organization cover

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

บริการทางสังคม
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ไทย
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
สนับสนุนการรักษาพยาบาลให้แมวจรที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้รับอุปการะแมวจรจัด
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
1ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร เป็นองค์กรสาธารณกุศล ช่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาลแมวจรที่เจ็บป่วย และส่งเสริม สนับสนุนให้น้องแมวจรได้มีผู้อุปการะ
เกี่ยวกับองค์กร
ผลกระทบทางสังคม

มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนน้องแมวจรที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุให้ได้รักษาพยาบาล และช่วยหาบ้านให้น้องแมวจรจัด รวมไปถึงช่วยส่งเสริม สนับสนุน ภาครัฐและเอกชนให้มีการปกป้องการขยายพันธุ์ของแมวจรจัด

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้