EXP101- ค่ายค้นหาตัวเอง

ค่ายแนะแนวที่จะช่วยให้เด็กไทยรู้จักและเข้าใจถึงความชอบและความถนัดของตนเอง สามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการเลือกคณะและอาชีพในอนาคตของที่เหมาะสมกับตัวเองได้

 • 0.0
  Baht donated
 • $195000
  Baht

 • 0 ผู้ให้
 • 0 (วันที่เหลือ)

ความท้าทาย

เด็กไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องการไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร หรืออยากเรียนอะไร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีพื้นที่ที่จะเอื้อให้พวกเขาได้ลองสำรวจตัวเอง ในขณะเดียวกัน ด้วยความคาดหวังของสังคมและผู้ปกครองทำให้เด็กไทยที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร อยากเรียนอะไร ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความเป็นตัวเองที่อาจไม่ตรงกับความคาดหวังดังกล่าว เด็กไทยในปัจจุบันจึงมีความเครียดสูง ไม่มีความสุขในการเรียน และพบว่ามีอัตราการซิ่ว เนื่องจากไม่ชอบในสิ่งที่เรียนถึง 66%

ธนาคารไทยพาณิชย์
นายนิรัช วานิชวัฒนรำลึก
388-239126-9

แนวทางการแก้ไข

ค่าย EXP101 เป็นค่ายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กมัธยมปลายได้มีพื้นที่ในการค้นหาความชอบ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน น้องๆ จะได้พบกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • กิจกรรมที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมค่าย เพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
 • กิจกรรมฐานการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการค้นหาความชอบและความถนัด อันนำไปสู่การเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
 • กิจกรรมค้นหาพรสวรรค์ 8 ด้านของมนุษย์และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่มีอยู่ในตัว
 • กิจกรรม Shopping Idea, Brainstorming เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 • กิจกรรมพัฒนา IQ & EQ และ Mind Storming เพื่อการค้นหาตัวเองอย่างลึกซึ่ง และการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว เพื่อการตัดสินใจเลือกคณะและอาชีพต่อไป
 • รายละเอียดภาพรวม
  ผลกระทบระยะสั้น

  เราหวังว่า น้องๆ ทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นเด็กค่าย EXP101 จะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างที่เป็น ได้ทำความรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ทั้งความชอบ ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง รวมถึงเปิดใจในการยอมรับและเข้าใจผู้อื่น พร้อมกับได้เพื่อน ได้พี่ ได้น้องที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายใจจากค่ายนี้ นอกจากนี้ เรายังหวังว่า ทักษะ ประสบการณ์ และคำปรึกษาที่น้องๆ ได้รับจากค่ายนี้ จะช่วยให้น้องๆ สามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกคณะ เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

  เราไม่เพียงหวังให้เด็กค่ายของเราได้ค้นพบตัวเอง สามารถตัดสินใจเลือกคณะและอาชีพที่ตัวเองชอบ รวมถึงนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตัวเองได้เท่านั้น แต่เรายังหวังว่า พวกเขาจะแบ่งปันประสบการณ์และทักษะที่ได้จากค่าย ส่งต่อไปยังเด็กคนอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เห็นความสำคัญของการค้นหาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กๆ เหล่านี้ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมต่อไป

  ค่าย EXP101 sec1-2 ได้ช่วยให้เด็กมัธยมปลายปลายกว่า 60 คน รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น

  เลขที่ ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
  1 นิรัช วานิชวัฒนรำลึก ผู้จัดการโครงการ Nimms17@gmail.com 09-7050-6950
  2 วราพล เกษมสันต์ ผู้จัดการโครงการ warapolk@gmail.com 06-4147-2888

  นิรัชและวราพล อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Know – Are กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา พวกเขามีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการค้นหาตัวเอง การแนะแนวและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนมัธยมมากว่า 1000 คนตั้งแต่ปี 2014 นอกจากนี้ พวกเขายังผ่านการอบรมหลักสูตร Life Coach จาก Thailand Coaching Academy, Professional Certified Life Coach (TCA) และ Practitioner Training in Neuro-Linguistic Programming (TCA) อีกด้วย

  ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

  คนส่วนมากกำลังวัดคุณค่าของตัวเด็กด้วยไม้บรรทัดเดียวกัน เปรียบเทียบเด็กแต่ละคนด้วยมาตรฐานเดียวกัน จนลืมไปว่า เด็กแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน มีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน

  No Data Available

  งบประมาณโครงการ
  • รายการ

   รายการรายจ่ายทั้งหมด

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

   195000

  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ

   195000

  หมายเหตุทางการเงิน

  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่อเด็ก 1 คน ประมาณ 6,500 บาท

   ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  แผนงานโครงการและเป้าหมายตามระยะการระดมทุน (Financial and Project Milestones)
  1
  195,000

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

  ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

  Write a comment

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *