บริจาค
ลานซักผ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของน้อง
การช่วยเหลือเยียวยา
เพชรบูรณ์, ประเทศไทย
โครงการสิ้นสุด
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
เพราะเด็กเล็กยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ พี่เลี้ยงจึงต้องเป็นคนที่ดูแลเรื่องความสะอาดของเสื้อผ้า ประกอบกับสภาพอากาศบนดอยค่อนข้างชื้น ทำให้ผ้าแห้งยาก ดังนั้นเราจึงต้องการเครื่องซักผ้าและลานตากเพื่อน้องๆ
978บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 182,500 บาท เป้าหมาย
7ผู้สนับสนุน
+5
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

จากการลงพื้นที่ชุมชนเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าเป็นพื้นที่ประสบปัญหายาเสพติดสูง ส่งผลให้ชุมชนเผชิญปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว และความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 16 ปีที่มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำงานกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสตลอดระยะเวลาช่วยเหลือ เราพบว่ายังมีเด็กอีกมากที่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและรอการช่วยเหลือ เพราะไม่ควรมีเด็กคนไหนที่ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวนี้เพียงลำพัง และเราเชื่อว่าเมื่อเราดึงพวกเขาออกมาจากสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงนี้จะช่วยให้พวกเขาได้มองเห็นแสงแห่งความหวัง และกล้าที่จะฝันได้ดั่งเช่นเด็กคนอื่น ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงริเริ่มโครงการเด็กไร้ที่พึ่ง (StreetKIDS) โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเด็กที่มีสภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังที่มีความเสี่ยงสูง เด็กในโครงการมีอายุระหว่าง 5-21 ปี และมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนได้รับการเยียวยา ทั้งในด้านจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ โดยนักจิตวิทยา รวมถึงได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน นอกเหนือจากการจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัย และมอบการศึกษาให้พวกเขาแล้ว เราเชื่อว่าการดูแลชีวิตพวกเขานั้น จะทำให้พวกเขาเป็นผู้ส่งต่อพระพรแก่ผู้อื่นต่อไปในอนาคต

ในทุกปีจะมีเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นปีละ 8-10 คน โดยเริ่มแรกเด็กที่เข้ามาใหม่นี้จะอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิเรดิออนฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ให้การดูแลเด็กในช่วงอายุ 5-12 ปี ที่เน้นดูแลและเยียวยาในด้านร่างกายเป็นหลัก เนื่องจากเด็กเล็กที่เข้ามาใหม่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การดูแลตัวเองเบื้องต้น สุขอนามัยต่างๆ ทางร่างกาย รวมถึงความสะอาดของเสื้อผ้า ชุดที่นอน และผ้าเช็ดตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กจำนวน 3 คน ที่คอยดูแลเด็กเหล่านี้ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของการซักเสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน และผ้าเช็ดตัวของเด็กที่มีจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กมูลนิธิเรดิออนฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเครื่องซักผ้าเพียง 1 ตัว ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้น เด็กหนึ่งคนไม่เพียงแต่เพิ่มมา 1 ชุด แต่จะมีเสื้อผ้า, เสื้อกันหนาว, ชุดนักเรียน, ถุงเท้า, ปลอกหมอน, ผ้าปูที่นอน, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว และอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศบนดอยที่ค่อนข้างชื้น ทำให้เสื้อผ้าแห้งยาก ยิ่งในช่วงฤดูฝนที่ต้องเจอกับปัญหาตากผ้าแล้วไม่แห้งบ้าง ผ้าแห้งช้าบ้าง รวมถึงปัญหาเสื้อผ้ามีกลิ่นอับ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก เพราะเด็กยังมีภูมิคุ้มกันต่ำ หากซักเสื้อผ้าไม่สะอาด ตากผ้าไม่แห้ง หรือมีกลิ่นอับก็จะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ง่าย เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราหากมีความชื้นอยู่ในผ้า รวมถึงผ้าเช็ดตัวและชุดเครื่องนอนที่เป็นแหล่งสะสมไรฝุ่นและเชื้อโรคที่ต้องคอยหมั่นซัก ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กๆ

ดังนั้นเราจึงอยากแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็ก ด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ก็จะช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงส่งผลต่อการเยียวยาจิตใจของเด็กด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อโรคและช่วยในเรื่องของสุขภาพของเด็กแล้ว ยังช่วยทำให้เด็กรู้สึกสดชื่น และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยการระดมทุนครั้งนี้ มูลนิธิจึงมีแผนต้องการเครื่องซักผ้าเพิ่มอีก 3 ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถซักผ้าพร้อมกันได้มากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการซักผ้าและสามาถนำเวลาเพิ่มขึ้นมานี้ไปดูแลเด็กในส่วนอื่นๆ เช่น การเตรียมบทเรียน การสอนการบ้าน การทำอาหาร เป็นต้น รวมถึงแผนในการสร้างลานตากผ้าพร้อมหลังคากันสาดที่ต่อเติมจากอาคารเดิม ในพื้นที่ 25 x 5 ตารางเมตร บริเวณด้านหน้าที่พักของเด็กๆ ที่นอกจากจะใช้เป็นลานตากผ้าสำหรับกันฝนในช่วงของฤดูฝน และช่วยถนอมเสื้อผ้าในช่วงเวลาที่แดดแรงจัดแล้ว ยังสามารถเป็นทางเดินให้กับเด็กเพื่อกันแดด กันฝนไปยังห้องเรียน, ห้องอาหารด้วยเช่นกัน

ผลกระทบทางสังคม

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ : เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน

เพื่อให้เด็กมีสุขอนามัยที่ดี ด้วยเสื้อผ้า ชุดที่นอน และผ้าเช็ดตัวที่สะอาด ไม่อับชื้น และได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในส่วนอื่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากลดเวลาในการซักผ้าลง

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้