บริจาค
Support Samyan NewGen!!!
การศึกษา
+ 1
Krung Thep Maha Nakhon, Thailand
โครงการสิ้นสุด
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
เงินสนับสนุนโครงการฯ จะถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีถัดไป ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในห้องเรียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
17,301บาท ที่ระดมทุนได้
14% จากทั้งหมด 120,000 บาท เป้าหมาย
10ผู้สนับสนุน
+8
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

สามย่านนิวเจน (Samyan NewGen) คือโครงการพัฒนาการศึกษานอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนสามย่านซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 โดยจากการที่โรคไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดจนทำให้นักเรียนต้องปรับตัวไปเรียนผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่รายได้ของครอบครัวลดลง อย่างไรก็ตาม การที่ไม่ใช่ทุกครอบครัวในชุมชนฯ จะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการศึกษาได้นั้น ก่อให้เกิดช่องว่างทางการศึกษา ดังนั้น จึงนำไปสู่พลังที่จะสร้างโครงการที่จะช่วยอุดความไม่เท่าเทียมและพัฒนาการศึกษาในลักษณะการศึกษาระยะยาวในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและในช่วงสุดสัปดาห์ให้กับน้อง ๆ นักเรียนในพื้นที่ชุมชนสามย่าน

ในปัจจุบัน โครงการสามย่านนิวเจนมีการเรียนการสอนทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษในวันเสาร์ ซึ่งระยะเวลาของแต่ละภาคการศึกษา (Season) คือ 3 เดือน โดยในแต่ละภาคทางโครงการจะมีการเปิดรับครูอาสาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนำ การคัดเลือกมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็กมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากการที่น้อง ๆ นักเรียนจะได้รับการสอนที่ตรงจุดเฉพาะบุคคลและเข้าใจง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้

ถึงแม้จุดประสงค์ของทางโครงการฯ จะเป็นด้านการศึกษา แต่พวกเราก็ได้สอดแทรกประสบการณ์ชีวิตและ Soft Skills ให้กับน้อง ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ในตอนจบของภาคการศึกษา เราจึงเห็นการเติบโตและพัฒนาการในหลาย ๆ ด้านทั้งในด้านวิชาการและพฤติกรรม

ผลกระทบทางสังคม

ในระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้รับความคิดเห็นจากผู้ปกครองและน้อง ๆ นักเรียนว่าน้อง ๆ ทั้งมีความสุขในการเรียน และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้น โดยจากรายงานพัฒนาการที่ครูอาสาของแต่ละภาคเรียนได้บันทึกไว้ พบว่าพัฒนาการของน้อง ๆ นักเรียน สูงกว่าความคาดหวังของครูอาสาในช่วงต้นของการสอน นอกจากนี้ อาสาสมัครรวมถึงครูอาสาของโครงการฯ ยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและความเป็นผู้นำ ซึ่งจะนำมาช่วยต่อยอดวิธีการสอนที่ดีกว่าเดิม ส่งผลให้น้อง ๆ นักเรียนได้รับการศึกษาที่สนุก และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้