organization cover

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

locationกรุงเทพฯ
Donate to Organization
1,500 THB
arrow-down
Total Raised
0
Total Campaigns
0
Total Members & Volunteers
Not provided
Tax invoice
We're all about
Human Services & Civil Rights
Education
Community Development
SDG Goals
Reduced Inequality
Story

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดย คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา เป็นประธานมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดได้รับการฟื้นฟูทางการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ และให้มีงานทำโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม

โดยแรงบันดาลใจในการพยายามส่งเสริมอาชีพให้คนตาบอดของคุณเพชรัตน์ ส่วนหนึ่งมาจาก Miss JENEVIEVE CAULFIELD สตรีตาบอดชาวอเมริกันที่มาก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย ผู้ที่ได้ทิ้งคำสอน “อย่าหวั่นไหว ท้อแท้ ต่ออุปสรรค ปัญหาใดๆ ตราบที่กิจกรรมที่เธอทำอยู่นั้นเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ รุ่นหลัง ความพิการเป็นแต่เพียงความไม่สะดวกในการดำรงชีวิตเท่านั้น”

จากความเชื่อของคนไทยที่คิดเองว่าคนตาบอดไร้ความสามารถ ส่งผลให้โอกาสในการประกอบอาชีพของคนตาบอดมีไม่มากนัก มูลนิธิส่งเสริมคนตาบอดจึงพยายามผลักดันให้คนตาบอดในประเทศได้ประกอบสัมมาอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยสิ่งที่มูลนิธิมองเห็นว่าสามารถรายได้ได้ก็คือการฝึกอบรมเรื่องการนวดให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีผู้พิการทางสายตาสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน โดยแต่ละคนต้องผ่านการอบรมเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเมื่อสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะสามารถเปิดคลินิกและทำการรักษาโรค เช่น รักษาอาการปวดข้อ ปวดเข่า อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ปัจจุบันมีผู้สอบผ่านเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ซึ่งมูลนิธิฯ ต้องการจะผลักดันให้มีผู้สอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพและมีรายได้ด้วยตนเองและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันและมีความสุขSocial Impact

ผู้พิการทางสายตา ที่เรียนจบไปจากมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด มีจำนวนกว่า 10,000 คน บางคนก็ไปทำงานนวดตามร้าน ไปเปิดร้านนวดเป็นของตัวเอง ทำงานบริษัท ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถหาเงินเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้

Photos
ไรวินท์รัชต์
ศรีวินัย
Organization Owner
+ View all
Payment
icon
ktb
Contact Us
Oops! Something went wrong.
This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details.
location
2218/86 ถนนจันทน์เก่า ซ.5, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 10120
BESbswy