บริจาค
“ซื้อข้าวสารและอาหารแห้ง มอบให้ครอบครัวยากจน”
การช่วยเหลือเยียวยา
+ 4
กรุงเทพมหานคร, ไทย
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
1ผู้ติดตาม
มูลนิธิสันติสุขขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ช่วยสนับสนุนโครงการข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ยากจนเพื่อเด็กๆจะได้มีข้าวกินครบ 3 มื้อ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาสมองให้
3,460บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 375,000 บาท เป้าหมาย
21ผู้สนับสนุน
+19
191วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
เกี่ยวกับองค์กร

เด็กๆ หลายคนในโครงการ ประสบกับปัญหาความเดือดร้อน คือ ครอบครัวยากจน ขาดแคลนอาหาร - การกิน ต้องอดมื้อ กินมื้อ บางวัน ก็จะได้กินอาหารเพียงมื้อเดียว เด็กส่วนหนึ่งถูกพ่อแม่ละทิ้ง อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ชราไม่มีรายได้ จึงทำให้เด็กประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้าที่เป็นมื้อสำคัญต่อเด็กมากๆในการพัฒนาสมองดังนั้นทางมูลนิธิสันติสุขจึงเล็งเห็นและจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยบรรเทาความเป็นอยู่ในครอบครัวเด็กยากจนที่ได้รับผลกระทบจากความเป็นอยู่ที่ยากจนเพื่อให้เด็กๆได้มีข้าวกินเพื่อสมองแจ่มใสในการเรียน

ผลกระทบทางสังคม

ผู้ได้รับประโยชน์

ครอบครัวเด็กทุนที่ประสพปัญหาขาดแคลนอาหาร

เขตพื้นที่ประเวศ จำนวน 7 ครอบครัว

เขตพื้นที่สมุทรปราการ (ปากน้ำ) จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่สมุทรปราการ (พระประแดง) จำนวน 10 ครอบครัว

เขตพื้นที่รังสิต จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่สาคร จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่สงคราม จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่คลองเตย จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่วัชรพล จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่ธนบุรี จำนวน 3 ครอบครัว

รวมจำนวน ทั้งหมด 50 ครอบครัว

- จำนวน 50 คน / ครอบครัวละ 1,500 บาท / เดือน

- จำนวน 50 ครอบครัว ระยะเวลา 5 เดือน

- = 50 x 1,500 = 75,000 บาท x 5 เดือน = 375,000 บาท

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้