Donation
กิจกรรมให้ความรู้ 6 ชุมชนด้านการจัดการเครื่องมือประมงและการนำเที่ยว พร้อมถ่ายทำสารคดีอนุรักษ์ทางทะเล
Environment
+ 1
ภูเก็ต, ประเทศไทย
Link copied to clipboard.
0followers
ต้นเหตุของขยะประเภทเศษซากอวนในทะเลอยู่ที่การจัดการกับเครื่องมือประมง และปัจจัยสำคัญหลักคือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ การให้ความรู้อย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
500THB Raised
0% of 500,000 THB goal
1supporter
85days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible • Not available
Message from the Team
ช่วยเราลดขยะทะเลประเภทเศษซากอวนแห ผ่านการร่วมมือในการบริจาคกับแคมเปญนีี้
Our Story

เนื่องจากโลกเรามีพื้นที่ที่เป็นมหาสมุทรมากถึง 3 ใน 4 หรือ 71% ของพื้นผิวโลก ปัจจุบัน สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมทั่วโลกกำลังเข้าขั้นภาวะวิกฤต ในอนาคตอันใกล้นี้ทรัพยากรทางทะเลเข้าขั้นเสี่ยงต่อภาวะการเสื่อมโทรม ซึ่ง 1 ในปัญหาหลักคือการโหมใช้ทรัพยากรอันประกอบไปด้วย ปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยว ปัญหาขยะทะเลทั้งขยะพลาสติกและเศษอุปกรณ์เครื่องมือการประมง เช่น เศษ อวน แห อันส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลมากมาย ต่อเนื่องมายังมนุษย์ในฐานะผู้บริโภคในรูปแบบของอาหารและกิจกรรมทางทะเล เกี่ยวโยงไปถึงปัญหาในภาพใหญ่คือภาวะโลกร้อน ที่ทุกๆปัญหาล้วนส่งผลกระทบมายังประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สารคดีจึงมีความจำเป็นต้องเล่าเรื่องเพื่อให้ผู้รับชมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเสนอแนะแนวทางแก้ไขไปพร้อมกัน

จากการตามรอยย้อนกลับไปโดยการดูประวัติของแนวปะการัง พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับปะการัง ไม่ใช่ความผันผวนของธรรมชาติ แต่สาเหตุนั้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเรากำลังละเลยถึงปัญหานี้ เนื่องจากความไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้นเพราะความร้อนส่วนเกินที่ก๊าซเรือนกระจกกักเอาไว้นั้นได้ถูกถ่ายโอนลงมาสู่มหาสมุทร ดังนั้นเมื่อก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติที่ทำให้มันกักความร้อนได้ เมื่อยิ่งมีอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเท่าไร จำนวนความร้อนที่โลกกักไว้ก็มากขึ้นเท่านั้น และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือ 93% ของความร้อนที่ถูกกักไว้นั้น จะกลับลงสู่มหาสมุทร ซึ่งถือเป็นพลังงานที่สูงมาก ถ้ามหาสมุทรไม่ดูดซับความร้อนนี้เอาไว้ อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกจะสูงถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ (อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลก คือ 50 องศาฟาเรนไฮต์) นั่นหมายความว่าปะการังทั่วโลก อาจจะตายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

(ข้อมูลจาก ศาสตราจารย์ OVE HOEGH-GULDBERG : Coral Reef Biologist)

ดังนั้น “โครงการสื่ออาสาเพื่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย” นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกระบอกเสียง ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันปกป้องทรัพยากร ทีมงานนักดำน้ำอาสา ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากมีการเริ่มต้นสานพลังเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลไทย ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาที่วิกฤติในอนาคต จะยังสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีในวันนี้ หากเราตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตต่างๆ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา ในวันที่ยังไม่สายจนเกินไป

โดยโครงการวางแผนดำเนินงาน 2 กิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ 6 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 3 ชุมชน

ชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน 3 ชุมชน

จำนวนเงิน 240,000 บาท *40,000 บาท/ชุมชน

กิจกรรมถ่ายทำสารคดีความยาวไม่เกิน 30 นาที ประกอบด้วยภาพใต้น้ำ ภาพมุมสูง ภาพจากกิจกรรมทั้งหมด 6 ชุมชน รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านขยะทะเล เช่น ตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการในชุมชน ตัวแทนจากผู้ผลิตภาชนะพลาสติก นักวิจัยด้านการอนุรักษ์ทางทะเล สัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ประกอบการด้านการนำขยะทะเลไปรีไซเคิล

จำนวนเงิน 260,000 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท

---------------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย ลำดับที่ 1

ชุมชนเป้าหมายรวมทั้งหมด 6 ชุมชน แบ่งออกเป็น

ชุมชนที่อยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จำนวน 3 ชุมชน

ชุมชนที่อยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 3 ชุมชน

โดยจะคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในโครงการ ต้องเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ๆพบจำนวนขยะทะเลประเภทเศษซากอวนในปริมาณมาก และมีผู้ประกอบการในชุมชนที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทเหล่านี้ ทั้งผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว เนื่องจากเป็นเจ้าของทรัพยากรในพื้นที่

ผู้ประกอบการเรือประมง : ขยะทะเลประเภทเศษซาก อวน แห เป็นขยะที่จมอยู่ก้นทะเล ทำการเก็บกู้ยาก จำเป็นต้องใช้นักดำน้ำที่มีทักษะทำการเก็บกู้เท่านั้น

ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว : ขยะทะเลประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ขวดน้ำ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นขยะที่ลอยอยู่บนทะเล เก็บกู้ง่ายกว่า แต่กระจัดกระจายง่ายกว่า

ซึ่งขยะทุกประเภทล้วนสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลทั้งที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก และผิวทะเลมากมาย และปัญหาจากขยะทะเลทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

กลุ่มเป้าหมาย ลำดับที่ 2

บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่ใช้สื่อเป็นหลักในชีวิตประจำวัน หรือผู้ที่สนใจค้นคว้า ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลุ่มคนจิตอาสา, อาสาสมัคร, นักดำน้ำ, นักอนุรักษ์ รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตระหนักถึงปัญหา และต้องการทราบถึงข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในรูปแบบสื่อภาพยนตร์สารคดี

Show more
Social Impact

ให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้ที่จัดการเครื่องมือประมง เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะเศษซากอวนแหลงในทะเล การนำขยะทะเลไปรีไซเคิล รวมไปถึงการสร้างการรับรู้เรื่องขยะทะเลผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบสารคดีความยาวไม่เกิน 30 นาที

Updates
There are currently no updates
Other campaigns that might interest you
campaign cover imageorganization profile
Remote Community Food Program by SOS Thailand
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เชิญชวนร่วมระดมทุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่าง...
3,020 THBraised
25 days left
campaign cover image
SOS X Zen Volunteer
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เชิญชวนร่วมระดมทุนจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชุมชนเปราะบาง
290 THBraised
85 days left
campaign cover imageorganization profile
กิจกรรมให้ความรู้ 6 ชุมชนด้านการจัดการเครื่องมือประมงและการนำเที่ยว พร้อมถ่ายทำสารคดีอนุรักษ์ทางทะเล
ต้นเหตุของขยะประเภทเศษซากอวนในทะเลอยู่ที่การจัดการกับเครื่องมือประมง และปัจจัยสำคัญหลักคือความรู้เท่...
500 THBraised
85 days left