img

มูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย

ความฝัน เป็นแรงผลักดัน และเป็นพลังใจให้สู้ต่อไป
Make-A-Wish ทำฝันของเด็กๆ ที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายแรงให้กลายเป็นจริง

เรื่องราว

มูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย (Make-A-Wish Thailand) เป็นส่วนหนึ่งของ Make-A-Wish Foundation International ที่ช่วยสานฝันให้กับเด็กที่ป่วยและต้องต่อสู้กับโรคร้ายแรง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากปี ค.ศ. 1980 มีเด็กชายชาวอเมริกันชื่อ Chirs Greicius ฝันว่าอยากเป็นตำรวจ แต่แล้วฝันก็ต้องสลาย เมื่อเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่งในเมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา เพื่อสานฝันให้กับเขา สิ่งตอบแทนที่คนเหล่านั้นได้รับ คือ รอยยิ้มและคำขอบคุณ จากนั้นเขาก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ มูลนิธิทำฝันให้เป็นจริงจึงได้ก่อตั้งขึ้น และขยายการดำเนินงานมายังประเทศไทยครั้งแรกในปีค.ศ. 2010 และเปิดเป็นมูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในปีค.ศ. 2012

มูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
049-447917-0

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

มูลนิธิ Make A Wish มีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความฝัน แรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ผู้ป่วย เราต้องการสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นสำหรับน้องๆ ทุกคน ในเมื่อน้องๆ ป่วย น้องก็มีสิทธิ์ที่จะหายได้จากความสุข จากการที่ได้เห็นความฝันของน้องๆ เป็นจริงขึ้นมา

ความท้าทาย

มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บป่วย โดยเฉพาะการป่วยด้วยโรคร้ายแรง พวกเขามีความฝันและความปรารถนาที่จะทำสิ่งต่างๆ แต่พวกเขากลับไม่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และการปรับตัว และยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนรอบข้างอีกด้วย ดังนั้นการเยียวยาจิตใจควบคู่กับการรักษา จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ ก็เพราะว่า “ร่างกายมีความสัมพันธ์ต่อจิตใจ” และการสานฝันให้เด็กที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง ก็เป็นการสร้างความหวังและความสุขให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ เป็นการคลายความกลัว ความเศร้า และความกังวล ทำให้เด็กๆ มีกำลังและพลังใจในการต่อสู้กับโรคร้าย และทำให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น

แนวทางการแก้ไข

มูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย รับบริจาคน้ำใจทั้งจากบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของเงินบริจาค สิ่งของ สถานที่ อาสาสมัคร รวมถึงรูปแบบอื่นๆ ตามที่ผู้ให้ต้องการสนับสนุน เพื่อนำมาสานฝันให้แก่เด็กๆ ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง ตาม 4 กลุ่มฝัน ได้แก่ 1) ฝันขอให้ได้พบ – บุคคลที่ชื่นชอบ หรือ บุคคลต้นแบบ 2) ฝันขอให้ได้ไป – สถานที่ที่อยากไป หรือสิ่งที่อยากทำ 3) ฝันขอให้ได้เป็น – อาชีพในฝัน ตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ และ 4) ฝันขอให้ได้มี – ของเล่น อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่อยากได้ โดยทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการสานฝันและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้ฝันของเด็กๆ เหล่านี้เป็นจริงอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความหวังและพลังใจให้กับเด็กๆ ในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่อไป

รายละเอียดภาพรวม
ความดูแลในปัจจุบัน

เด็กๆ ที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง ได้รับการสานฝันให้เป็นจริงโดยมูลนิธิ ทำฝันให้เป็นจริง ประเทศไทย แล้วกว่า 100 คน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

งบการเงินประจำปี

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

 • ยอดบริจาคทั้งหมด
 • การรับบริจาค 0
 • บริษัทเอกชน 0
 • สถาบัน/หน่วยงาน 0
 • รัฐบาล 0
 • โครงการพระราชดำริ 0
 • รายรับอื่นๆ 0
 • รายจ่ายทั้งหมด
 • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
 • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
 • รายจ่ายอื่นๆ 0
 • รายได้สุทธิ
หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

Make-A-Wish International

Email: international@worldwish.org

 1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
 2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
 3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
 5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
  5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
  5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
 6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
 7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
 8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
 9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
 10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน