img
กลับสู่หน้าบล็อกและข่าว

เพราะเราเท่ากัน

“การเลือกปฏิบัติเชิงบวก” กับ “ผู้พิการ”

การเลือกปฏิบัติ คือ การปฎิบัติที่เกิดขึ้นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การไม่รับคนพิการเข้าทำงาน การให้เงินเดือนผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเลือกปฏิบัติเชิงลบ แต่จะมีใครรู้ไหมว่ายังมีการเลือกปฏิบัติเชิงบวกอยู่ด้วย

การเลือกปฏิบัติเชิงบวก คือการขจัดอุปสรรค คุ้มครอง และอำนวยความสะดวกให้กลุ่มที่มีข้อจำกัดบางอย่าง โดยเป็นการสร้างมิติการทำงานกับกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยในที่นี้เราขอพูดถึงกลุ่มผู้พิการ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการ 2,015,385 คน โดยรัฐบาลมีการจัดสวัสดิการให้ผู้พิการ เช่น เบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ ช่วยเหลือด้านกฎหมาย การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม บริการล่ามภาษามือไทย ปรับสภาพที่อยู่อาศัย  เหมาจ่ายไม่เกินรายละ 20,000 บาท และอื่นๆ อีกมากมาย

การเลือกปฏิบัติเชิงบวกจึงเหมือนวิธีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้เท่าเทียมกับทุกคนในสังคม แต่พอมานึกย้อนกลับไปถึงสภาพแวดล้อมจริงในสังคม ที่ทางเท้าไม่เอื้อให้เดิน ทางม้าลายข้ามได้ไม่จริง หรือสะพายลอยที่ขึ้นได้เฉพาะกลุ่มบุคคล มันแทบจะไม่มีอะไรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติเชิงบวกเลย หรือจริงๆ แล้ว การเลือกปฏิบัติเชิงบวกอาจไม่จำเป็นต้องมี?

ถ้าเราเชื่อว่าตัวเราและผู้พิการเท่าเทียมกัน มีทั้งศักยภาพและความสามารถที่ไม่ได้ต่างกัน สามารถทำงานได้ดีเช่นเดียวกัน การเลือกปฏิบัติเชิงบวกก็อาจไม่จำเป็นอีกต่อไป คุณอาจจะยังลังเลว่าควรมีหรือไม่ แต่มีที่หนึ่งที่เชื่อว่าผู้พิการมีศักยภาพและเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม และดำเนินการผลักดันความเชื่อนี้มาอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ “กล่องดินสอ” ธุรกิจเพื่อสังคมที่เน้นการทำงาน 3 ด้าน คือ การศึกษา การสร้างอาชีพ การสร้างความตระหนักในเรื่องของผู้พิการ ไปพร้อมๆ กับพยายามสร้างความเข้าใจร่วมกับคนในสังคม  

กล่องดินสอเกิดขึ้นจากการตกตะกอนประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งที่ไปเป็นอาสาสมัครในโรงเรียนคนตาบอด แล้วเกิดความคิดในการสร้างสื่อการเรียนให้เด็กตาบอด แล้วขยายการทำงานออกมา มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้พิการหลากหลายรูปแบบ ทั้ง “งานวิ่ง  ด้วยกัน” ที่รับสมัครไกด์รันเนอร์เข้ามาร่วมวิ่งกับผู้พิการ เพื่อชี้ให้เห็นว่าใครๆ ก็สามารถวิ่งได้ หรือการสร้างโอกาสให้คนพิการเข้าฝึกงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีสำนักงานจัดหางาน ที่คอยอัปเดตข่าวสารของหน่วยงานที่รับผู้พิการเข้าไปทำงาน และมีการทำงานร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดกิจกรรมให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร่วมกับเด็กปกติ เพื่อเกิดการยอมรับในสิ่งที่ตนมีและความแตกต่างในแต่ละบุคคล

หากสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมไปกับ “กล่องดินสอ” สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Klongdinsor/

เรื่อง: วรัญญา ไชยภูมิสกุล                                                                                                          ภาพ: ญาดา ชาตะวราหะ

Comment List

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น

Post a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *