บริจาค
ส่งเสริมโภชนาการให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย
พัฒนาชุมชน
+ 1
สมุทรปราการ, ไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับอาหารทุกมื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับสารอาหารเเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ
2,874บาท ที่ระดมทุนได้
1% จากทั้งหมด 210,000 บาท เป้าหมาย
16ผู้สนับสนุน
+14
165วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
เกี่ยวกับองค์กร

ร่วมส่งเสริมอาหารและโภชนาการให้เด็กกำพร้าได้เติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม นอกจากการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญกับอาหารทุกมื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยเราไม่เพียงมอบอาหาร แต่เด็กทุกคนจะได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง อย่างการช่วยคุณแม่โสสะเตรียมอาหารเพื่อรับประทานร่วมกันในครอบครัว และยังเป็นการเรียนรู้เรื่องวัตถุดิบและคุณค่าของอาหารอีกด้วย

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้