บริจาค
โครงการ “แบ่งปันแก่น้องผู้พิการทางสายตา”
พัฒนาชุมชน
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ไทย
โครงการสิ้นสุด
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
2ผู้ติดตาม
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและผู้ด้อยโอกาสกว่า เพราะเมื่อสังคมมีเเต่การเเบ่งปัน สังคมก็จะน่าอยู่ เเละชีวิตของเราก็มีความสุขด้วย
2,027บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 319,800 บาท เป้าหมาย
10ผู้สนับสนุน
+8
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
โครงการนี้จัดตั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการเเบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคม และรู้จักการแบ่งปันต่อผู้ด้อยโอกาส จึงเกิดกิจกรรมการบริจาคค่าอาหารและทุนการศึกษา ให้เเก่น้องๆ ที่เป็นผู้พิการทางสายตา
เกี่ยวกับองค์กร

สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรค COVID 19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดการติดต่อกับสังคม เกิดภาวะซึมเศร้า และมองตนเองว่าไม่มีคุณค่าต่อสังคม ทางชมรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมทางสังคม และรู้จักการแบ่งปันต่อผู้ด้อยโอกาส จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุ ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษา ให้เเก่น้องๆ รวมถึงมีส่วนร่วมในการนำข้าวสารอาหารแห้งมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคด้วย

ซึ่งในภาวะปัจจุบัน ทางโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์ กับรายรับ แม้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐในบางส่วน เเต่ยังประสบปัญหาการดำเนินการ และด้านสาธารณสุข เเละสุขอนามัยของน้องๆ

จึงขอให้ผู้มีเมตตาเป็นสะพานบุญในการร่วมระดมทุนบริจาคในครั้งนี้

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่ต้องการแบ่งปันน้ำใจคืนสู่สังคมและผู้ด้อยโอกาสกว่า เพราะเมื่อสังคมมีเเต่การเเบ่งปัน สังคมก็จะน่าอยู่ เเละชีวิตของเราก็มีความสุขด้วย โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 นี้

กิจกรรมนี้มีวัตุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

  1. ฝึกหล่อหลอมสังคมการเป็นผู้ให้ แบ่งปันความสุขแก่ผู้อื่น เมื่อสังคมมีผู้ให้เยอะขึ้น สังคมก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้น
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพ สุขอนามัยของผู้พิการตาบอด ให้ดีขึ้นในภาวะโรคระบาดในปัจจุบัน โดยไม่ทอดทิ้งพวกเขาให้เป็นภาระต่อสังคม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 319,800 บาท ดังนี้

  1. ค่าทุนการศึกษา และค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก จำนวน 200,000 บาท
  2. ค่ารถบัสเดินทางไป-กลับ เพื่อทำกิจกรรม 1 วันและค่าอาหาร จำนวน 73,600 บาท
  3. ค่าดำเนินกิจกรรมและเตรียมงาน จำนวน 12,600 บาท
  4. ค่าอุปกรณ์ป้องกัน COVID จำนวน 33,600 บาท
ผลกระทบทางสังคม

ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. เด็กและเยาวชน มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนธรรมิกวิทยา) จำนวน 80 คน

2. ผู้พิการและผู้ป่วย โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จำนวน 80 คน

ด้านพลังชีวิตที่ดีขึ้น มองโลกในแง่ดี มองเห็นคุณค่าในตนเอง

1.ผู้สูงอายุ และประชาชน ชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซีฯ และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 70 คน มองโลกในแง่ดี มองเห็นคุณค่าในตนเอง

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้