img

เพจหาบ้านให้สัตว์ที่ได้รับความทุกข์ ได้เจอครอบครัวใหม่ที่อบอุ่น โดยมีจุดประสงค์เรื่องการลดปัญหา overpopulation ของสัตว์จรจัด ภายใต้คอนเซ็ป "Adopt Don't Shop"

เรื่องราว

เรื่องราวของคุณกรเริ่มจากการอยากเปิดเพจเพื่อหาบ้านให้สุนัขที่ได้รับการช่วยเหลือจากการลักลอบค้าเนื้อสัตว์ข้ามประเทศ และสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเพจช่วยเหลือสัตว์อื่นๆ โดยเธอได้มุ่งเน้นให้คนสมัยใหม่อุปถัมภ์สัตว์มากกว่าการซื้อใหม่และลดปัญหา overpopulation ของสัตว์จรจัด ภายใต้คอนเซ็ป "Adopt Don't Shop" เธอได้สละเวลาที่เว้นว่างจากการทำงานประจำ ช่วยหาบ้านให้สัตว์ที่ได้รับความทุกข์ ให้ได้เจอบ้านที่เป็นครอบครัวตลอดไปของมัน เธอจะคงทำต่อไปด้วยใจที่อุทิศและทุ่มเทให้สัตว์ต่อไป

ความท้าทาย

ในเมืองไทย จำนวนสุนัขจรจัดได้เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี เกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ ถูกทิ้งเมื่อเจ้าของไม่สามารถดูแลได้ หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของสัตว์ที่ไม่ได้ทำหมัน สัตว์เหล่านี้ ถูกทิ้งให้จมอยู่ในความทุกข์และหวาดระแวงกับภัยต่างๆที่เข้ามารอบตัว เช่น ถูกรถชน โดนวางยาเบื่อ หรือมีคนลักลอบค้าเนื้อสัตว์ส่งออกนอกประเทศ เป็นต้น เราเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ควรมีสิทธิที่จะได้มีชีวิตที่ดี มีที่อยู่อาศัยที่อบอุ่น มีอาหารที่ปลอดภัย และได้รับความรักจากเจ้าของ ดังนั้นจุดประสงค์ของเพจเราคือ ต้องการพาสุนัขและแมวเหล่านี้ออกจากวงจรแห่งความทุกข์ นอกจากจะทำให้สัตว์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว การอุปถัมภ์สัตว์ยังช่วยลดปัญหาจำนวนประชากรสัตว์ที่ไม่ต้องการอีกด้วย

แนวทางการแก้ไข

เราได้สร้างขั้นตอนในการอุปถัมภ์ที่มีความรัดกุมและหลายขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเราได้ว่า ครอบครัวใหม่ที่จะรับน้องๆไป มีความพร้อม มีประสิทธิภาาพ สามารถดูแลและรับผิดชอบต่อชีวิตของน้องๆได้จริง โดยขั้นตอนหลักๆของเรามีดังนี้ 1. ติดต่อ inbox หรือ add line มาทาง adopt me please พร้อมส่งข้อมูลที่อยู่ รูปบ้าน รั้ว และปรึกษาสมาชิกในครอบครัวมาก่อนเบื้องต้น เพื่อประหยัดเวลาของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อทุกท่านที่ประสงค์จะรับน้องไป 2. เมื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเสร็จและผ่านเกณฑ์ที่จะสามารถรับน้องไปได้ ครอบครัวที่ประสงค์จะอุปถัมภ์จะต้องมาดูตัว เจอตัวจริง มาเห็นและคุยรายละเอียดการเลี้ยงดูก่อนจะตัดสินใจ เพราะการเจอตัวจริงเราจะเห็นถึง ปฏิสัมพันธ์ว่าสัตว์สามารถเข้ากับเจ้าของใหม่ได้จริงหรือไม่ และต้องให้เวลาสัตว์ในการปรับตัวค่อนข้างเยอะ บางท่านที่เห็นน้องจากในรูป บางทีไม่ถูกใจหรือเข้ากับน้องไม่ได้ก็มี 3. เมื่อตกลงรับเลี้ยงน้อง ทางเราจะนำส่งไปบ้านทุกตัวในวิสัยที่ทำได้ เนื่องจากเคยพบปัญหา หากสุนัขยังไม่คุ้นเจ้าของ หรือมีประสบการณ์ในการพาสุนัขขึ้นรถไม่เท่ากัน น้องหมาอาจจะอาเจียร หรือขับถ่ายระหว่างทาง จำเป็นต้องจอดรถ ซึ่งเคยมีเหตุการณ์น้องหมาหลุดหาย ต้องไล่ตาม หรือเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ และการไปส่งถึงที่ทำให้เราได้เห็นบ้านจริง รั้ว รู้จักทักทายสมาชิกในครอบครัว ที่เรานับเสมือนญาติกัน ต่อไปมีปัญหาปรึกษา ส่งข่าว หรือมาช่วยกันแก้ไขได้ เราพยายามสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนแก่ผู้อุปถัมภ์ เพื่อให้เข้าใจถึงความมุ่งมั่น ความเอาใจใส่และเจตนาดีของพวกเรา ขั้นตอนซับซ้อนต่างๆที่สร้างขึ้นเกิดจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ นำมาปรับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังทั้งตัวสัตว์ และเจ้าของใหม่

รายละเอียดภาพรวม
ความดูแลในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 12 ปีจนถึงตอนนี้เราได้หาบ้านให้สัตว์ได้มากกว่าหลายร้อยชีวิตแล้ว นับว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดคาด

No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 วิมลพรรณ ยิ้มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่

หลังจากที่มองเห็นความทุกข์ของสัตว์ของหมาจรจัด ด้วยใจกุศล คุณกร จึงได้เป็นผู้ริเริ่มเพจ Adoprt Me Please ขึ้นเมื่อปี 2012 ซึ่งคุณกร ได้ทำงานประจำเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง และส่วนหนึ่งนำมาดูแลสัตว์ที่ต้องการช่วยเหลือในเพจของตน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านร่วม 7 ปี จากความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสัตว์ ทำให้เพจของคุณกรได้เป็นที่รู้จักและมีคนเขามาช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ยอมสละเวลาส่วนตัวเพื่อนำความสามารถของตนเองช่วยเหลือสัตว์ร่วมโลกของเราให้พ้นทุกข์

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

งบการเงินประจำปี

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

 • ยอดบริจาคทั้งหมด
 • การรับบริจาค 0
 • บริษัทเอกชน 0
 • สถาบัน/หน่วยงาน 0
 • รัฐบาล 0
 • โครงการพระราชดำริ 0
 • รายรับอื่นๆ 0
 • รายจ่ายทั้งหมด
 • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
 • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
 • รายจ่ายอื่นๆ 0
 • รายได้สุทธิ
หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

 1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
 2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
 3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
 5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
  5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
  5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
 6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
 7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
 8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
 9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
 10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน