกล้ชิดมากกว่า 100 ตัว

  เลขที่ ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
  1 แนนซี่ ลินน์ กิ๊บสัน ผู้จัดการโครงการ N/A N/A
  2 นภัส (แนป) สมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาและกิจกรรมภายนอก N/A N/A
  3 กานต์ เวียรศิลป์ อาสาสมัคร N/A N/A
  4 ทักษะ อรเอก อาสาสมัคร N/A N/A
  5 สิริพรรณี สุปรัชญา อาสาสมัคร N/A N/A
  6 ไพรัตน์ เต็มไพโรจน์ อาสาสมัคร N/A N/A
  7 อุทารัตน์ มาลัยมาลย์ อาสาสมัคร N/A N/A
  8 จักรพล อนันต์อธิคม อาสาสมัคร N/A N/A
  9 สาลินี ธรรมถาวรวณิช อาสาสมัคร N/A N/A
  10 จิตรสินี รัศมีขวัญ อาสาสมัคร N/A N/A
  11 ศิริพร ศรีอร่าม อาสาสมัคร N/A N/A
  12 สิริมาดา นวลสกุล อาสาสมัคร N/A N/A

  แนนซี่ได้เข้าทำงานที่หน่วยดูแลสัตว์ในฐานะนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นนักศึกษาชีวิตสัตว์ป่าที่ศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าแคลิฟอร์เนีย รวมถึงเป็นนักศึกษาอาสาที่องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าแล้วแนนซี่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนานาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

  ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

  ประสบการณ์ของทีมเรายังถือว่าน้อยนัก ยิ่งถ้าเทียบกับต่างประเทศที่เขาวิจัยกันอย่างจริงจังมาเป็นสิบๆ ปี เราเพิ่งอยู่ในระดับเริ่มเต้นเท่านั้น แต่สิ่งที่เรามีไม่แพ้ใครอื่นคือความมุ่งมั่นพยายาม

  No Data Available

  งบประมาณโครงการ
  • รายการ

   รายการรายจ่ายทั้งหมด

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

   240000

  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

   240000

  หมายเหตุทางการเงิน

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

   ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  แผนงานโครงการและเป้าหมายตามระยะการระดมทุน (Financial and Project Milestones)
  1
  240,000

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

  ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

  Write a comment

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *