Donation
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เล็กพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมาร
Human Services & Civil Rights
+ 2
ขอนแก่น, ประเทศไทย
+3
+2
Link copied to clipboard.
0followers
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนและส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงเพื่อระลึกถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
4,150THB Raised
0% of 1,800,000 THB goal
5supporters
+3
26days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible • Not available
Our Story

“การศึกษาควรเป็นสิ่งที่เด็กๆ และเยาวชนทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน” แต่ในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลที่มีแหล่งเรียนรู้เพียงไม่กี่แห่ง กลับแสดงให้เห็นถึงความห่างไกลจากความเท่าเทียมได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทักษะ และพัฒนาการของเด็กๆ

สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) จึงมีแนวคิดสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมารขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วย ห้องสมุดแบ่งปัญญา ลานสนทนา (Dialogue) และชั้นบนสุดเป็นพระธาตุห้วยนาน้อย อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็กๆ และประชาชนทั่วไป รวมถึงยังช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนท้องถิ่นจากการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายอีกด้วย

นอกจากนี้เรายังเปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ เช่น หนังสือนิทาน บล็อกของเล่น ตุ๊กตา และของเล่นต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งหากใครมีจิตเมตตา สามารถส่งสิ่งของมาบริจาคได้ตามที่อยู่ของโครงการนี้

Show more
Social Impact

เราหวังว่าพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ครอบครัว และประชาชนในอำเภอท่าแพ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมหรือร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ทักษะ มีรายได้ ได้ใช้เวลาร่วมกัน และได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ดีต่อสังคม อย่างน้อยปีละ 200 คน

Volunteer & Jobs
ผู้ช่วยครู สอนหนังสือเด็กในโรงเรียนขนาดเล็ก
26 days left
Task Based Activityies
09 Jun 2021 - 31 Dec 2022
ขอนแก่น, ประเทศไทย
View details
10x
Positions open
Updates
There are currently no updates
Other campaigns that might interest you
campaign cover imageorganization profile
"ปลูก ปันอิ่ม" พัฒนาชีวิตคนไร้ที่พึ่ง
ระดมทุนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้าน ผ่านโครงการ "ปลูก ปันอิ่ม"
1,225 THBraised
26 days left
Tax deduct • 1x
campaign cover imageorganization profile
ถุงปันสุข ส่งกำลังใจให้คนขาดโอกาส
!เจอ แจก จริง! สนับสนุนการแบ่งปัน "ถุงปันสุข" ให้คนขาดโอกาส
6,350 THBraised
26 days left
Tax deduct • 1x
campaign cover imageorganization profile
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เล็กพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมาร
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบท เพื่อเป็นแห...
4,150 THBraised
26 days left
Volunteer