บริจาค
มอบครอบครัวทดแทนให้กับเด็กกำพร้า ได้เติบโตมีอาชีพพึ่งพาตนเองได้
การช่วยเหลือเยียวยา
+ 1
สมุทรปราการ, ประเทศไทย
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม
18,773บาท ที่ระดมทุนได้
18% จากทั้งหมด 100,000 บาท เป้าหมาย
32ผู้สนับสนุน
165วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
ข้อความจากผู้จัด
ทุกการบริจาคไม่เพียงมอบความรัก แต่ยังช่วยมอบชีวิตและอนาคตที่ดีให้กับเด็กกำพร้า
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติมิตร และเด็กด้อยโอกาส มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยให้การเลี้ยงดูแบบ “ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว” เด็กจะเติบโตด้วยความรักจากแม่โสสะ คอยดูแลพึ่งพากันด้วยสายสัมพันธ์ของพี่น้อง ภายในบ้าน และอยู่ร่วมกันด้วยความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้านเด็กโสสะ

นอกจากการเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัยทั้งด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยแล้ว เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ และการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ โดยปัจจุบันมีเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วร่วม 600 คน แต่ยังคงมีเด็กๆ ที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะอีกประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

ผลกระทบทางสังคม

ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลกว่า 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศไทย

  • บางปู จัดหวัด สมุทรปราการ
  • หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
  • จังหวัด หนองคาย
  • จังหวัด เชียงราย
  • จังหวัด ภูเก็ต
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้