บริจาค
ใครๆก็เรียนได้ ปี 3
การศึกษา
+ 4
bangkok, thailand
โครงการสิ้นสุด
+7
+6
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
โครงการ ”ใครๆ ก็เรียนได้” พวกเราไม่ได้ คาดหวังให้น้องๆ เรียนจบเพียงอย่างเดียว แต่เราคาดหวังให้เขาเป็นคนดี ไม่ไปข้องแวะกับการเป็นยุวอาชญากร (ลักเล็กขโมยน้อย) งานขายบริการ หรือ ใช้สารเสพติด พวกเราอยากให
14,791บาท ที่ระดมทุนได้
18% จากทั้งหมด 79,200 บาท เป้าหมาย
19ผู้สนับสนุน
+17
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

กรุงเทพมหานคร มีสลัมทั้งสิ้น 1,900 แห่ง ไม่นับหัวเมืองใหญ่ โดยมีปัญหาหลัก 3 กลุ่มคือ 1) เด็กยากจนพิเศษ 2) เด็กติดยาเสพติด/ยุวอาชญากรรม และ 3) แม่วัยรุ่น ทำให้โครงการ “ใครๆ ก็เรียนได้ ปีที่ 3” มีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ 2 กลุ่ม คือ “เด็กในชุมชนแออัด” กับ “เด็กเร่ร่อน” จากชุมชนแออัดใจกลางเมือง ได้แก่ ชุมชนวัดดวงแข และชุมชนตรอกสลักหิน

แล้วเราจะมีส่วนช่วยเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้อย่างไร? ในเมื่อที่นี่คือบ้านของพวกเขา สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวพวกเขา ทางโครงการ “ใครๆ ก็เรียนได้” จึงจัดกิจกรรมเติมภูมิคุ้มกัน ความรู้เท่าทันต่อความเสี่ยงต่างๆ ในชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงและเตรียมตัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่ดี รวมทั้งเสริมสร้างด้านจิตใจ ร่างกาย ให้เข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬาต้านยาเสพย์ติด การทำกิจกรรมศิลปะบำบัด เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับการเป็นยุวอาชญากร (ลักเล็กขโมยน้อย) งานขายบริการ หรือ ใช้สารเสพติด พวกเราอยากให้น้องๆ มีวุฒิการศึกษา เพื่อมีงานทำที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายระยะยาวให้น้องสามารถเรียนจนมีวุฒิการศึกษาและมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาระดมทุน 4 เดือน ตั้งแต่ เมษายน - กรกฏาคม 2566

ระยะเวลาจัดกิจกรรม 4 เดือน ตั้งแต่ สิงหาคม - พฤศจิกายน 2566

จัดกิจกรรม ทุก 2 สัปดาห์ ที่ชุมชนวัดดวงแข และชุมชนตรอกสลักหิน จำนวนน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม 10-20 คน/ครั้ง

กิจกรรม

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของน้องๆ ในชุมชน เช่น ต่อยมวย ฟุตซอล แบดมินตัน และวอลเลย์บอล

ศิลปะ เช่น การเพ้นต์กระเป๋าผ้าดิบ การวาดการ์ตูนมังงะ การประดิษฐ์ของใช้ในบ้านจากเศษวัสดุ เช่น ขวดน้ำ เป็นต้น

ผลกระทบทางสังคม

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ “เด็กในชุมชนแออัด” กับ “เด็กเร่ร่อน” จากชุมชนแออัดใจกลางเมืองอัน ได้แก่ ชุมชนวัดดวงแข, ชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนละ 20-30 คน

เราอยากให้น้องๆ มีวุฒิการศึกษา มีงานทำที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป้าหมายระยะยาว คือ น้องๆ สามารถเรียนจนมีวุฒิการศึกษาและมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้