นโยบายความเป็นส่วนตัว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของชีวิต
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ Cheewid.com (“ชีวิต”) ได้ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหลาย โดยจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ขับเคลื่อนการตัดสินใจทั้งหมดของเรา รวมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวมและเคารพข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ได้ทำการรวบรวมตามหลักปฏิบัติและได้รับการประเมินเพื่อให้บริการท่านอย่างดีที่สุด จุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อให้ท่าน (“ท่าน” “ผู้ใช้”) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการที่ทรงค่าของเว็บไซต์ของเรารู้สึกปลอดภัยและมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านบนชีวิต
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ชีวิตได้รับทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา (“แพลตฟอร์ม” รวมถึง https://www.cheewid.com (“เว็บไซต์”) และสื่อออนไลน์) ตลอดจนการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน วาจา หรือวิธีการสื่อสารอื่นใด
การยอมรับข้อกำหนด
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ชีวิต และ/หรือ การใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรา (“บริการ”) ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดในการให้บริการที่แนบมาของเราซึ่งได้เผยแพร่ไว้ที่ https://www.cheewid.com/aboutus กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในการให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงนี้”) โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึง (หรือดำเนินการเข้าถึงต่อไป) ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการอื่นที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์
นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริจาคและผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ Cheewid ได้รวบรวมข้อมูลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือดำเนินกิจกรรมหรือธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยพันธมิตรของเราโดยอัตโนมัติ เนื้อหาด้านล่างนี้คือประเภทของข้อมูล ทั้งที่ได้รับโดยตรงจากท่านและได้รับโดยอ้อมผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม (รวมเรียกว่า "พันธมิตร") ซึ่งเราได้ทำการรวบรวมไว้โดยเฉพาะ
ท่านอนุญาตให้เราใช้ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบุตัวตนของท่าน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล ในขอบเขตที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้การบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา พันธมิตรของเรา ผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย ผู้ร่วมงาน ผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่สามอื่นๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลหรือชุดข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือสามารถนำมาใช้โดยหรือในนามของชีวิต หรือพันธมิตรใดๆ ของเราเพื่อระบุตัวตนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่มีการเข้ารหัส ข้อมูลที่ถูกจัดรวม ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน หรือข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะอยู่ก่อนซึ่งไม่ได้จัดรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ตัวอย่างได้แก่: ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับการบริจาค การสมัครงาน แบบสำรวจ การส่งแบบฟอร์มโดยสมัครใจจากการสอบถาม การสมัครรับข้อมูลทางอีเมล ฯลฯ
 • ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล: นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุเจาะจงถึงตัวตนของท่าน (“ข้อมูลอื่นๆ”)
 • เราใช้ข้อมูลอย่างไร:
  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ท่าน ประมวลผลการบริจาค แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และปรับแต่งการสื่อสารให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน บริการเหล่านี้ช่วยให้เราปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้และส่งมอบเนื้อหาที่มีภาพท่าน ในบางกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลบางอย่างมีความจำเป็นทั้งต่อการประมวลผลธุรกรรมของท่านและต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมกับพันธมิตรของเรา ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลมีดังต่อไปนี้
 • โปรไฟล์และเนื้อหาของผู้ใช้บริการทั้งหมดของท่านจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • ในบางครั้ง เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับตัวแทนขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรได้จัดการโปรไฟล์ของตน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจำกัดให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
 • เราทำการว่าจ้างบริษัทและหุ้นส่วนอื่นเพื่อกระทำการในนามของเรา ตัวอย่างเช่น การให้บริการเว็บโฮสติ้งและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
 • เราอาจจำเป็นต้องดำเนินการตามคำร้องขอทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ เช่น เมื่อหน่วยงานได้บังคับใช้กฎหมายในการออกหมายจับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิทางทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของชีวิตหรือผู้ใช้บริการรายอื่น
 • เราปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างไร:
  เราได้บังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกับพันธมิตรของเราเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการให้การใช้ข้อมูลเป็นธุรกรรมภายใน และทำให้มั่นใจว่าการใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ชีวิตและพันธมิตรของเราได้กำหนดขั้นตอนทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการ เฉพาะผู้ใช้เครือข่ายที่ปลอดภัยและได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้
  การใช้คุกกี้:
  การใช้บริการเว็บไซต์ของเรานั้น เราได้อนุญาตให้มีการวางคุกกี้โฆษณาบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงความสนใจของท่านและจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ คุกกี้คือไฟล์ที่ทำให้ชีวิดสามารถให้บริการที่ครอบคลุม จดจำเบราว์เซอร์ และเรียกคืนข้อมูลในอดีตได้ คุกกี้ได้รับการดูแลโดยพันธมิตรของเรา ซึ่งช่วยเรารวบรวมข้อมูลรวมเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และปฏิสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้การเสนอบริการและเครื่องมือของเว็บไซต์ดียิ่งขึ้น
  หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ ท่านลักษณะบางอย่างอาจถูกปิด การปิดคุกกี้จะทำให้เราไม่สามารถจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมจากประสบการณ์การใช้งานและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้
  ธุรกรรมการชำระเงินและข้อมูลบัตรเครดิต
  เราจะไม่ประมวลผลการชำระเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้ การชำระเงินจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ปัจจุบันหมายรวมถึง PayPal ข้อมูลเครดิตทั้งหมดที่ท่านกรอกเข้าสู่ระบบเพื่อทำธุรกรรมจะถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยี Security Sockets Layer (SSL) และถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงิน จะมีเพียงผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์เท่านั้นที่ดำเนินการเข้าถึงหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน ชีวิตจะไม่มีดำเนินการเข้าถึงและจะไม่รับผิดชอบต่อหมายเลขบัตรเครดิตหรือข้อมูลที่อื่นๆเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จัดการโดยผู้ให้บริการการชำระเงินจะถูกดำเนินการบังคับใช้ตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ (เช่น PayPal)
  กิจกรรมของพันธมิตรและบุคคลที่สาม
  เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดนี้ไม่รวมถึงพันธมิตรผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและฝ่ายอื่นๆ ที่สนับสนุนเราในการให้บริการเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือให้บริการแก่ท่าน ตราบเท่าที่พันธมิตรเหล่านั้นตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การบังคับใช้นโยบายเว็บไซต์ของเรา หรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือของบุคคลอื่น
  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกิจการเพื่อสังคมและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนเราในการให้บริการหลัก (เช่น การโฮสต์ การจัดเก็บข้อมูล ความรักษาปลอดภัย การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การประเมินผลกระทบ ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแคมเปญและข้อมูลขององค์กร
  กิจการเพื่อสังคมและพันธมิตรทางธุรกิจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บริการหลักเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ
  กรณีองค์กรใดๆ ที่ท่านได้บริจาคให้ ได้มาสอบถามถึงบริการและของขวัญผ่านทางเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ (ยกเว้นหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน) โปรดทราบว่าการบริจาค "โดยไม่ระบุชื่อ" หรือบริจาคในฐานะ "แขก" จะซ่อนการบริจาคของท่านจากฟีดกิจกรรมสาธารณะเท่านั้น ไม่สามารถปิดบังข้อมูลต่อผู้รับผลประโยชน์ขององค์กรได้ อิงตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ [เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดที่กำหนดไว้นี้] ท่านยินยอมตามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและยอมรับว่าเรา "Cheewid.com" จะไม่รับผิดชอบในการที่องค์กรหรือตัวแทนองค์กรเหล่านี้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยแต่ละองค์กรมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านการใช้ข้อมูลที่ดำเนินการด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เมื่อท่านใช้ลิงก์จากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่น เช่น เว็บไซต์ของผู้ประมวลผลการชำระเงินของเรา คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นจะมีผลบังคับใช้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ใดๆ ที่ท่านเยี่ยมชมอย่างละเอียด
  โปรไฟล์องค์กรคืออะไร?
  แต่ละองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โรงเรียน โรงพยาบาล กิจการเพื่อสังคม ผู้ระดมทุนเพื่อสังคม และองค์กรทางสังคม / บุคคลที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ จะได้รับโปรไฟล์ขององค์กร โปรไฟล์องค์กรจะแสดงแคมเปญ โครงการ และข้อมูลที่อัปเดตขององค์กร ข้อมูลของแต่ละองค์กรจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและสามารถค้นหาได้ผ่านระบบค้นหาภายในของเราหรือเครื่องมือค้นหาภายนอก
  องค์กรสร้างโปรไฟล์แคมเปญเพื่อขอทุนในเวลาที่เหมาะสมและผ่านกิจกรรมที่เป็นอิสระของตนเอง โปรไฟล์ของแต่ละแคมเปญจะรักษางบประมาณและดำเนินการตามเป้าหมายของตนเอง แต่ยังคงเป็นส่วนย่อยขององค์กรต้นทาง
  ข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ?
  ข้อมูลที่ท่านโพสต์บนหน้าแคมเปญ หน้าการระดมทุนส่วนบุคคล โปรไฟล์ขององค์กร หรือหน้าสาธารณะอื่นๆ บนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงและดูได้โดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด ท่านควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจแบ่งปันข้อมูลบนพื้นที่สาธารณะ เราไม่สามารถจูงใจและจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แบ่งปันหรือวิธีที่บุคคลอื่นจะใช้ข้อมูลเหล่านั้น
  เด็กสามารถใช้เว็บไซต์ได้หรือไม่?
  เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับผู้ชมทั่วไปและไม่ได้มีมุ่งเป้าหมายไปที่เด็ก ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรา เราปฏิบัติตามกฎหมาย Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) อย่างเคร่งครัด และมีหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (Federal Trade Commission) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยทางออนไลน์ของเด็ก
  หากบุตรหลานของท่านใช้เว็บไซต์และส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา โปรดติดต่อเราแล้วเพื่อดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเว็บไซต์และฐานข้อมูล
  ภาษาที่ใช้เป็นหลัก
  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความฉบับภาษาอังกฤษของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และฉบับที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ข้อพิพาท การเรียกร้อง และมูลคดี (และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) ทั้งหมดจะดำเนินการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต
  ชีวิตขอสงวนสิทธิในการดูแลให้เว็บไซต์นี้อยู่ในสภาพที่ดีและอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี ชีวิตมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรือ ได้รับการรับทราบจากผู้ใช้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำ หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายและขั้นตอนความเป็นส่วนตัวของเราในเรื่องการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเราหรือแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล (จัดส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง เราใช้ข้อมูลอย่างไร และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลผูกพันท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หลังจากมีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้าเว็บไซต์นี้เป็นระยะเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา
  การปฏิบัติตามกฎหมายไทย
  การให้บริการนี้มีฐานอยู่ในประเทศไทยและมีหน้าที่ตามกฎหมายไทยในฐานะองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย เราไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้รับชม ดาวน์โหลด หรือบริโภคนอกประเทศไทย หากท่านเข้าถึงบริการและเนื้อหาจากภายนอกประเทศไทย เราสงวนสิทธิ์ไม่ผูกพันกับกฎหมายในประเทศของท่าน
  กฎหมายที่ใช้บังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย นโยบายความเป็นส่วนตัวจะบังคับใช้ตามข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ท่านยอมรับว่า ยกเว้นข้อพิพาทบางประเภทที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการด้านล่าง ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างท่านกับชีวิตจะได้รับการระงับโดยวิธีการทางการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน และท่านสละสิทธิใดๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม
  วิธีการทางอนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของศูนย์อนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“THAC”) และดำเนินการตามกฎของ THAC การอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะต้องมีประธานโดยอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งซึ่งคู่ความสองฝ่ายจะแต่งตั้ง หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ ให้ผู้อำนวยการ กทค. เป็นผู้แต่งตั้ง คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่ความทั้งสองฝ่ายเท่าที่สามารถใช้บังคับได้ คำชี้ขาดใดๆ ที่ได้ให้ไว้จะสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม การพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจยื่นฟ้องในศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจหรือยื่นคำร้องต่อศาลดังกล่าวเพื่อให้ศาลยอมรับคำชี้ขาดและมีคำสั่งให้บังคับ แล้วแต่กรณี
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560