organization cover

Generation Thailand

พัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่นำไปสู่การจ้างงาน โดยโครงการช่วยเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้กับผู้เรียน
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย SDGs
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

Generation Thailand พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่นำไปสู่การจ้างงาน โดยโครงการช่วยเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้กับผู้เรียนในโครงการของเจเนเรขั่น โครงการของเรารับสมัครผู้เรียนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังว่างงาน ผู้ที่อยากหางานที่มีคุณภาพดีกว่า หรือผู้ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ นอกจากนี้หลักสูตรและวิธีการสอนที่อิงตามความต้องการของตลาดงานทำให้เราสามารถช่วยภาคธุรกิจแก้ปัญหาด้านการจ้างงานมากมาย เช่น การขาดบุคลากร การขาดทักษะของบุคลากรแรกเข้า และลาออกหรือเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน

ปุณยนุช พัธโนทัย CEO Generation Thailand มีเป้าหมายที่ต้องการทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างและอยากทำงานแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อผู้คนในประเทศ ในทั่วโลกมีเยาวชนมากกว่า 75 ล้านคนที่ยังไม่มีงาน และมีบุคลากรประมาณ 375 ล้านคนในทุกกลุ่ม เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้สู่การจ้างงาน เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมGeneration Thailand is developing an educational curriculum that leads to employment. The program aims to prepare and provide jobs for students in the Generation Thailand project. Our program accepts students of all ages, whether they are currently unemployed, those seeking better-quality jobs, or those who need to learn new skills. In addition, the curriculum and teaching methods based on job market needs allow us to help businesses solve numerous hiring issues, such as staff shortages, lack of skills among new staff, and frequent resignations or job changes among employees.

Punyanuch Pathanothai, CEO of Generation Thailand, aims to understand these structural issues and wants to work to solve these problems for people in the country. Globally, there are more than 75 million youths who are jobless, and about 375 million people of all groups are in the workforce. We want to transform the pattern of learning to employment to benefit society.

ผลกระทบทางสังคม

โครงการของเราปัจจุบัน

  • หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำงานในอาชีพ "ผู้ดูแลผู้สูงอายุ"
  • โปรแกรม Junior Software Developer

จำนวนผู้สำเร็จจากโครงการของเรา จำนวน 57,583 คน โดย 54% เป็นผู้หญิง และอัตราการจ้างงาน 84% ของผู้เรียนได้งานภายในสามเดือนหลังจากโครงการOur current projects include:

  • A Professional Elderly Caregiver course, a readiness program for those interested in working in the "elderly care" profession.
  • A Junior Software Developer program.

So far, 57,583 people have successfully completed our programs, 54% of whom are women. Furthermore, the employment rate is high: 84% of learners find work within three months after the program.

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้