img

กิจการเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนวัยทำงานรู้จักและเข้าใจตัวเอง มีความสัมพันธ์ที่สุขภาพดี มีวิธีจัดการปัญหาและความทุกข์ เพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เรื่องราว

Ready Set Grow เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการค้นหาตนเอง เพื่อทำความเข้าใจ และนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในระยะแรกของการดำเนินการ Ready Set Grow มุ่งไปที่การสร้างความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง “ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร” “อยากเรียนคณะนี้ แต่ไม่รู้พ่อแม่จะให้หรือเปล่า” “ไม่รู้ว่าสมัยนี้มีคณะอะไรให้ลูกเราเลือกบ้าง” “จะคุยกับลูกยังไงให้เข้าใจ” ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานในสังคมไทย

ในปัจจุบัน Ready Set Grow ขยับมาแก้ไขปัญหา และคลายความทุกข์ให้กับชีวิตคนวัยทำงาน “ไม่อยากไปทำงานเลย” “เบื่องานจัง” “งานแบบไหนที่เหมาะกับเราจริงๆ” “โอ๊ย เครียด” “อยากเข้าใจตัวเองมากกว่านี้อ่ะ” ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากในวัยเรียน และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

Ready Set Grow เปิดพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดการกลับมาฟังเสียงในตนเอง การแบ่งปันประสบการณ์ การเติมกำลังใจให้แก่กัน การเติมพลังบวกและการเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านกระบวนการเพื่อการค้นหาและเข้าใจตัวเอง รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างน้อยที่สุดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางค้นหาความหมายของชีวิตและค้นพบความสุขในแบบของตัวเราเอง

ธนาคารไทยพาณิชย์
ปาฏิหาริย์ มาตสะอาด
250-219851-3

ข้อความจากผู้ก่อตั้ง/ผู้จัดการองค์กร

ในตัวเราทุกคนนั้น ต่างสวยงาม และมีคุณค่ามากในแบบที่เราเป็น แค่หาจุดที่เหมาะสมกับตัวเราเองให้ได้ มันมีพื้นที่นั้นแน่นอน ที่จะให้ทุกคนเติบโต และมีความสุขอย่างเป็นตัวของตัวเอง

ความท้าทาย

ปัญหาสำคัญของคนวัยทำงานในปัจจุบัน และอาจรวมถึงในอดีตที่ผ่านมา คือ คนวัยทำงานไม่มีความสุขกับการทำงาน และปราศจากแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน โดยพบว่า กว่า 45% ของคนวัยทำงาน (17 ล้านคน) มีภาวะเครียดผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบให้สุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างย่ำแย่ลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานและอัตราการลาออกจากงานอีกด้วย ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก การทำงานที่ไม่ตรงกับความชอบและความถนัด รวมถึงความสัมพันธ์เชิงลบในที่ทำงาน ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้า อันเป็นผลพวงมาจากปัญหาการไม่รู้จักตนเอง และการไม่รู้วิธีการจัดการกับปัญหาและความเครียด

แนวทางการแก้ไข

Ready Set Grow สนับสนุนการแก้ไขปัญหาคนไม่มีความสุขในการทำงาน ด้วยการค้นหาตัวเอง การค้นพบความสุขอย่างง่ายๆ การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก และการจัดการความทุกข์ผ่านวิธีการ 2 รูปแบบ คือ

 • Workshop ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะช่วยให้คนวัยทำงานเปิดโอกาสให้ตนเองได้สำรวจลึกลงไปในใจของตนเอง เพื่อค้นหา รู้จัก ทำความเข้าใจถึงความชอบ ความถนัด และคุณค่าของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเติมพลัง จุดประกายฝัน และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันของนักเดินทางผู้ค้นหาตัวเองทั้งหลาย ผ่านการผสมผสานเครื่องมือ เช่น Ikigai, Grow Model, Beings & Values, Privet Coaching, Mind Storming, สัตว์ 4 ทิศ และอื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อการทำความเข้าใจตนเองอย่างสูงสุด
 • การให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่เป็นมิตร เข้าถึงง่าย สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้
 • รายละเอียดภาพรวม
  ความดูแลในปัจจุบัน

  นักเรียน ผู้ปกครอง วัยทำงาน อาสาสมัคร หรือบุคคลทั่วไปที่เคยเข้าร่วมกระบวนการกว่า 300 คน

  No. ชื่อเต็ม ตำแหน่ง อีเมล์ติดต่อ โทรศัพท์
  1 ปาฏิหาริย์ มาตสะอาด ผู้ก่อตั้ง
  2 ธรรมศักดิ์ เรืองชัยจตุพร ผู้ก่อตั้ง
  3 กนกวรรณ มุตตามระ ผู้ก่อตั้ง
  4 พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา ผู้ก่อตั้ง

  ปาฏิหาริย์ มาตสะอาด (กล้า) หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ready set grow เขาเป็นคนหนึ่งที่เคยไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตตามกรอบที่สังคมกำหนด เขาเลยออกมาค้นหาความหมายของชีวิตด้วยตนเอง และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะค้นหาตัวเองเจอ ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันกับเขา

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  งบการเงินประจำปี

  ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี: 0

  • ยอดบริจาคทั้งหมด
  • การรับบริจาค 0
  • บริษัทเอกชน 0
  • สถาบัน/หน่วยงาน 0
  • รัฐบาล 0
  • โครงการพระราชดำริ 0
  • รายรับอื่นๆ 0
  • รายจ่ายทั้งหมด
  • รายจ่ายในการดำเนินงาน 0
  • รายจ่ายในการบริหารจัดการ 0
  • รายจ่ายอื่นๆ 0
  • รายได้สุทธิ
  หมายเหตุทางการเงิน

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  ไม่พบข้อมูลดังกล่าว

  1. สำเนาเอกสารรับรองการจดทะเบียนและสถานะขององค์กร: เอกสารที่สามารถยืนยันการมีอยู่ขององค์กร [รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข]
  2. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบภายใน: รายงานประจำปี และงบดุล
  3. เอกสารการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง: การยืนยันโดยนักบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรอง
  4. รายงานประจำปีและจดหมายประชาสัมพันธ์: รายงานประจำปีที่ถูกจัดพิมพ์บนเว็บไซต์หรือถูกจัดหามาให้
  5. เอกสารการประเมินผลกระทบรายปี: การประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถนิยามความสำเร็จและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ในภาคสังคม การประเมินผลมีหลายรูปแบบ องค์กรไม่แสวงผลกำไรบางแห่งอาจใช้การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในขณะที่บางแห่งอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ อย่างเช่น การศึกษารายกรณี    
   5.1. การวิจัยเชิงปริมาณ: การสำรวจ การติดตามผู้ที่มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงสถิติในระบบออนไลน์
   5.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
  6. ชื่อและการติดต่อ: เอกสารแสดงรายชื่อของคณะกรรมการองค์กรและผู้นำ ที่มีเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่
  7. เอกสารการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค: คำชี้แจงที่แสดงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาค ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการให้เป็นความลับ
  8. งบประมาณที่ต้องการและการประมาณการงบการเงิน: งบประมาณที่ต้องการได้รับสำหรับปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึง - งบประมาณในการดำเนินงานรายปี งบประมาณกระแสเงินสด และอื่น ๆ
  9. แผนกลยุทธ์ขององค์กรและแผนการจัดหาทรัพยากร: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์โดยรวม ระยะเวลาการดำเนินการ งบประมาณในการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
  10. แผนการระดมทุน: เอกสารที่แสดงกลยุทธ์ในการระดมทุน