img

มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญของสัตว์ป่าและความเชื่อมโยงของเรากับโลกที่เราอาศัยอยู่

เรื่องราว

Love Wildlife Foundation ก่อตั้งโดย Nancy Lynn Gibson ซึ่งตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือทางการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทยและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากได้ฝึกงานที่สวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์เชียงใหม่
Love Wildlife Foundation เป็นองค์กรผู้นำด้านการอนุรักษ์และศึกษาสัตว์ป่าในประเทศไทย โดยการให้ความรู้แก่สวนสัตว์ โรงเรียน และองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่รักและเคารพความเป็นอยู่และความรู้สึกของสัตว์ป่า นอกจากนี้ Love Wildlife Foundation ยังพยายามเพิ่มคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ถูกจับ รวมถึงสนับสนุนให้สัตว์ป่าได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้ริเริ่มขึ้นอีกด้วย
“เราสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวเข้าใจว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่า “รัก” และสมควรได้รับชีวิตที่มีความสุข เมื่อพวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับสัตว์ป่า พวกเขาจะเข้าใจถึงความต้องการของสัตว์ และเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั้งในฐานะพลเมือง เจ้าของสัตว์เลี้ยง ผู้บริโภคและผู้นำในการอนุรักษ์
เราสนับสนุนนักเรียนในกระบวนการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนผ่านโครงการและผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้สร้างสรรค์ขึ้น นอกจากนี้ เรายังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการดูแลสัตว์ป่า เพื่อส่งเสริมวิชาชีพในการปกป้องสัตว์ป่า และเรายังเชื่อว่า การทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนจะเป็นการเพิ่มการกระจายความรู้ในการปกป้องสัตว์ป่าและระบบนิเวศ”

ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า
715-2-58015-5

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อแนนซี่ เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า ฉันเติบโตในอเมริกา และถูกล้อมรอบไปด้วยสัตว์และธรรมชาติ ซึ่งฉันไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะกลายมาเป็นความหลงใหลและอาชีพของฉันในปัจจุบัน ตอนนี้ ฉันใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย และมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ร่วมกับผู้สร้างแรงบันดาลใจคนอื่นๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เรามีโครงการต่าง ๆ มากมายที่ได้วางแผนไว้และน่าตื่นเต้นที่มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าจะเป็นองค์กรที่สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั่วภูมิภาคนี้

ความท้าทาย

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากว่า 200 แห่ง แต่ในขณะเดียวกัน อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่รวดเร็ว ร่วมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟู และการวางมาตรการที่ไม่ยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น รวมถึงสภาพแวดล้อมอย่างมหาศาล

แนวทางการแก้ไข

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

 1. การอนุรักษ์เพื่อการศึกษา
 2. การอนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย
 3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ป่า
 4. เปิดศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือ

รายละเอียดภาพรวม
ความดูแลในปัจจุบัน

(2018)
ลิงลมที่อยู่ในความดูแล 92 ตัว
อาสาสมัครมากกว่า 14 คน
ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 1,458 คน
วาฬที่สามารถมองเห็นได้กว่า 100 ตัว

No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
1 แนนซี่ ลินน์ กิ๊บสัน ผู้ก่อตั้ง
2 นภัส (แน็ป) สมสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา ปฏิบัติงานภาคสนาม และสร้างการตระหนักรู้แก่คนทั่วไป
3 วงศกร (ยุ) ดวงพยัพ สัตวบาล โครงการอนุรักษ์ลิงลม

แนนซี่ได้เข้าทำงานที่หน่วยดูแลสัตว์ในฐานะนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นนักศึกษาชีวิตสัตว์ป่าที่ศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่าแคลิฟอร์เนีย รวมถึงเป็นนักศึกษาอาสาที่องค์กรสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นอกจากมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่าแล้ว แนนซี่ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนานาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

งบการเงินประจำปี

ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

 • ยอดบริจาคทั้งหมด
 • การรับบริจาค 0
 • บริษัทเอกชน 0
 • สถาบัน/หน่วยงาน 0
 • รัฐบาล 0
 • โครงการพระราชดำริ 0
 • รายรับอื่นๆ 0
 • รายจ่ายทั้งหมด
 • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
 • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
 • รายจ่ายอื่นๆ 0
 • รายได้สุทธิ
หมายเหตุทางการเงิน

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

 1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
 2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
 3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
 4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
 5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
  5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
  5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
 6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
 7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
 8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
 9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
 10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน