organization cover

กลุ่มใบไม้

verified-icon
สิ่งแวดล้อม
+ 2
นครนายก, ประเทศไทย
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
องค์กรอิสระ ที่ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม งานอนุรักษ์และกิจกรรมอาสาสมัคร โดยการขับเคลื่อนของอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ เด็ก และเยาวชน อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
14นิเทศทางทะเลและมหาสมุทร
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
พวกเราเป็นกลุ่มอาสาสมัคร รวมตัวกันทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เป็นนักศึกษา จนต่อยอดเป็นองค์กรอิสระที่มีความตั้งใจทำงานเชิงลึก ที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อธรรมชาติ ทั้งงานสร้างการเรียนรู้ และงานอาสาฯ
เกี่ยวกับองค์กร

กลุ่มใบไม้กลุ่มใบไม้ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันทำงานจิตอาสา ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน “ความงาม – ความจริง – ความดี” โดยเริ่มจากการออกไปเรียนรู้ธรรมชาติโดยการสัมผัสประสบการณ์ตรง เช่น การเดินป่า(Wild Walking) การดูนก(Bird Watching) การใช้เกมเรียนรู้ธรรมชาติ(Nature Game) สิ่งแวดล้อมศึกษา(Environmental Education) และได้ลงมือทำงานจิตอาสาเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรฯโดยใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ และเครื่องมือดิจิตอล ในการสื่อสารและทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ นำไปสู่การเป็นเครือข่ายอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ ฯ ที่เข้มแข็งBAIMAI.ORGBaimai is the leading conservation organization working around Thailand to protect ecologically important lands, waters and animals for nature and people. It is formed by a group of passionate volunteers who set to bring the beauty and goodness of nature to the public through experiencing wild walking, bird watching, and nature games from environmental education. We believe by using modern communication channels, digital tools to communicate and collaborate online, this is the first step to increase awareness to the public, reducing the problems on lack of resources while it leads to a strong conservation network.ประวัติการก่อตั้งจากนักศึกษา 2-3 คนที่เห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายสร้างสุข “ค่ายอาสาเยียวยาโลกร้อน” โดยมูลนิธิโกมลคีมทองและ สสส. ทำให้เราคิดว่า เราอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากโครงการค่ายสร้างสุข ซึ่งเสมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่จากที่ไม่มีอะไรเลย คำว่า “กลุ่มใบไม้” เป็นชื่อกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมา โดยคิดว่าใบไม้เป็นคำที่เรียบง่าย สื่อสารกับคนได้ทุกเพศทุกวัย สื่อได้ถึงสีเขียว ต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เราได้ทำโครงการผ่านไปแล้ว ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นได้ประโยชน์และเราเองก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ จึงได้เริ่มทำโครงการอื่นๆเพิ่มเติม เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง เรียนรู้ไปกับการทำงาน สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเพื่อนในมหาวิทยาลัย เพื่อนต่างมหาวิทยาลัย เพื่อนสมัยประถมศึกษา เพื่อนสมัยมัธยมศึกษา เพื่อนของเพื่อน คนรู้จัก หรือแม้แต่พี่น้อง ก็เริ่มใช้ “กลุ่มใบไม้” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมการทำงานทำให้เราได้เรียนรู้โลก เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้สังคมมากขึ้น กระบวนการในการทำงานถูกนำกลับมาคิด ปรับปรุง พัฒนา แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือ คนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถ มีความคิด มีสิ่งดีๆอยู่ในตัว เพียงแค่บางครั้งไม่มีโอกาสที่จะนำออกมาใช้ กลุ่มใบไม้จึงเสมือนเป็นพื้นที่หนึ่งที่พวกเราช่วยกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นพื้นที่ในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ในการให้เพื่อสังคม และจะเป็นอย่างนี้สืบไป… ปรัชญาในการทำงาน“จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี”

ผลกระทบทางสังคม

การทำงานของกลุ่มใบไม้ เน้นสร้างการรับรู้ทั้งระบบ ตั้งแต่การเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกระบวนการค่าย กิจกรรม เกม และการสื่อสารต่าง ๆ ไปจนถึงการทำงานอาสาสมัครที่จะยกระดับผู้ร่วมกิจกรรมให้มีบทบาทในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง / ไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีวิถีชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และฐานทรัพยากรธรรมชาติ

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้