บริจาค
ทุนการศึกษา Hope Scholarship ปี5
การศึกษา
เชียงใหม่, ประเทศไทย
+3
+2
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
โครงการ Hope Scholarship เป็นโครงการที่มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเรามุ่งเน้นส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวใจในการกลับไปพัฒนาชุมชน
1,350บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 160,000 บาท เป้าหมาย
4ผู้สนับสนุน
+2
223วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
เด็กหลายคนที่ฝันอยากเป็นหมอ พยาบาล ครู หรืออื่นๆ ที่ต้องพลาดความฝันไปเพราะยากจน ร่วมมอบ 7 ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมในอนาคต
เกี่ยวกับองค์กร

ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ "Hope Scholarship" โดยปีนี้ นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่มูลนิธิเรดิออนฯ ได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเรามุ่งเน้นส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวใจในการกลับไปพัฒนาชุมชน เพื่อตอบแทนโอกาส และส่งกลับคืนโอกาสที่ได้รับนี้สู่ชุมชน รวมถึงส่งต่อให้กับเด็กทุนในรุ่นต่อๆ ไป

โดยในทุกๆ ปีมูลนิธิเรดิออนจะเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคมนี้ ซึ่งเรามีเป้าหมายมอบทุนการศึกษาในปีนี้ทั้งหมด 7 ทุน โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมตลอดการศึกษาจนน้องๆ เรียนจบ

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาที่มูลนิธิเรดิออนฯ ได้ดำเนินโครงการและมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักศึกษาในโครงการที่ยังเรียนอยู่ทั้งหมด 20 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และจัดค่ายอาสาสำหรับนักศึกษาทุนเพื่อให้นักศึกษาทุนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การพัฒนาชุมชนผ่านงานของมูลนิธิในทุกปี ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่น หัวใจที่เสียสละ และพร้อมที่จะเรียนรู้ของน้องๆ ทุกคน และเราเชื่อว่าน้องๆ ทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

ดังนั้นในปี 2024 เราจึงเปิดระดมทุนอีกครั้ง และอยากให้ท่านร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเปลี่ยนแปลง ส่งมอบความหวังและโอกาสให้กับเด็กเหล่านี้ที่จะเติบโตมาเป็นผู้ที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยของเราให้ดีขึ้น ให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนต่อ และทำตามความฝันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปช่วยเหลือผู้คนรวมถึงส่งต่อโอกาสและความหวังที่พวกเขาได้รับในวันนี้ ไปยังเด็กและผู้คนอีกมากมายหลายคนในอนาคต ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก 7 คน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และอยากกลับไปพัฒนาชุมชนได้เรียนต่อตลอดจนจบการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเนื่องจากปัญหาความยากจน ครอบครัว
  2. เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีเป้าหมายและหัวใจเพื่อพัฒนาชุมชน ให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี

3. เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งต่อโครงการให้แก่เด็กคนอื่นในอนาคตเมื่อประกอบอาชีพในอนาคต

ประเภทของทุนการศึกษา

  • ทุน 10,000 บาท/เทอม ทั้งหมด 4 ปี ในระดับปริญญาตรี
  • ทุน 5,000 บาท/เทอม ทั้งหมด 4 ปี ในระดับปริญญาตรี

**การตัดสินการแบ่งประเภททุนพิจารณาจาก

  • สาขาวิชาที่เรียน จำนวนค่าเทอม ค่าอุปกรณ์อื่นๆตลอดการเรียน
  • ข้อจำกัดของการรับทุน อาทิ เด็กที่ได้รับทุนกู้จากกยศ เด็กที่ไม่มีสัญชาติไม่สามารถกู้กยศได้
  • ปัจจัยอื่นๆ อาทิ ภาระหนี้สิน จำนวนบุตรต่อครอบครัว
ผลกระทบทางสังคม

เพื่อให้เด็ก 7 คนได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด 4 ปีจนจบการศึกษา เพื่อให้น้องๆ สามารถสานต่อความฝัน และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนในอนาคต ส่งต่อความหวัง ความฝัน ให้กับผู้คนอีกมากมายในอนาคต

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้