บริจาค
Career Crafting 101
การศึกษา
นครปฐม, ประเทศไทย
โครงการสิ้นสุด
+4
+3
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
Career Crafting101 คือโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนและนักศึกษาให้คุณเข้าใจตัวเอง รวมถึงวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต
17,200บาท ที่ระดมทุนได้
114% จากทั้งหมด 15,000 บาท เป้าหมาย
5ผู้สนับสนุน
+3
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

หลายคนในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยมหรือนักศึกษามหาวิทยาลัย มักประสบปัญหาในการค้นหาและเข้าใจตัวเองว่าพวกเขาต้องการทำอาชีพอะไรในอนาคต. บางคนอาจใกล้จะเรียนจบมัธยมแต่ยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกเรียนต่อในคณะไหน, ในขณะที่บางคนกำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะทำงานอะไรหลังจากนั้นด้วยเหตุนี้ โครงการ "Career Crafting 101" จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนี้

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:ช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจตัวเองและค้นพบความสนใจอาชีพให้แนวทางในการเลือกสาขาวิชาหรือคณะที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนปูพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกอาชีพหลังการศึกษาโครงการนี้ประกอบด้วยหลายกิจกรรมเช่น:กิจกรรมการทำความเข้าใจและการค้นพบทักษะส่วนตัวการสำรวจอาชีพที่เป็นไปได้และการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆการเรียนรู้เทคนิคในการวางแผนอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

"Career Crafting 101" นำเสนอโอกาสให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของตน ให้สามารถเรียนรู้, สำรวจ, และวางแผนอาชีพในอนาคตอย่างมีความหมายและเป้าหมายชัดเจน

ผลกระทบทางสังคม

โครงการ "Career Crafting 101" มีผลกระทบทางสังคมที่สำคัญอย่างมากในการเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรในอนาคต. ด้วยการเน้นการค้นหาและเข้าใจตัวตนของตนเอง, โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถระบุความสนใจ, ทักษะ, และความถนัดของตนเอง ทำให้พวกเขาสามารถเลือกเส้นทางอาชีพที่ตรงกับความสามารถและความปรารถนาของตนเองได้อย่างชัดเจนผลลัพธ์ที่ตามมาคือการมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในอาชีพของตนเอง แต่ยังเป็นบุคคลที่มีความสุขและเติมเต็มกับงานที่ทำ นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ บุคคลเหล่านี้จะเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติ ด้วยการนำความรู้ ความสามารถ และความทุ่มเทของพวกเขาเข้าสู่แวดวงอาชีพ

นอกจากนี้ โครงการ "Career Crafting 101" ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เน้นการศึกษาและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้แต่ละบุคคลได้เติบโตและพัฒนาในทางที่ตนเองมีความสุขและเหมาะสมที่สุด เราไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนและนักศึกษาค้นพบเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม แต่ยังช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาและการเติบโตของประเทศในอนาคตอีกด้วย

อาสาสมัคร และงาน
สต๊าฟอำนวยความสะดวกทั่วไป
0 วันที่เหลือ
วันเดียว
20 Mar 2024 - 20 Mar 2024
นครปฐม, ประเทศไทย
ดูรายละเอียดทั้งหมด
3x
ตำแหน่งที่เปิดรับ
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้