1245

สร้างผลกระทบเชิงบวก ให้สังคมไทย

สร้างผลกระทบเชิงบวก ให้สังคมไทย

ช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมมากกว่า 100 องค์กร

organization
organization
organization
organization
organization

เราสนับสนุนการบริจาคของคุณ ให้กับองค์กรโดยตรง ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ

เรายังคงมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างสังคมไทย

องค์กรเพื่อสังคม
1062
ยอดระดมทุน
฿ 1,699,691.65
โครงการที่เปิดอยู่
24
การอำนวยความสะดวกด้านเงินทุน
฿ 7,500,000

องค์กรที่ระดมทุนบนแพลตฟอร์ม

เราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อการระดมทุน และการเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับองค์กรที่ขับเคลื่อน สังคมไทยได้ง่ายขึ้น

หากคุณเป็นองค์กรเพื่อสังคม
เราพร้อมให้การสนับสนุน และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปพร้อมกับคุณ.
ติดต่อเรา

แหล่งข้อมูล

แนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม เน้นการขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

เงินทุนและรางวัล
For Donor

เงินทุนและรางวัล

บริการฐานข้อมูลและการเปิดรับสมัครแหล่งเงินทุนจำนวนมาก พร้อมโอกาสที่หลากหลายสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและองค์กรการกุศล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย ประกอบด้วยข้อมูลเว็บไซต์ รายงาน และสื่อเพื่อสาธารณะประโยชน์
นักลงทุน, ทุนร่วมลงทุน และมูลนิธิ
สำหรับองค์กรเพื่อสังคม

นักลงทุน, ทุนร่วมลงทุน และมูลนิธิ

รายชื่อนักลงทุน ผู้ใจบุญ ผู้ร่วมทุน และมูลนิธิที่ร่วมสนับสนุนโครงการที่สร้างผลกระทบทางสังคมมากกว่า 100 ราย ข้อมูลมาจากการพูดคุยโดยตรงกับนักลงทุน เว็บไซต์ และข้อมูลสาธารณะ
จัดหารายชื่อโรงเรียนและสถานศึกษา
สำหรับบุคคลทั่วไป

จัดหารายชื่อโรงเรียนและสถานศึกษา

โรงเรียนและสถานศึกษาที่ต้องการเงินทุนและอุปกรณ์ รายชื่อในปัจจุบันจำกัดเฉพาะองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
เลื่อนลง