img
BACK TO lIBRARY

คนทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอยู่กับความกดดันที่พวกเขาได้รับ คุณสามารถใช้ Inverted-U Model ในการบริหารจัดการปัจจัยต่างๆ เพื่อจัดการความกดดันในการทำงาน ให้ส่งผลที่ดีที่สุดต่อคนในทีมหรือองค์กรของคุณ