img

Trash Hero Hua Hin

เราเก็บขยะ เราให้ความรู้คนรุ่นต่อไป เราเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง เพื่อสัตว์น้อยใหญ่ในทะเล เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก และเพื่อเรา

เรื่องราว

Trash Hero Hua Hin หรือฮีโร่ผู้พิชิตขยะ ณ หัวหิน เริ่มต้นมาจาก “หนู” หรือ “เพ็ญนภา กรัดทาน” หญิงสาวผู้รักษ์โลกที่วันหนึ่งได้รู้จักกับ Trash Hero Thailand ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รวมตัวกันเก็บขยะบริเวณเกาะหลีเป๊ะ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมตัวกันในพื้นที่ต่างๆ ตามมา หลังจากการพูดคุยกันของหนูและผู้ริเริ่ม Trash Hero Thailand Trash Hero Hua Hin จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเก็บและกำจัดขยะออกจากทะเลและบริเวณโดยรอบหัวหิน อันเป็นการรักษาสมดุลและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้มีความสะอาด สวยงาม และยั่งยืน

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

การช่วยแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่ทิ้งให้ถูกที่ แต่คือการช่วยกันลด ละ เลิก ไม่ใช่แค่พลาสติกกับโฟม แต่ single use ที่แม้จะย่อยสลายได้ แต่ทุกอย่างที่ผ่านกระบวนการผลิต ล้วนสูญเสียทรัพยากรจำนวนมาก อยากให้ทุกคนใช้ข้าวของทุกอย่างอย่างคุ้มค่าที่สุด ซ่อมได้ก็ควรซ่อม ใช้ซ้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ลดการซื้อของใหม่โดยไม่จำเป็น นอกจากช่วยลดขยะแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

ความท้าทาย

ขยะทะเล ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางทะเล สายใยอาหาร และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล รวมถึงระบบนิเวศโดยรอบ ทั้งนี้ประเทศไทยมีการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก จากสถิติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ 2561 ระบุว่า ผลรวมปริมาณขยะที่พบในทะเล ประเทศไทย อาทิ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดแก้ว ขวดพลาสติก หลอด บุหรี่ ฯลฯ มีมากกว่า 250,794 ชิ้น โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีผลรวมปริมาณขยะมากที่สุดถึง 68,561 ชิ้น ซึ่งขยะที่พบในทะเล ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะลงทะเลเท่านั้น แต่ยังเกิดได้จากขยะชายฝั่งที่ปลิวตามลม หรือไหลตามน้ำลงสู่ทะเล การลดขยะในทะเลด้วยการบริหารจัดการขยะชายฝั่ง จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

แนวทางการแก้ไข

Trash Hero Hua Hin เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะทะเล จึงดำเนินโครงการตามแนวทางดังนี้

 • We Clean: เราทำความสะอาดชายหาดหัวหิน และบริเวณโดยรอบด้วยการรวบรวมอาสาสมัครมาร่วมกันเก็บขยะ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแสดงออกถึงความต้องการในการเข้าร่วม และลงมือทำให้ดีที่สุด
 • Trash Hero Kids: เราให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน ด้วยการสร้างสื่อการเรียนรู้ผ่านหนังสือเพื่อแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ และการทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องขยะ เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกการสร้างขยะในเด็กและเยาวชน
 • We Change: เราสนับสนุนการเปลี่ยนมาใช้กระบอกน้ำ หรือขวดน้ำแบบเติม (Refill) โดยเรามีร้านค้าและรีสอร์ทที่ร่วมขายขวดแบบเติมของ Trash Hero รวมถึงเป็นจุดเติมน้ำให้กับทุกคนทั้งในประเทศไทย ลาว และอินโดนีเซีย
 • รายละเอียดภาพรวม
  ความดูแลในปัจจุบัน

  Trash Hero Hua Hin ดำเนินโครงการมาแล้ว 174 ครั้ง มีอาสาสมัครเข้าร่วม จำนวน 4,098 คน น้ำหนักขยะที่เก็บได้ ประมาณ 21,104 กิโลกรัม และขวดพลาสติกอีก จำนวน 80,300 ขวด

  No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
  1 เพ็ญนภา กรัดทาน ผู้ก่อตั้ง pennapa.krad@gmail.com 08-1494-4299

  เพ็ญนภา กรัดทาน หรือ หนู เป็นผู้ก่อตั้ง Trash Hero Hua Hin เธอหวังว่าเธอจะเป็นนักรบบนดินที่ดีที่สุดให้แก่โลกใบนี้ ด้วยการทำสิ่งดีๆ ในทุกๆ ด้านที่เธอสามารถทำได้ โดยเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต และปัจจุบันเธอทำงานอยู่ที่โรงแรม ริยาจ หัวหิน (Riad Hua Hin Hotel)

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  งบการเงินประจำปี

  ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

  • ยอดบริจาคทั้งหมด
  • การรับบริจาค 0
  • บริษัทเอกชน 0
  • สถาบัน/หน่วยงาน 0
  • รัฐบาล 0
  • โครงการพระราชดำริ 0
  • รายรับอื่นๆ 0
  • รายจ่ายทั้งหมด
  • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
  • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
  • รายจ่ายอื่นๆ 0
  • รายได้สุทธิ
  หมายเหตุทางการเงิน

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
  2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
  3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
  4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
  5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
   5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
   5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
  6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
  7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
  8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
  9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
  10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน