Donation
ใครๆก็เรียนได้ปี 4
Education
+ 4
กรุงเทพ, ไทย
+1
Link copied to clipboard.
0followers
โครงการใครๆก็เรียนได้ ปีที่ 4 สนใจให้ความช่วยเหลือ “เด็กในชุมชนแออัด” กับ “เด็กเร่ร่อน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้น้องๆเรียนหนังสือจนจบไม่ไปข้องแวะกับการเป็นยุวอาชญากร (ลักเล็กขโมยน้อย) งานขายบริการ
1,179.6THB Raised
1% of 60,000 THB goal
4supporters
+2
72days left
If the campaign doesn’t hit fundraising target, what will happen to my donation?
Tax-deductible Not available
Our Story

โครงการใครๆก็เรียนได้ ปีที่ 4 สนใจให้ความช่วยเหลือ “เด็กในชุมชนแออัด” กับ “เด็กเร่ร่อน” ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้น้องๆเรียนหนังสือจนจบไม่ไปข้องแวะกับการเป็นยุวอาชญากร (ลักเล็กขโมยน้อย) งานขายบริการ หรือ ใช้สารเสพย์ติด

โครงการได้จัดกิจกรรมเสริมพลังบวก เช่น กีฬาต้านยาเสพย์ติด กิจกรรมศิลปะบำบัด และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ รวมทั้ง คอยแนะนำแหล่งความรู้ดีๆเพื่อให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.กิจกรรมศิลปะบำบัด :ทีมงานแพลนที่จะจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสวาดภาพ ระบายสี ทำงานประดิษฐ์ หรือ ทำของขวัญ แบบ D.I.Y เช่น การ์ด ของตกแต่ง ในสไตล์ของตัวเอง กิจกรรมศิลปะบำบัดนี้สามารถช่วยให้น้องๆมีสภาวะอารมณ์ที่ผ่อนคลายลง เมื่อจิตใจสงบลง ความรู้สึกบางอย่างที่อัดอั้นไว้จะถูกระบายออกมา ทำให้น้องๆเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น ซึ่งน้องๆจะสามารถแสดงออกความรู้สึกได้มากกว่าการบำบัดด้วยการพูดคุย

2.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เช่น การเล่นฟุตซอล เตะบอล ตีแบด ชักเย่อ วิ่ง 4x100 วิ่งผลัด วิ่งกระสอบ มอญซ่อนผ้า เก้าอี้ดนตรี ทำให้น้องรู้สึกสดชื่น ร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา และไม่อยากเข้าไปข้องแวะกับสารเสพติดอีก

3.กิจกรรมเกมสันทนาการเช่น เกมส์ใบ้คำ บอร์ดเกมส์ yogi & spot it ทรายระบายสี จับฉลากปั้นดินน้ำมัน บิงโก อูโน่ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยดึงความสนใจน้องๆให้มีสมาธิกับกิจกรรมตรงหน้าน้องๆและอาสาสมัคร แต่ละคนมีโอกาสทำความรู้จักกัน สนิทกันมากขึ้น น้องจะเปิดใจรับฟังคำแนะนำเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตจากพี่ๆ ทั้งยังช่วยฝึกการแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการเข้าสังคมของน้องๆ

4.กิจกรรมการพัฒนาอาสา : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางทีมงานได้ชักชวนเยาวชนจิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรมกับน้องๆชุมชน เนื่องจากทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะรู้สึกจูงใจมากยิ่งขึ้นที่มีพี่ๆมากันเยอะๆ ดังนั้นก่อนลงพื้นที่จริง เราจึงมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและเพื่อช่วยพัฒนาทักษะกับเยาวชนจิตอาสาที่มาเข้าร่วมโครงการกับเรา เช่น ความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเด็กและเยาวชน, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, การแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้ง, การเจรจาไกล่เกลี่ย, การเตรียมกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัย, การใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการบำบัดและสร้างแรงจูงใจ, การฟังด้วยหัวใจ (deep listening) ฯลฯ

ลำดับวิธีการทำงาน

มีนาคม – เมษายน 2567 : รับสมัครอาสาพัฒนาเยาวชน และคัดเลือกอาสา

พฤษภาคม – กันยายน 2567 : กิจกรรมพัฒนาอาสา

มิถุนายน – กันยายน 2567 : ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 8 ครั้งต่อชุมชน ทั้งหมด 2 ชุมชน คือ ชุมชน แฟลตรถไฟ และชุมชนจรัสเมือง

รูปแบบกิจกรรมพัฒนาอาสาทั้งหมด 8 ครั้ง

8:30 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน ด้วยกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาสา

9:30 รับฟังคำบรรยาย จากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรม

ตัวอย่างหัวข้อในการบรรยาย (ครั้งละ 1 หัวข้อ)

· ความเข้าใจจิตวิทยาเด็กและเยาวชน

· การสื่อสารกับเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ

· การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย

· การเตรียมกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัย

· การใช้ศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือบำบัดและสร้างแรงจูงใจ

· การฟังด้วยหัวใจ (deep listening)

· การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็ก

· ความรุนแรงกับปัญหาในวัยเด็ก

10:30 ทำกิจกรรม โดยนำอุปกรณ์ (ศิลปะบำบัด, กีฬา, เกมและสันทนาการ

ที่เตรียมลงพื้นที่มาพัฒนาและทดลองใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

12:30 เสร็จสิ้นกิจกรรม

รูปแบบกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนแออัดแต่ละครั้ง ทั้งหมด 8 ครั้งต่อชุมชน

8:30 อาสาลงทะเบียน และ รีบบรีฟก่อนลงพื้นที่

9:00 พี่อาสาและน้องชุมชนทำความรู้จักกัน

9:30 เริ่มทำกิจกรรมกับน้องๆ

11:30 เสร็จสิ้นกิจกรรม มอบขนมและของเล่นให้น้องๆ ถอดบทเรียนโดยให้น้องๆแชร์ความณู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

12:30 พี่อาสาสรุปกิจกรรม แลกเปลี่ยนสิ่งที่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป

Social Impact

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการจำนวน 100 คนมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ “เด็กในชุมชนแออัด” กับ “เด็กเร่ร่อน” จากชุมชนแออัดใจกลางเมืองโดยในปี 2567 จะมีน้องๆเข้าร่วม 2 ชุมชน คือ ชุมชนวแฟลตรถไฟ, ชุมชนตรอกจรัสเมือง มีระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2567 จัดกิจกรรมชุมชนละ 8 ครั้ง

Volunteer & Jobs
เยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน
0 days left
Day Trip
07 Feb 2024 - 30 Sep 2024
กรุงเทพ, ไทย
View details
30x
Positions open
Updates
There are currently no updates