organization cover

ครูนอกบ้าน

การศึกษา
+ 2
เชียงใหม่, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
1ผู้ติดตาม
ครูที่สอนเด็กๆ ชายขอบที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา จ.เชียงใหม่ ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีเด็กชายขอบอยู่อีกมาก เราจึงตั้ง "ครูนอกบ้าน" ขึ้น เพื่ออาสาเอาความรู้ ความถนัดมาถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับเด็กๆ ในชุมชน
ก่อตั้งเมื่อ 2017
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา
พัฒนา และสร้างความตะหนักในเรื่องปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กชายขอบ และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของการศึกษา
ไม่แสวงหากำไร
เป้าหมาย SDGs
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
24ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

ครูนอกบ้าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางสังคมทางด้านการศึกษา โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นไปในการที่จะช่วยกันระดมกลุ่มคนซึ่งอยู่ในมุมต่างๆ ของสังคมที่มีโอกาสดีกว่า มาเป็น "ครูอาสา" เพื่อให้ได้เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนชนบทในพื้นที่ โดยการสอนเด็กๆ ชายขอบของการศึกษา ที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ต้องการทั้งโอกาส และแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้Krubannok was established in 2017 as part of the Mirror Foundation. It was set up to help alleviate social burdens in education. The focus of this initiative is to mobilize a group of people from various corners of society who have better opportunities to become "volunteer teachers." This initiative is part of a collective effort to help develop rural communities by teaching children on the fringes of education at the Somsawittaya Learning Center in Mae Kha, Fang District, Chiang Mai. These children need both opportunities and inspiration to learn.

ผลกระทบทางสังคม

ระยะเวลาที่ผ่านมา ครูบ้านนอกจัดโครงการอาสาสมัครสอนหนังสือในชุมชนทั่วภาคเหนือกว่า 10 ชุมชน และในปี 2566 ครูบ้านนอกมีโครงการอาสาพัฒนาชุมชน ดังนี้

 • ครูนอกบ้านรุ่น 4 "รอยยิ้ม…ดอยแอก" ครูอาสาที่โรงเรียนบ้านดอยแอก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • ครูนอกบ้านรุ่นที่ 1 วันเด็ก…มรดกโลก ที่โรงเรียนเอื้อยหนูน้อย แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
 • ครูนอกบ้านรุ่น 2 คิดถึงอย่าง(แม่)แฮง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่แฮง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • ครูนอกบ้าน รุ่นที่ 3 "บ้านห้วยนากาด" ที่บ้านห้วยนากาด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • ครูนอกบ้านรุ่นที่ 5 สวัสดีดอยเต่า ที่บ้านหนองบัวคำ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 • ครูนอกบ้านรุ่น 6 ที่บ้านผาแดงหลวง ผาแดงหลวง เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนดอยวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จำนวนเด็ก 30 คน
 • ครูนอกบ้านรุ่น 7 ปู่ทา มาเพราะคิดถึง ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปู่ทา ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนOver time, Krubannok has organized volunteer teaching projects in more than 10 communities throughout the northern region, and in 2023, Teachers Beyond Home has community development volunteer programs as follows:

 • Krubannok Batch 4 "Smiles…Doi Aek" at Doi Aek School, Na Ko Ruea Sub-district, Hod District, Chiang Mai.
 • Krubannok Batch 1 "Children’s Day...World Heritage" at Little Mouse School, Luang Prabang, Laos.
 • Krubannok Batch 2 "Missing Mother (Mae) Haeng" at the Thai Hill Tribe Community Learning Center, Mae Haeng Village, Mae Sao Subdistrict, Mae Ai District, Chiang Mai.
 • Krubannok 3 "Huai Na Kad Village" at Huai Na Kad Village, Wawi Subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai.
 • Krubannok Batch 5 "Hello Doi Tao" at Nong Bua Kham Village, Tha Duea Subdistrict, Doi Tao District, Chiang Mai.
 • Krubannok Batch 6 at Ban Pha Daeng Luang, Pha Daeng Luang, a village located in Doi Wawi, Wawi Subdistrict, Mae Suai District, with 30 children.
 • Krubannok Batch 7 "Pu Ta - Came Because We Missed You" at the Thai Hill Tribe Community Learning Center, Mae Fah Luang, Pu Ta Village, Mae Sam Lab Subdistrict, Sop Moei District, Mae Hong Son.
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้