ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
เป้าหมายของชีวิตคือการสร้างแรงผลักดันทางสังคมและสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มของเราช่วยให้ทุกองค์กรสามารถแสดงตนด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส เราสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลและเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าการสร้างชุมชนเปรียบดังรากฐานสำคัญสำหรับเศรษฐกิจที่ไว้วางใจได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นดำเนินการระบบและกระบวนการของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด
เราสนับสนุนความโปร่งใส
แพลตฟอร์มของเราสนับสนุนความโปร่งใสโดยการสร้างชุมชนการแบ่งปันและเปิดกว้างสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ เราร่วมมือกับผู้นำกลุ่มธุรกิจ สมาคมชุมชน และหน่วยงานตรวจสอบเอกชนเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่โปร่งใส
เราสนับสนุนความโปร่งใส
แพลตฟอร์มของเราสนับสนุนความโปร่งใสโดยการสร้างชุมชนการแบ่งปันและเปิดกว้างสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ เราร่วมมือกับผู้นำกลุ่มธุรกิจ สมาคมชุมชน และหน่วยงานตรวจสอบเอกชนเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่โปร่งใส
ติดต่อเรา
สำหรับผู้สร้างแรงผลักดัน
สำหรับองค์กรและผู้สร้างแคมเปญ เราสนับสนุนให้คุณรายงานกิจกรรมทั้งหมดของคุณอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าทุกข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเปิดเผยจะสนับสนุนความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงขององค์กรของคุณในฐานะผู้นำแห่งความโปร่งใส
ร่วมสร้างผลกระทบทางสังคมไปกับพวกเรา
ทุกโครงการสร้างสิ่งที่ดีกว่า และวัฒนธรรมที่คุณอยากเห็น