organization cover

Laline Space (บ้านละลายสี)

Education
+ 1
นครราชสีมา, thailand
+3
+2
Link copied to clipboard.
0followers
Laline Space(บ้านละลายสี) ธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา โมุ่งเน้นไปที่กระบวนการศิลปะรูปแบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
SDG Goals
2Zero Hunger
3Good Health and Well-being
Donation to organization is used for general expenses and not used for specific campaigns
0THB Raised
0supporters
Tax-deductible Not available
Our Story

Laline Space หรือบ้านละลายสี เกิดจากแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพและทักษะของทุกคนในทีม พวกเรามองว่าในพื้นที่ต่างจังหวักประสบการณ์เรื่องระบบการศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอย่างอิสระของตัวตนภายในของแต่ละบุคคลมากนัก แต่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่สังคมให้ค่านิยมว่าควรจะมี จนบางครั้งอาจกลายเป็นการยัดเยียด มากกว่าการให้บุคคลเติบโตอย่างสวยงามด้วยตัวของพวกเขาเอง

การดำเนินงานของ Laline Space แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ในบ้าน และกระบวนการเรียนรู้นอกบ้าน โดยกระบวนการในบ้านหมายถึง การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ผ่านการจัด Workshop ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมและได้แสดงออกอย่างอิสระ โดยเอกลักษณ์ของกิจกรรมคือการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) ด้วยกิจกรรมศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ที่ระหว่างการเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมจะได้สนุก และเพลิดเพลินไปกับการทำกิจกรรม แต่ในช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันสะท้อนการเรียนรู้และความเป็นตัวตนของตัวเองที่แสดงออกผ่านการทำกิจกรรม และในส่วนของกระบวนการเรียนรู้นอกบ้าน หรือเรียกส่วนนี้อีกชื่อว่าเป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่อคนพิเศษ กระบวนการทำงานของส่วนนี้จะดำเนินงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยทางองค์กรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในศูนย์การศึกษา ฯ ที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วม โดยทางองค์กรจะทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีความแตกต่างตามลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความชอบและศักยภาพที่แตกต่างของตนเอง

แม้ว่าการดำเนินงานทั้ง 2 แบบจะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบการดำเนินงานหลังบ้านของพวกเรา ก็จะมีการวิเคราะห์ และวางแผนโดยให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มใดเป็นพิเศษ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะทุกกลุ่มเป้าหมายคือคนพิเศษของพวกเราSocial Impact

กลุ่มคนพิเศษของเราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจกระบวนการศิลปะที่ส่งเสริมและเยียวยาศักยภาพภายใน และเด็กหรือเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเจาะจงที่กลุ่มผู้มีอาการจิตภาวะ (Mental Disorders) โดยมีพื้นฐานเหตุผลที่อยากจะส่งเสริมความเป็นตัวตนบนความแตกต่างของคนกลุ่มนี้ให้สังคมได้เห็นว่าทุกคนมีความแตกต่างและพิเศษในแบบของตัวเองLaline Space ของพวกเราไม่คาดหวังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ แต่เรามีหัวใจที่หวังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ผ่านการเปิดพื้นที่ให้คนหลาย ๆ กลุ่ม ได้ฟังเสียงสะท้อนของหัวใจตัวเอง และได้เติมสีสันให้หัวใจของกันและกัน

Updates
There are currently no updates