บริจาค
นิทรรศการสัตว์จรจัด DO DOG DI
สัตว์
ปทุมธานี, ประเทศไทย
โครงการสิ้นสุด
+8
+7
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
นิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะชีวิตสัตว์จรจัด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของสัตว์จรจัดด้วยผลงานศิลปะ และระดมทุนสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสัตว์จรจัดของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog)
11,869บาท ที่ระดมทุนได้
39% จากทั้งหมด 30,000 บาท เป้าหมาย
13ผู้สนับสนุน
+11
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

What is DO-DOG-DI? 📢🦮🚘

นิทรรศการสัตว์จรจัด DO-DOG-DI คือนิทรรศการนำเสนอผลงานศิลปะเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์จรจัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงปัญหา และกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมกับงานศิลปะและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์จรจัด อีกทั้งยังได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านการบริจาคเพื่อการทำหมันและช่วยเหลือสัตว์จรจัด โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดนิทรรศการจะถูกนำไปมอบให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดต่อไป

กิจกรรมภายในนิทรรศการ 🎨

  1. ผลงานศิลปะจัดแสดง ภายใต้หัวข้อภาพวาด Stray life, still love : ไร้บ้าน ไม่ไร้รัก
  2. การระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือสัตว์จรจัด
  3. การหาบ้านให้สัตว์จรจัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
  4. กิจกรรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสัตว์จรจัด

Location 🚏

📍 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567 (07.00 - 14.00 น.)

📍 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (SC.1) วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 (10.00 - 18.00 น.)

ผลกระทบทางสังคม

1. การสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาและการช่วยเหลือสัตว์จรจัดแก่สังคม

นิทรรศการ DO DOG DI จะนำเสนอภาพถ่ายและเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์จรจัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงความยากลำบากและความท้าทายที่สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญ และจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสัตว์จรจัดแก่สังคม รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและปกป้องสัตว์เหล่านี้

2. การระดมทุนเพื่อมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ในการดำเนินงานช่วยเหลือสัตว์จรจัด

เงินที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (SoiDog) เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน ซึ่งเงินทุนเหล่านี้สามารถใช้เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล และการทำหมัน

3. สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองทางสังคมเกี่ยวกับปัญหาสัตว์จรจัด

นิทรรศการ DO DOG DI จะสามารถเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่รักสัตว์และผู้ที่สนใจในสวัสดิภาพสัตว์ได้มาพบปะกัน และสามารถแบ่งปันความคิด วิธีการ และทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัด

4. ส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงดูและพักพิงของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog)

นิทรรศการ DO DOG DI จะนำเสนอข้อมูลของสุนัขและแมวจรจัดที่อยู่ในสถานเลี้ยงดูและพักพิงของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ที่พร้อมสำหรับการถูกรับเลี้ยง โดยนิทรรศการนี้จะสร้างโอกาสให้ผู้คนได้มาพบปะและทำความรู้จักกับสัตว์เหล่านี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับเลี้ยงโดยผู้เลี้ยงที่มีความพร้อมและความรักที่มีต่อสัตว์จรจัด

5. กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกระดับต่อการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด

นิทรรศการ DO DOG DI จะเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด เพื่อร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง ทั้งระดับชุมชน ระดับสังคม และระดับนโยบาย รวมถึงการสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสัตว์จรจัด นอกจากนี้ นิทรรศการ DO DOG DI ยังสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้คนที่มีสัตว์เลี้ยงได้รับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองและสนับสนุนการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนของสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้