Donation
SOS X Zen Volunteer
Human Services & Civil Rights
+ 4
Bangkok, Thailand
+4
+3
Link copied to clipboard.
0followers
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เชิญชวนร่วมระดมทุนจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชุมชนเปราะบาง
290THB Raised
0% of 200,000 THB goal
3supporters
+2
85days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible • Not available
Message from the Team
ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะประสบความสำเร็จมากพอ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย ทุกบาททุกสตางค์ของท่านมีค่าเสมอ
Our Story

เกี่ยวกับพวกเรา/ About Us

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันการทำงานด้านการช่วยเหลือและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทางสังคม พวกเราคือกลุ่มคนทำงานที่รวมตัวกันภายใต้เป้าหมายร่วมกัน ในการช่วยเหลือ สนับสนุน และการพัฒนาสังคมผ่านภารกิจของพวกเรา

วิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างกระทบต่อผู้คนทั้งโลก ผู้คนจำนวนมากได้ผลกระทบที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน สภาวะไร้ที่อยู่ การขาดรายได้ที่มั่นคง ไปจนถึงปัญหาด้านความหิวโหย ภาวะการตกงานและการสูญเสียรายได้ทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงอาหารในชีวิตประจำวันได้ ด้วยเหตุนี้เอง SOS จึงทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหาร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับกลุ่มผู้เปราะบางอย่างยั่งยืน

Here at Scholars of Sustenance, we see the value in everyone and want to be a catalyst for positive change. Something we have strived for since our beginnings in 2016, driven by the same ideas and values that we founded our Non-Profit on support, empowerment, and progress.

COVID-19 affects all of us. However, the impact was far more severe and devastating for those who already had very little. We are currently facing several crises from homelessness to hunger, with millions of people going without food on a daily basis, which is why we at SOS have taken action in order to help those who need it most.ที่มาของโครงการ/ Background

จุดเริ่มต้นของโครงการ SOS x Zen Volunteer เกิดจากการที่เซนได้มองเห็นถึงวิกฤตการเข้าถึงอาหารของคนไทย โดยเซนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบครัวรายได้ต่ำจำนวนมากถูกผลักออกจากระบบเศรษฐกิจและไม่สามารถหารายได้ยังชีพตนเองและสมาชิกครอบครัวได้ พวกเขามีความเสี่ยงสูงในการขาดสารอาหารที่เป็นเหตุของโรคสุขภาพต่างๆ

เซนทำการติดต่อเข้าไปกับทางองค์กรและขอเข้าร่วมเป็นอาสา 1 วันกับโครงการอาสารักษ์อาหาร เพื่อทราบถึงการทำงานของพี่ ๆ และเพื่อดูว่าเซนสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรได้บ้างจากความสามารถในการทำอาหารของตนเอง

The SOS x Zen Volunteer campaign is when Zen saw the opportunity to be a part of the solution to zero hunger in Thailand. Vulnerable groups of people could not access a healthy diet daily. Especially since the COVID-19 breakout, they were forced out of the economic field and struggled with financial dependence. This potentially leads to malnutrition which could result in many serious health conditions.

Zen approached SOS Bangkok and volunteered for the Food Rescue Program. He was with our Food Rescue Ambassador for 1 day to learn the whole process of how we rescue surplus food from donors to reduce food waste and increase the accessibility of food for people in need. 'โครงการนี้คืออะไร/ What is this project about?

โครงการ SOS x Zen Volunteer แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกแบ่งไปในโครงการรักษ์อาหารและโครงการปรุงรักให้ SOS

1. โครงการรักษ์อาหาร

เราใช้รถควบคุมความเย็นรับอาหารส่วนเกินในทุก ๆ วัน 7 วันต่อสัปดาห์ จากภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และอื่น ๆ ทุก ๆ ขั้นตอนในการรับอาหารส่วนเกิน เราจะตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยทางอาหาร ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพักพิง ชุมชนรายได้ต่ำ รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ในสังคม

ภายใต้โครงการนี้มูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือค่าเดินทาง (ค่าน้ำมัน) สำหรับรถกอบกู้อาหารส่วนเกิน เงินสนับสนุนของทุกท่านสามารถช่วยเหลือให้ผู้คนในชุมชนรายได้ต่ำและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงอาหารรายวันได้ ในปี 2022 เราได้ช่วยเหลือชุมชนไปมากกว่า 1,000 ผู้รับ

2. โครงการปรุงรักให้ SOS

ในโครงการนี้ทุกคนสามารถปรุงอาหารที่บ้านของคุณเองและติดต่อทีมงานของมูลนิธิเพื่อไปรับอาหารเหล่านั้น หรือปรุงอาหารแล้วนำมาส่งให้กับพวกเราที่สำนักงานก็ได้ แล้วเราจะนำไปแจกจ่ายยังชุมชนต่างๆ มาช่วยกันสร้างสรรค์เมนูอร่อยด้วยมือคุณ!!

ในแต่ละครั้งของการกอบกู้อาหารส่วนเกินจะมีวัตถุดิบสดที่รับประทานได้และยังมีคุณค่าทางโภชนาการแต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ อาจจะใกล้วันหมดอายุ หรือเกิดความเสียหายที่รูปลักษณ์จากการเก็บรักษาหรือการขนส่ง โดยอาหารส่วนเกินเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผัก เนื้อสัตว์ หรือโปรตีนอื่น ๆ ที่สามารถนำมาปรุงสุกได้ เซนจะนำวัตถุดิบเหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารและนำไปแจกจ่ายแก่ชุมชน โดยเงินสนับสนุนจะเข้าโครงการนี้เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับชุมชน

There are 2 parts of the campaign: Food Rescue Program and Cook for SOS.

1. Food Rescue Program

Our cold-chain logistic system trucks hurl around to rescue surplus food from various sectors of donors such as hotels, supermarkets, food producers, food retailers, and food manufacturers 7 days a week. Along with the food safety protocol and inspection, the rescued food is distributed to beneficiaries in low-income communities, orphanages, shelters, including the most vulnerable groups in society.

The donation will be generated into this program for sporting the logistic (fuel cost) where in 2022, SOS Bangkok has been working with more than 1,000 recipients. This program constantly creates an impact as recipients consistently received meals on daily basis around the Bangkok area.

2. Cook for SOS Program

This program welcomes individual volunteers of all interests, to be a part and take initiative in cooking food for communities, especially those whose food security has been threatened during the pandemic. If you can’t physically join the Community Kitchens, transform yours to be part of the “cooking for the people” initiative. SOS logistic teams will deliver homey-cooked meals to local communities in need.

In every rescue operation, there are fresh ingredients full of nutrition that could not be sold due to the damage from logistics and storage. These ingredients are vegetables, meat, fruits, and other types of protein that could be cooked for a meal. Zen will bring these ingredients and cook them for the recipient communities. The donation will be allocated for distributing hot nutritious meals to the communities.เป้าหมายของโครงการ/ Objectives

โครงการ SOS X Zen Volunteer มีเป้าหมายในการระดมทุน 200,000 บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนรายได้ต่ำและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ โดยอาหารที่นำไปแจกจ่ายนั้นเป็นผัก ผลไม้ อาหารปรุงสุก ขนมคบเคี้ยว ขนมหวาน น้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารแห้งต่าง ๆ รวมทั้งเซนจะนำวัตถุดิบสดส่วนเกินจากผู้บริจาคมาปรุงสุกใหม่ และนำไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

The goal is to achieve a 200,000 baht donation to be used for supporting people in need and who are unable to access meals daily. SOS delivers various types of food to support nutrition whether cooked food, vegetables, fruits, snacks, drinks, dairy products, and dry food. Moreover, there will be fresh cook meals from Zen using the donated ingredients. All of the food is from our generous donors who constantly and consistently support SOS.ผู้รับประโยชน์ของโครงการ/ Our beneficiaries

ปัจจุบัน SOS กรุงเทพได้มีการร่วมมือกับชุมชนทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ร่วมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครที่ช่วยในการเข้าถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ในปี 2022 เราได้ทำงานช่วยเหลือไปมากกว่า 1,000 ชุมชน โดยชุมชนเหล่านี้จะเป็นผู้รับประโยชน์ของโครงการโดยตรง

ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย โดยเงิน 200,000 บาท สามารถแปลงเป็นมื้ออาหารได้มากถึง 40,000 มื้อ ซึ่งมากพอที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนรายได้ต่ำที่กำลังเดือดร้อนจากการไม่สามารถเข้าถึงอาหาร เพื่อให้ได้รับอาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของพวกเขาได้

Since the first operation, SOS Bangkok has been continually working with recipients in Bangkok and surrounding provinces. In 2022, we had sent help to more than 1,000 recipient communities which will be the main receivers for the SOS x Zen Volunteer campaign.

We hope this campaign could alleviate people in need where 200,000 baht of the donation will be used to cook a meal for 40,000 meals. These meals could guarantee an increase in accessing a healthy diet with nutrition.

Show more
Social Impact

เงินบริจาคทุก ๆ 5 บาท สามารถแปลงเป็นมื้ออาหารได้ 1 มื้อ ฉะนั้น หากเราสามารถระดุมทุนได้ครบ 200,000 บาทตามเป้าหมาย เราจะสามารถแปลงเงินบริจาคเหล่านี้เป็นมื้ออาหารได้ถึง 40,000 มื้อ อาหารเหล่านี้สามารถช่วยเหลือครอบครัวและผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารและเสี่ยงในการขาดสารอาหารได้

Every 5 baht is 1 meal if we can achieve the goal of 200,000 baht means we could deliver 40,000 to families and vulnerable groups of people who have a high risk of malnutrition and obesity due to the lack of accessing healthy meals.

Updates
There are currently no updates
Other campaigns that might interest you
campaign cover imageorganization profile
ปันบุญช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาความรุนแรงต่างๆ
6,100 THBraised
25 days left
Tax deduct • 1x
campaign cover imageorganization profile
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เล็กพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมาร
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบท เพื่อเป็นแห...
4,150 THBraised
26 days left
Volunteer
campaign cover imageorganization profile
Let’s Give to Get SYNG
เงินสนับสนุนโครงการฯจากทุกท่านจะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการฯในปีถัดไป ครอบคลุมค่...
10,939 THBraised
5 days left