ผู้บริจาคสูงสุด 25 อันดับ
#
ผู้บริจาค
จำนวนโครงการที่สนับสนุน
จำนวนเงินบริจาค