บริจาค
ช่วยเหลือค่าพาหนะ “ ส่งน้องไปโรงเรียน ”
การช่วยเหลือเยียวยา
+ 3
กรุงเทพมหานคร, ไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
มูลนิธิสันติสุขขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาช่วยสนับสนุน โครงการส่งน้องไปโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับเด็กยากจนหลายครอบครัวที่ไม่มีเงินเดินทางไปโรงเรียนเพื่อจะได้ไปโรงเรียนอย่างสม่
2,985บาท ที่ระดมทุนได้
1% จากทั้งหมด 200,000 บาท เป้าหมาย
12ผู้สนับสนุน
+10
165วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
เกี่ยวกับองค์กร

เด็กๆ หลายคนในโครงการเพื่อทุนการศึกษา ต้องประสบกับปัญหาการเดินทางไปโรงเรียน บางคนต้องเดินไปโรงเรียน ระยะทางหลายกิโลเมตร เนื่องจากความขัดสน และครอบครัวที่ยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะดูแลค่าพาหนะให้กับเด็กๆ มูลนิธิสันติสุข และทีมงานจึงใคร่ขอการสนับสนุนจากทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน ค่าพาหนะ "ส่งน้องไปโรงเรียน" จำนวนเงิน 500 บาท /เดือน/เด็ก 1 คน หรือ บริจาคเป็น จักรยาน เพื่อให้น้องสามารถใช้เป็นพาหนะเดินทางไปโรงเรียน ในกรณีที่เส้นทางปลอดภัย อันเป็นการสนับสนุนให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส มีกำลังใจเดินทางไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

ผลกระทบทางสังคม

เด็กทุนที่ประสบปัญหาขาดแคลนการเงินในการเดินทางไปโรงเรียน

จำนวน 50 คน X 500 บาท X 8 เดือน = 200,000 บาท

เขตพื้นที่ประเวศ จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่สมุทรปราการ (ปากน้ำ) จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่สมุทรปราการ (พระประแดง) จำนวน 10 ครอบครัว

เขตพื้นที่รังสิต จำนวน 2 ครอบครัว

เขตพื้นที่สาคร จำนวน 7 ครอบครัว

เขตพื้นที่สงคราม จำนวน 8 ครอบครัว

เขตพื้นที่คลองเตย จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่วัชรพล จำนวน 5 ครอบครัว

เขตพื้นที่ธนบุรี จำนวน 3 ครอบครัว

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้