img
Media Camp – Film Production and Web Design
เวย์หา

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้ทั้งทักษะและประสบการณ์จริงและค้นหาตัวเองว่าชอบงานอะไร ผ่านการลงมือถ่ายทำหนังสั้นและสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง

0.06%

EXP101- ค่ายค้นหาตัวเอง
เวย์หา

ค่ายแนะแนวที่จะช่วยให้เด็กไทยรู้จักและเข้าใจถึงความชอบและความถนัดของตนเอง สามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนการเลือกคณะและอาชีพในอนาคตของที่เหมาะสมกับตัวเองได้

0%

โครงการอนุรักษ์วาฬและโลมา
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

โครงการอนุรักษ์วาฬและโลมา เป็นโครงการเพื่อการป้องกันการลักลอบค้าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความรู้และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสัตว์จำพวกวาฬและโลมาในอ่าวไทย ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสัตว์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน

4.27%

โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

มูลนิธิรักสัตว์ป่ามีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทั่วประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

0%

เครือข่ายนิเวศวิทยาเยาวชน (Youth Ecological Network : YEN)
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

The Youth Ecological Network (YEN) เป็นเครือข่ายนักเรียนที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ

0%

โครงการอนุรักษ์ลิงลม (Slow Loris Conservation)
มูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า

ร่วมปกป้องลิงลมผ่านโครงการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และฟื้นฟูสมรรถภาพของลิงลมไปพร้อมๆ กับมูลนิธิรักสัตว์ป่า

0.20%

Cheewid Marketing Mix & 4Ps

Marketing Mix คือ เครื่องมือที่ใช้ในการระบุปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาด ในขณะที่ The 4Ps of Marketing เป็นโมเดลที่กล่าวกันว่าดีที่สุดในการระบุปัจจัยเพื่อทำการตลาดซึ่งถูกคิดค้นขึ้นในปี 1960 โดย E. J. McCarthy 📺

อ่านเพิ่มเติม
เวลาไม่เคยสูญเปล่า…ธนาคารเวลา
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 14, 2020
5 องค์กรเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 14, 2020
50+ องค์กรที่ Cheewid แนะนำให้บริจาค
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 13, 2020
What’s ‘SLOW LIFE’?
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 7, 2020
a boy and a girl are writing on the board
‘ฟูม ฟัก ฝัน เฟส’ งานแนะแนวอาชีพที่ใหญ่และจัดเต็มที่สุดในไทย!
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
illustration, a woman is paying homage to the tree
New York Style: ปิ๊ง เปี่ยมรัก หัถกิจโกศล ศิลปินไทยในนิวยอร์ก
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
Pinhathai noonuan' s photo
เมื่อประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการรังแกกันภายในโรงเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
a turtle is swimming
ทำไมต้องมีสวนสัตว์? กรงที่สะท้อนภาพลักษณ์ของการกักขังหน่วงเหนี่ยว?
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
a man is writing and teaching three women
นักสังคมสงเคราะห์อิสระ กับ ตั๋วเดินทางสู่ Shelter ในชายแดนทางภาคเหนือของไทย
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018

ข่าวสารอัพเดต

เวลาไม่เคยสูญเปล่า…ธนาคารเวลา
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 14, 2020
5 องค์กรเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 14, 2020
50+ องค์กรที่ Cheewid แนะนำให้บริจาค
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 13, 2020
What’s ‘SLOW LIFE’?
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ม.ค. 7, 2020
a boy and a girl are writing on the board
‘ฟูม ฟัก ฝัน เฟส’ งานแนะแนวอาชีพที่ใหญ่และจัดเต็มที่สุดในไทย!
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
illustration, a woman is paying homage to the tree
New York Style: ปิ๊ง เปี่ยมรัก หัถกิจโกศล ศิลปินไทยในนิวยอร์ก
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
Pinhathai noonuan' s photo
เมื่อประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการรังแกกันภายในโรงเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
a turtle is swimming
ทำไมต้องมีสวนสัตว์? กรงที่สะท้อนภาพลักษณ์ของการกักขังหน่วงเหนี่ยว?
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018
a man is writing and teaching three women
นักสังคมสงเคราะห์อิสระ กับ ตั๋วเดินทางสู่ Shelter ในชายแดนทางภาคเหนือของไทย
 • ByCheewid Social Enterprise
 • ธ.ค. 3, 2018

เราทำงานอย่างไร

01

ลงทะเบียนกับเราและแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างโครงการ

และองค์กรของคุณให้สมบูรณ์

 ผู้บริจาคเลือกโครงการหรือองค์กรที่ต้องการช่วยเหลือผ่าน

การบริจาคเงิน การบริจาคสิ่งของ และการบริการ

02

องค์กรและผู้ระดมทุนดำเนินโครงการและองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมอัปเดตความคืบหน้าผ่านหน้าหลักของโครงการหรือองค์กร

ผู้บริจาคได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ

และองค์กรที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

03

องค์กรและผู้บริจาคบรรลุผลการดำเนินการ 

และมุ่งสู่เป้าหมายต่อไป

พบเราได้ที่