organization cover

มูลนิธิอิสรชน Issarachon foundation

Human Services & Civil Rights
+ 4
กรุงเทพมหานคร, ไทย
campaign cover imageorganization profile
"ปลูก ปันอิ่ม" พัฒนาชีวิตคนไร้ที่พึ่ง
ระดมทุนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้าน ผ่านโครงการ "ปลูก ปันอิ่ม"
1,225 THBraised
26 days left
Tax deduct • 1x
campaign cover imageorganization profile
ถุงปันสุข ส่งกำลังใจให้คนขาดโอกาส
!เจอ แจก จริง! สนับสนุนการแบ่งปัน "ถุงปันสุข" ให้คนขาดโอกาส
6,350 THBraised
26 days left
Tax deduct • 1x