Donation
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เล็กพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมาร
Education
+ 2
ขอนแก่น, ประเทศไทย
+3
+2
Link copied to clipboard.
0followers
ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนและส่งเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมถึงเพื่อระลึกถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
2,150THB Raised
0% of 1,800,000 THB goal
4supporters
+2
175days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible • Not available
Our Story

“การศึกษาควรเป็นสิ่งที่เด็กๆ และเยาวชนทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน” แต่ในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลที่มีแหล่งเรียนรู้เพียงไม่กี่แห่ง กลับแสดงให้เห็นถึงความห่างไกลจากความเท่าเทียมได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทักษะ และพัฒนาการของเด็กๆ

สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย (องค์กรสาธารณประโยชน์) จึงมีแนวคิดสร้างพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมารขึ้น ซึ่งจะประกอบไปด้วย ห้องสมุดแบ่งปัญญา ลานสนทนา (Dialogue) และชั้นบนสุดเป็นพระธาตุห้วยนาน้อย อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็กๆ และประชาชนทั่วไป รวมถึงยังช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนท้องถิ่นจากการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายอีกด้วย

นอกจากนี้เรายังเปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ เช่น หนังสือนิทาน บล็อกของเล่น ตุ๊กตา และของเล่นต่างๆ สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งหากใครมีจิตเมตตา สามารถส่งสิ่งของมาบริจาคได้ตามที่อยู่ของโครงการนี้

Show more
Social Impact

เราหวังว่าพิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ครอบครัว และประชาชนในอำเภอท่าแพ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงอาสาสมัคร และประชาชนทั่วไปที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมหรือร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ทักษะ มีรายได้ ได้ใช้เวลาร่วมกัน และได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ดีต่อสังคม อย่างน้อยปีละ 200 คน

Volunteer & Jobs
ผู้ช่วยครู สอนหนังสือเด็กในโรงเรียนขนาดเล็ก
175 days left
Task Based Activityies
09 Jun 2021 - 31 Dec 2022
ขอนแก่น, ประเทศไทย
View details
10x
Positions open
Updates
There are currently no updates
Other campaigns that might interest you
campaign cover image
Human Services & Civil Rights • Education
ร่วมสนับสนุน 'ทุนเริ่มต้นชีวิต' ให้เด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาดมีทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถูกต้อ...
100 THBraised
356 days left
Donate
Tax deduct • Not available
campaign cover imageorganization profile
Education • Human Services & Civil Rights
อาสาสมัครสามารถเป็นวิทยากรหรือโค้ช เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพที่คุณถนัด โดยคุณสามารถเล...
Volunteer
Tax deduct • 1x
campaign cover image
Athletics & Sports • Art & Culture • Education
“ใครๆก็เรียนได้” เป็น Project แก้ปัญหาสังคม เพื่อช่วยเหลือน้องๆกลุ่มเปราะบางไร้บ้าน ที่มี Pain point...
5,700 THBraised
154 days left
Donate
Tax deduct • Not available