บริจาค
มอบความหวังเป็นของขวัญให้สัตว์จร (A Gift of Hope)
สัตว์
+ 5
ภูเก็ต, ประเทศไทย
+14
+13
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ขณะนี้มีสัตว์จรจัดจำนวนมากตามท้องถนนของประเทศไทยที่ขาดการดูแลและต้องการการรักษาพยาบาลเร่งด่วน สุนัขและแมวไร้ที่พึ่งเหล่านี้กำลังทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยและอาการบาดเจ็บที่รุนแรง
5,840.11บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 1,440,000 บาท เป้าหมาย
25ผู้สนับสนุน
+23
253วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
ซอยด๊อกขอเชิญคุณร่วมบริจาค เพื่อมอบความหวังและโอกาสให้สัตว์จรจัดยากไร้ที่บาดเจ็บ ป่วย ถูกทอดทิ้งและทารุณกรรมได้รับการดูแลในทุกด้านที่จำเป็น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ดี
เกี่ยวกับองค์กร
แบ่งปันรัก ให้สัตว์จร

ในช่วงหนึ่งของปีที่ผ่านมา เราได้เห็นภาพที่เป็นที่เป็นที่ระแวดระวังของสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนมากมาย เป็นสถานการณ์ที่เป็นที่น่าเศร้าและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สำหรับสัตว์เหล่านี้ การเดินทางบนถนนอาจเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรอย่างต่อเนื่อง บาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นจากการชนกับรถหรือสิ่งของอื่นๆ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นหนึ่งในองค์กรที่รับมือกับปัญหานี้อย่างจริงจัง

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้รับบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนน ด้วยการสร้างระบบที่มีการตอบสนองการทำงานอย่างรวดเร็ว มูลนิธิฯเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการให้การรักษาและการดูแลพยาบาลเบื้องต้น หรือการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับการรักษาที่เชี่ยวชาญมากขึ้นในกรณีที่จำเป็น เช่น การผ่าตัดศัลยกรรม

เพื่อให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือกันของสังคมมีความสำคัญมาก โดยที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมในการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บได้ เราสามารถช่วยเหลือได้โดยการบริจาคเงินหรือเวลาในการอนุเคราะห์หรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนน และสร้างโอกาสให้พวกเขาได้รับการรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม

ซอยด๊อกขอเชิญคุณร่วมบริจาค เพื่อมอบความหวังและโอกาสให้สัตว์จรจัดยากไร้ที่บาดเจ็บ ป่วย ถูกทอดทิ้งและทารุณกรรมได้รับการดูแลในทุกด้านที่จำเป็น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความพร้อมสำหรับการอุปการะ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกลับไปเร่ร่อนเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนอีกต่อไป

ด้วยความร่วมมือของทุกคน เราสามารถสร้างสังคมที่ดีขึ้นสำหรับสัตว์จรจัดที่ต้องการความช่วยเหลือและการรักษาที่เหมาะสม มาเข้าร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกันเถอะ!

ผลกระทบทางสังคม

ปัญหาของหมาและแมวจรจัดมีผลกระทบต่อสังคมไทยในหลายด้านต่อไปนี้:

1. ความเสี่ยงต่อสุขภาพ: หมาและแมวจรจัดมักจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนได้ เช่น พยาธิสมองอักเสบ (rabies) และโรคขนาดใหญ่อื่นๆ เป็นต้น การระบาดของโรคเหล่านี้สามารถมีผลกระทบทั้งในเรื่องของสุขภาพและเศรษฐกิจของสังคมได้

2. ปัญหาความเสี่ยงทางสังคม: หมาและแมวจรจัดที่ไม่มีผู้ดูแลอาจก่อให้เกิดปัญหาในท้องถนน เช่น การรบกวนผู้คน การทำลายทรัพย์สิน และการทำเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น การกัดขัง การรบกวนการจราจร เป็นต้น

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม: หมาและแมวจรจัดมักมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสะสมของสัตว์เหล่านี้ การระบาดของหมาและแมวจรจัดอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองของทรัพยากรธรรมชาติ และการเสียหายต่อชีวิตสัตว์ป่าท้องถนนอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ดุร้าย

4. ปัญหาสวัสดิการสัตว์: หมาและแมวจรจัดที่ไม่มีผู้ดูแลมักจะพบการละเมิดสิทธิของสัตว์ เช่น ขาดอาหาร ขาดเข้าถึงการรักษาพยาบาล และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อความสงบสุขและความเจริญของสังคมไทย

การแก้ไขปัญหาหมาและแมวจรจัดต้องเริ่มต้นจากการมีการบริหารจัดการสัตว์จรจัดอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างและส่งเสริมนโยบายที่สนับสนุนการควบคุมประชากรสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ในการดูแลและควบคุมสัตว์เลี้ยงของตนให้ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การศึกษาและการสร้างความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย ทุกคนในสังคมจึงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างร่วมมือและร่วมใจกัน

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้