organization cover

บริษัท บางกอก รูฟท๊อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด

Environment
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
Link copied to clipboard.
0followers
สร้างระบบนิเวศน์สำหรับเมืองนวัตกรรมเมืองสีเขียว ผ่านการริเริ่มสร้างชุมชนเมืองสีเขียวในอาคารในรูปแบบฟาร์มดาดฟ้าสมัยใหม่ด้วยการสร้างโมเดลธุรกิจด้วยหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน
Since 2020
Headquarters in 14/2 ซอยวัฒนโยธิน ถนนราชวิถี แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Social enterprise
SDG Goals
10Reduced Inequality
Donation to organization is used for general expenses and not used for specific campaigns
0THB Raised
0supporters
Tax-deductible Not available
Our Story

บริษัท บางกอก รูฟท็อป ฟาร์มมิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2020 เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่พัฒนาโมเดลการสร้างฟาร์มสมัยใหม่ในเมือง (Urban Modern Farm) โดยต่อยอดพัฒนาจากโมเดลธุรกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ธุรกิจฟาร์มบนดาดฟ้า จากโครงการ "นครนวัตกรรมสีเขียวแห่งการแปลงเศษอาหารเป็นฟาร์มผักกลางเมือง" ในปี 2019 โดย ห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วัน และสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สร้างโซลูชั่นที่สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนเมืองนอกจากคนกรุงเทพมหานคร โดยทำให้ธุรกิจฟาร์มดาดฟ้าตั้งแต่การจัดการขยะเศษอาหาร นำเศษอาหารมาแปลงเป็นวัสดุปรุงดิน บริหารจัดการนำมาใข้ในการจัดการฟาร์มผักไร้สารพิษ และสร้างตลาดจากจุดกำเนิดลดการขนส่ง เราให้บริการ Closed-Loop Solutions เป็นระบบที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างฟาร์มที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ให้คำปรึกษาจนไปสู่การเชื่อมผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าหากันBangkok Rooftop Farming was established in 2020 as a social enterprise that develops innovative models of urban modern farming. Building upon the principles of a circular economy, our business focuses on rooftop farming, expanding from the project "Green Innovation City: Transforming Food Waste into Urban Vegetable Farms" initiated in 2019 by Center One and Sustainable Development Network. The project was supported by the National Innovation Agency.

We create solutions that promote a new urban lifestyle, not only for the residents of Bangkok but also for people living in other urban areas. Our approach begins with waste management, where food scraps are transformed into compost to be used in pesticide-free vegetable farms. Additionally, we aim to reduce transportation by establishing local markets. We provide closed-loop solutions, a comprehensive system designed to create sustainable and efficient farms. Our services range from consulting to connecting producers and consumers.

Social Impact

ฟาร์มดาดฟ้าสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นโซลูชั่นหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจได้ลงทุนทำงานเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นการลงทุนทำกิจกรรมครั้งเดียวแล้วจบไป โซลูชั่นของเราช่วยให้ธุรกิจของท่านได้ร่วมสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ กลุ่มเกษตรกรที่สนใจพัฒนาความเป็นอยู่ การผลิต และการตลาด สามารถขอเข้าเยี่ยมชมฟาร์ม เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเรา ปัจจุบันมีผู้สนใจกว่า 5,000 รายRooftop farming creates a safe food space by maximizing the use of natural resources for the highest benefit. It is a sustainable solution that encourages business sectors to invest in long-term social impact, rather than engaging in one-time activities. Our solution enables your business to contribute to the sustainable development goals set by the United Nations and achieve success. Farmers interested in developing their livelihoods, production, and marketing can request visits to our farms to learn about our processes, technologies, and innovations. Currently, we have over 5,000 interested individuals.

Updates
There are currently no updates