Donation
Remote Community Food Program by SOS Thailand
Human Services & Civil Rights
+ 4
Bangkok, Thailand
+15
+14
Link copied to clipboard.
1followers
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เชิญชวนร่วมระดมทุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ทุกยอดบริจาค 500 บาท ได้รับเสื้อยืด Fight Against Hunger 1 ตัว
3,020THB Raised
3% of 100,000 THB goal
5supporters
+3
25days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible • Not available
Message from the Team
ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะประสบความสำเร็จมากพอ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย ทุกบาททุกสตางค์ของท่านมีค่าเสมอ
Our Story

ที่มาของโครงการ/ Background

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เกิดฝนตกชุก ตามมาด้วยภัยพิบัติอย่าง อุทกภัย และดินโคลนถล่มจากน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณชุมชนห่างไกล ซึ่งมักถูกตัดขาดจากโลกภายนอก จากดินโคลนถล่มและกระแสน้ำเชี่ยว ที่ไหลปิดทางเข้า - ออก สู่พื้นที่ ทำให้หน่วยกู้ภัยหรือหน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ผลที่ตามมาจาก คือ ปัญหาการขาดแคลนข้าวสาร อาหารแห้งในครัวเรือน รวมไปถึงสารอาหารที่มีคุณค่าต่อเด็ก ๆ ในพื้นที่ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS Thailand) จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเปล่งเสียงสะท้อนการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) และขจัดความหิวโหย ตั้งแต่วันนี้ ผ่านโครงการ "Remote Community Food Program"

Thailand has officially entered monsoon season, causing abundant rainfalls, followed by disasters such as floods and mudslides in several parts of Thailand. Remote communities are the most affected when it comes to natural disasters. They are often cut off from the outside world, as a result of mudslides and strong currents that flow off entrances to the area, preventing rescue teams or government agencies from providing timely assistance. As a result, people in those communities are experiencing a shortage of rice and other staple foods. Therefore, we would like to encourage people to be part of food security awareness and eliminate hunger through our "Remote Community Food Program".

โครงการนี้คืออะไร/ What is this project about?

โครงการ Remote Community Food Program โดยมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ จัดทำขึ้นเพื่อระดมทุนจำนวน 100,000 บาท ในการช่วยให้ชุมชนห่างไกลที่ยากต่อการเข้าถึง สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีได้ โดยเราจะทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครในการขนส่งและแจกจ่ายอาหารให้กับหมู่บ้านและศูนย์พักพิง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก ยะลา กาญจนบุรี และอีก 9 จังหวัดทั่วประเทศไทย

The Remote Community Food Program by the SOS Foundation entails the fundraising of 100,000 baht and later, the donation will be allocated to help remote communities around Thailand through our networks of volunteers.

เป้าหมายของโครงการ/ Objectives

โครงการ Remote Community Food Program มีเป้าหมายระดมทุนทั้งสิ้น 100,000 บาทเพื่อ นำไปจัดหาข้าวสารอาหารแห้ง ดังนี้

-ข้าวสาร

-อาหารกระป๋อง

-น้ำมันพืช

-นมกล่อง

-อาหารกระป๋อง

-ขนมสำหรับเด็ก ที่มีสาร อาหาร

-เส้นหมี่ /ก๋วยเตี่ยว อบแห้ง

-เกลือ

-น้ำตาล

-น้ำมันพืช

-เนื้อสัตว์ตากแห้ง

-อาหารแปรรูปพร้อมทาน

เพื่อนำไปมอบให้แก่ ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ถูกตัดขาดจากน้ำป่าไหลหลาก ไม่สามารถเข้าออกชุมชนได้

The Remote Community Food Program aims to raise a total of 100,000 baht to supply remote communities with non-perishable foods such as:

- Rice.

- Canned food.

- Vegetable oil

- Milk

- Nutritious snack bars for kids

- Dried Noodles

- Salt

- Sugar

- Dried Meat

- Ready-to-eat meals

ผู้รับประโยชน์ของโครงการ/ Our beneficiaries

ปัจจุบัน มูลนิธิของเรา ทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร 10 แห่งทั่วประเทศไทย ในการเข้าถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 36 แห่ง โดยครอบคลุมประชากรประมาณ 10,145 คน ในพื้นที่ 13 จังหวัด ซึ่งชุมชนเหล่านี้ ล้วนประสบปัญหาคล้าย ๆ กัน คือ ที่ตั้งที่อยู่ห่างไกล เข้าถึงได้ยาก ทำให้คนในพื้นที่มักขาดโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ

ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะประสบความสำเร็จมากพอ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย โดยเงิน 100,000 บาท สามารถแปลงเป็นมื้ออาหารได้มากถึง 20,000 มื้อ ซึ่งมากพอที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนห่างไกลต่าง ๆ ที่กำลังเดือดร้อนจากภัยภิบัติ ให้ได้รับอาหารที่จำเป็น ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ทุก ๆ ยอดบริจาค 500 บาท ผู้บริจาคจะได้รับเสื้อยืด “Fight Against Hunger” ฟรี จากมูลนิธิจำนวน หนึ่งตัว

*หากบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ผู้บริจาคจะได้รับเสื้อยืด “Fight Against Hunger” เป็นการตอบแทนจากมูลนิธิฯจำนวนหนึ่งตัว โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเสื้อได้ผ่านลิงค์ Google Form: https://forms.gle/KUGohkiK39sMAv1C6

*หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน Google Form ดังกล่าวจะถือว่าผู้บริจาค ประสงค์ที่จะบริจาคเพียงอย่างเดียว

Currently, we work with a network of 10 volunteer groups across Thailand to reach communities in remote areas. There are currently 36 communities covering an estimated 10,145 people in 13 provinces, who all face similar challenges: remote locations. As a result, locals often lack the opportunity to access quality food.

We hope that this project will become a great success and more or less help alleviate the suffering of over 10,145 people from 36 communities all over Thailand. With 100,000 baht, it can be converted into up to 20,000 meals, which is enough to be distributed to remote communities suffering from disasters to receive necessary food. For every donation of 500 baht, the donor will receive a free "Fight Against Hunger" T-shirt from our foundation.

*If you donate 500 or more you will receive a T-shirt from a foundation in return, kindly fill out our google form for receiving a T-shirt via this link: https://forms.gle/KUGohkiK39sMAv1C6

*We will assume that you only need to donate if you do not register through the Google Form for receiving a T-shirt.Show more
Social Impact

เงินบริจาคทุก ๆ 5 บาท สามารถแปลงเป็นมื้ออาหารได้ 1 มื้อ ฉะนั้น หากเราสามารถระดุมทุนได้ครบ 100,000 บาทตามเป้าหมาย เราจะสามารถแปลงเงินบริจาคเหล่านี้เป็นมื้ออาหารได้ถึง 20,000 มื้อ เพื่อช่วยเหลือชุมชนห่างไกลที่เดือดร้อน จากภัยพิบัติ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้

Every 5 baht can be converted into one meal, so if we can raise 100,000 baht according to the goal, we will be able to distribute over 20,000 meals to the remote communities in need.

Updates
profile
Scholars of Sustenance Foundation
Jul 24, 2022
4 months ago
แทนคำขอบคุณด้วยเสื้อยืด "Fight Against Hunger" จากพวกเรามูลนิธิ SOS

หากคุณบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ผู้บริจาคจะได้รับเสื้อยืด “Fight Against Hunger” เป็นการตอบแทนจากมูลนิธิฯจำนวนหนึ่งตัว โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเสื้อได้ผ่านลิงค์ Google Form: https://forms.gle/KUGohkiK39sMAv1C6

*หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน Google Form ดังกล่าวจะถือว่าผู้บริจาค ประสงค์ที่จะบริจาคเพียงอย่างเดียว

If you donate 500 or more you will receive a T-shirt from a foundation in return, kindly fill out our google form for receiving a T-shirt via this link: https://forms.gle/KUGohkiK39sMAv1C6

*We will assume that you only need to donate if you do not register through the Google Form for receiving a T-shirt.

Show more
Other campaigns that might interest you
campaign cover imageorganization profile
ปันบุญช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาความรุนแรงต่างๆ
6,100 THBraised
25 days left
Tax deduct • 1x
campaign cover imageorganization profile
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เล็กพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมาร
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบท เพื่อเป็นแห...
4,150 THBraised
26 days left
Volunteer
campaign cover imageorganization profile
Let’s Give to Get SYNG
เงินสนับสนุนโครงการฯจากทุกท่านจะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการฯในปีถัดไป ครอบคลุมค่...
10,939 THBraised
5 days left