organization cover

Scholars of Sustenance Foundation

Human Services & Civil Rights
+ 4
Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
+9
+8
Link copied to clipboard.
1followers
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ต้องการสร้างความเท่าเทียมด้านอาหาร เรามีภารกิจหลักในการจัดการอาหารส่วนเกิน (surplus food) ด้วยการอาสารับอาหารส่วนเกินที่คุณภาพดีนำไปแจกให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม
SDG Goals
2Good Health and Well-being
9Reduced Inequality
11Responsible Consumption and Production
12Climate Action
16Partnerships to achieve the Goal
17Zero Hunger
Donation to organization is used for general expenses and not used for specific campaigns
7,633THB Raised
14supporters
Tax-deductible • Not available
Our Story

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยปี 2016 โดยคุณโบ เอช โฮล์มกรีน เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งและขยะอาหารในประเทศไทยและทั่วโลก ภารกิจหลักของเราคือการจัดการอาหารส่วนเกิน (surplus food) ด้วยการอาสารับอาหารจากภาคธุรกิจที่มีวัตถุดิบและอาหารส่วนเกินที่เหลือจากการจำหน่ายและยังมีคุณภาพดี นำไปแจกให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น ผู้พิการ เด็ก คนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

เราได้สร้างเครือข่ายผู้บริจาคจำนวนมากในภาคกลุ่มโรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต และส่งต่ออาหารให้ผู้คนกว่าแสนมื้อต่อเดือนทั้งในรูปแบบอาหารปรุงสุก วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ขนมปัง เบเกอรี่ และผักผลไม้

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการปฏิบัติงานรักษ์อาหารคือความปลอดภัยของอาหารที่ส่งต่อสำหรับการบริโภค เรามีการอบรมและตรวจสอบอาหารทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและได้สร้างเกณฑ์ชี้วัดความต้องการอาหารของแต่ละชุมชน

Show more
Social Impact

ปัจจุบันมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ดำเนินการทำหน้าที่รับอาหารที่จำหน่ายไม่หมดไปส่งต่อให้กลุ่มผู้เปราะบาง ชุมชนรายได้ต่ำ บ้านเด็กกำพร้า ศูนย์พัฒนาอาชีพ บ้านคนพิการ หน่วยงานรัฐบาล และชุมชนผู้อพยพ ในพื้นที่อันได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ นอกจากนี้เรายังส่งต่ออาหารไปสู่พื้นที่ห่างไกล พื้นที่แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่ประสบภัย

ในแต่ละวันบุคลากรของเราจะขับรถกระบะควบคุมความเย็นเข้าไปรับบริจาคอาหารส่วนเกินคุณภาพดีจากภาคธุรกิจที่มักถูกนำไปทิ้งเพราะจำหน่ายไม่หมดจากผู้บริจาค ประมาณ 20-25 แห่งต่อวันต่อรถหนึ่งคัน และนำไปส่งมอบให้แก่ชุมชนและมูลนิธิต่างๆ ที่ต้องการอาหารเหล่านี้ 7 วันต่อสัปดาห์ 

ผู้รับบริจาคจำนวนประมาณ 2,800 คนต่อวัน หรือมากกว่า 35,000 คนต่อเดือน จะได้อิ่มท้อง ได้รับสารอาหารเพียงพอ และมีกำลังในการใช้ชีวิตต่อไป ปัจจุบันเราได้ส่งมอบอาหารมากกว่า 15.6 ล้านมื้อสู่กลุ่มผู้รับบริจาคมากกว่า 400 แห่ง ตั้งแต่ปี 2016Show more
Updates
profile
Scholars of Sustenance Foundation
Jul 20, 2022
4 months ago
สรุปผลการระดมทุน และผลลัพธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมของแคมเปญโครงการรักษ์อาหาร

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ได้นำยอดระดมทุนทั้งสิ้น 3,913 บาท ไปสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรักษ์อาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเงินจำนวนนี้ช่วยให้มูลนิธิฯ สามารถกอบกู้อาหารส่วนเกินได้ 186.3 กิโลกรัม ซึ่งเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารได้ถึง 782 มื้อ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 471.3 กิโลรัม

Show more
BESbswy