บริจาค
โครงการระดมทุน “Dream Home” บ้านพักสำหรับเด็กพิการ
พัฒนาชุมชน
+ 3
นนทบุรี, ไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
1ผู้ติดตาม
กองทุนสมทบเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการอย่างยั่งยืน สถานที่เหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่
2,330บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 1,000,000 บาท เป้าหมาย
7ผู้สนับสนุน
+5
304วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

โครงการ “Dream Home” บ้านพักสำหรับเด็กพิการ เกิดขึ้นจากผู้พิการภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ มีสภาพความพิการที่ไม่สามารถออกไปดำรงชีวิตอิสระ หรือกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ จึงได้สร้างกองทุนสมทบขึ้น เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการอย่างยั่งยืน ผู้พิการจะได้พักอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตภายใต้ความจำกัด ตรงตามประเภทความพิการที่เหมาะสม รวมทั้งได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย รับการดูแลทางการแพทย์สม่ำเสมอ และรับการส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาหรืออาชีพตรงตามศักยภาพสูงสุด

ผลกระทบทางสังคม
  • เด็กพิการได้รับบริการขั้นพื้นฐาน โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมตามประเภทความพิการ
  • เด็กพิการมีศักภาพ ชีวิต ความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุ
  • เด็กพิการเข้าถึงบริการในด้านต่าง ๆ ของรัฐ เช่น ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคมและอาชีพ
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้