ผู้ช่วยครู สอนหนังสือเด็กในโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เล็กพิพิธภัณฑ์เจ้าชายตัวน้อยสิทธัตถะราชกุมาร
ขอนแก่น
9
positions available
Start to End date
9 June 2021 - 31 December 2022
Volunteer Type
Task Based Activityies

รับสมัครผู้ช่วยครูอาสา มาช่วยคุณครูสอนและดูแลเด็กๆ ตามความถนัดของตนเอง เช่น เล่านิทาน นำออกกำลังกาย หรือสร้างความสนุกสนานในการเรียนให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 โรงเรียน ครอบคลุมอำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

จะมา 1 วัน 2 วัน หรือหลายวันก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของอาสาสมัคร แต่เราขอให้อาสาสมัครที่สนใจต้อง...

  1. ผ่านการประเมินด้านสุขภาพจิตจากคณะกรรมการโครงการ มีความปกติทางจิต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
  2. มีความรับผิดชอบ
  3. มีความพอเพียง อยู่ง่าย กินง่าย ใช้ชีวิตเรียบง่าย
  4. มีใจพร้อมเปิดรับ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  5. พร้อมจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ผ่านกิจกรรมการแบ่งปัน รัก และคิดถึงความสุขของผู้อื่นไปด้วยกัน
  6. มีทุนทรัพย์ในการดูแลตัวเองตลอดระยะเวลาการเป็นจิตอาสาRead more about this volunteer
Description
Remote Possible
On-site Location
No Extra fees
Overnight Activities
Family friendly
Group friendly
International Volunteers Welcome
Volunteer Certificate
Location
สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย หมู่ 4 ถนนวงษ์มาพิพิธ, หนองไผ่, ชุมแพ, ขอนแก่น 40130