organization cover

Scholars of Sustenance Foundation

verified-icon
การช่วยเหลือเยียวยา
+ 4
กรุงเทพมหานคร, Thailand
+9
+8
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
1ผู้ติดตาม
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ต้องการสร้างความเท่าเทียมด้านอาหาร เรามีภารกิจหลักในการจัดการอาหารส่วนเกิน (surplus food) ด้วยการอาสารับอาหารส่วนเกินที่คุณภาพดีนำไปแจกให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
15ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยปี 2016 โดยคุณโบ เอช โฮล์มกรีน เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งและขยะอาหารในประเทศไทยและทั่วโลก ภารกิจหลักของเราคือการจัดการอาหารส่วนเกิน (surplus food) ด้วยการอาสารับอาหารจากภาคธุรกิจที่มีวัตถุดิบและอาหารส่วนเกินที่เหลือจากการจำหน่ายและยังมีคุณภาพดี นำไปแจกให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น ผู้พิการ เด็ก คนชรา และผู้ป่วยติดเตียง

เราได้สร้างเครือข่ายผู้บริจาคจำนวนมากในภาคกลุ่มโรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต และส่งต่ออาหารให้ผู้คนกว่าแสนมื้อต่อเดือนทั้งในรูปแบบอาหารปรุงสุก วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ขนมปัง เบเกอรี่ และผักผลไม้

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการปฏิบัติงานรักษ์อาหารคือความปลอดภัยของอาหารที่ส่งต่อสำหรับการบริโภค เรามีการอบรมและตรวจสอบอาหารทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและได้สร้างเกณฑ์ชี้วัดความต้องการอาหารของแต่ละชุมชน

ผลกระทบทางสังคม

ปัจจุบันมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ดำเนินการทำหน้าที่รับอาหารที่จำหน่ายไม่หมดไปส่งต่อให้กลุ่มผู้เปราะบาง ชุมชนรายได้ต่ำ บ้านเด็กกำพร้า ศูนย์พัฒนาอาชีพ บ้านคนพิการ หน่วยงานรัฐบาล และชุมชนผู้อพยพ ในพื้นที่อันได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ นอกจากนี้เรายังส่งต่ออาหารไปสู่พื้นที่ห่างไกล พื้นที่แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่ประสบภัย

ในแต่ละวันบุคลากรของเราจะขับรถกระบะควบคุมความเย็นเข้าไปรับบริจาคอาหารส่วนเกินคุณภาพดีจากภาคธุรกิจที่มักถูกนำไปทิ้งเพราะจำหน่ายไม่หมดจากผู้บริจาค ประมาณ 20-25 แห่งต่อวันต่อรถหนึ่งคัน และนำไปส่งมอบให้แก่ชุมชนและมูลนิธิต่างๆ ที่ต้องการอาหารเหล่านี้ 7 วันต่อสัปดาห์ 

ผู้รับบริจาคจำนวนประมาณ 2,800 คนต่อวัน หรือมากกว่า 35,000 คนต่อเดือน จะได้อิ่มท้อง ได้รับสารอาหารเพียงพอ และมีกำลังในการใช้ชีวิตต่อไป ปัจจุบันเราได้ส่งมอบอาหารมากกว่า 15.6 ล้านมื้อสู่กลุ่มผู้รับบริจาคมากกว่า 400 แห่ง ตั้งแต่ปี 2016อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้